redaktionellt Sensys Gatso Group

Tillfällig inbromsning i Sensys Gatso

Sensys Gatso har parerat effekterna av coronapandemin framgångsrikt men i sista kvartalet blev det tydligt att flera av bolagets kunder har problem. Trots inbromsningen kunde trafiksäkerhetsföretaget visa vinst för helåret 2020 och de långsiktiga målen ligger fast.

Framskjutet i Saudi och Costa Rica

Efter två order- och omsättningsmässigt fina kvartal i följd bromsade Sensys Gatso in i fjärde kvartalet. Den lägre omsättningen förklaras av tillfälliga logistikproblem i Saudiarabien och att det hårt pandemidrabbade Costa Rica tvingats skjuta fram sina trafiksäkerhetsinvesteringar.

- Mot bakgrund av regeringens vilja att introducera det nationella trafiksäkerhetssystemet vid en senare tidpunkt, tror vi att programmet kan genomföras som det var tänkt även om det blir senare än planerat, kommenterar Sensys Gatsos VD Ivo Mönnink beslutet.

Sensys Gatsos avtal med den costaricanska vägmyndigheten har ett samlat kontraktsvärde på över 190 miljoner kronor.

Fortsatt fördel för operatörstjänster

Förseningarna har framförallt gått ut över Sensys Gatsos affärssegment systemförsäljning som backade 30 procent i sista kvartalet. Den positiva utvecklingen inom segmentet operatörstjänster har fortsatt men på en lägre nivå som inte kompenserat för nedgången i systemförsäljningen.

Utvecklingen mellan bolagets affärssegment följer ett mönster som blivit allt tydligare under coronaåret och som fört det positiva med sig att andelen återkommande intäkter från avtal för service och underhåll, licenser och tjänster (TRaaS) ökat till 48 procent. Bolagets långsiktiga mål är 60 procent.

I och med en ökande andel återkommande intäkter har bruttomarginalen fortsatt att stärkas, till 36,5 procent i sista kvartalet.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2020 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 134,4 Mkr (157,9)
  • Rörelseresultat: 12,5 Mkr (13,9)
  • Resultat efter finansnetto: 11,6 Mkr (12,9)
  • Resultat per aktie: 0,01 kr (0,02)

Sett till helårssiffrorna 2020 bidrog systemförsäljningen med 332 miljoner kronor, motsvarande en sjuprocentig ökning jämfört med 2019. Tillväxten inom operatörstjänster var goda 30 procent.

Den geografiska spridningen på omsättningen var jämn med runt en tredjedel vardera i Europa, Amerika och Asien/Stillahavsregionen. Bolaget har arbetat aktivt för att minska sitt beroende av den europeiska marknaden.

Ackumulerat för helåret 2020:

  • Nettoomsättning: 454,9 Mkr (406,3)
  • Rörelseresultat: 10,8 Mkr (-24,3)
  • Resultat efter finansnetto: 2,5 Mkr (-27,5)
  • Resultat per aktie: 0,00 kr (-0,02)

Rörelsekostnaderna har minskat till följd av lägre amorteringar på Gatso-förvärvet 2015 och Covid-19 omställningsstöd som bolaget fått i Holland och USA om sammanlagt 8 miljoner kronor. Stöden redovisas som en minskning av rörelsekostnaderna.

Räntebärande nettoskuld uppgick till 9,8 miljoner kronor vid årets utgång. I tredje kvartalet genomfördes en riktad emission som tillförde bolaget 75 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Nytt rekord för orderingången

Den positiva trenden i orderingången, som med några få undantag hållit i sig sedan 2016, fortsatte fram till fjärde kvartalet. Trots en rejäl dipp summeras helårssiffran till ett nytt rekord om 788 miljoner kronor.

Orderingångssiffran är framförallt hänförlig till de två tidigare nämnda kontrakten i Saudiarabien och Costa Rica med ett sammanlagt kontraktsvärde på 467 miljoner kronor.

Medan Costa Rica omprioriterar för att hantera coronapandemin har leveranserna till Saudiarabien återupptagits i februari 2021 efter förseningar. 15 procent av kontraktet levererades 2020 och bolaget räknar med att återstoden kommer att kunna levereras i år.

Långsiktiga mål ligger fast

Trots utmaningar i marknaden till följd av coronapandemin håller bolaget fast vid sin långsiktiga målsättning att öka omsättningen till 1 miljard kronor 2025 av vilken 600 miljoner kronor ska utgöras av återkommande intäkter. Rörelsemarginalen ska lyftas från dagens cirka 13 till över 15 procent.

- Vår orderbok är starkare än någonsin och vår TRaaS-affär fortsätter att växa, med förbättrad lönsamhet som resultat, konstaterar Ivo Mönnink.

I en kommentar till bokslutet förvånas Erik Penser Bank av storleken på omsättningsnedgången i sista kvartalet. Analytikern bedömer det som en förskjutning av intäkter och bibehåller sin prognos om 20 procents tillväxt i TRaaS och ett motiverat värde på aktien om 2,20 – 2,30 kronor, motsvarande en uppsida om cirka 50 procent från dagens kurs.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted