emissioner

"Vi står inför vår största affär någonsin"

Teckna Kopy Goldfields senast den 7 november

Kopy Goldfields förbereder en försäljning av bolagets största och mest utvecklade projekt Krasny. Nu genomförs en nyemission för att finansiera försäljningskostnader och 2018 års prospekteringsarbeten på fyndigheten som bolaget tror kan ha en resurspotential på 3 miljoner uns guld.

Förbereder en försäljning

Under oktober genomför Kopy Goldfields en nyemission om 25 miljoner kronor i syfte att finansiera förberedande aktiviteter inför en försäljning av bolagets största och mest utvecklade guldprojekt Krasny.

- Vår partner GV Gold har tagit över operatörsrollen då de har betydligt bredare erfarenhet av att utveckla gruvor än vi har. Projektet genomgår nu lönsamhetsstudier och det är mot den bakgrunden vi tror att det en lämplig tidpunkt för oss att lämna Krasny, säger vd Mikhail Damrin till beQuoted.

Kopy Goldfields och GV Gold äger 49 respektive 51 procent av projektet. Av de nya pengarna avsätts cirka 10 miljoner kronor för att finansiera Kopy Goldfields pro rata-andel av pågående och planerade åtgärder, bland annat prospekteringsarbeten.

Nyemissionen, som sker med företräde för befintliga aktieägare, är säkerställd till 75 procent, motsvarande 18,5 miljoner kronor. Sista dag för teckning är onsdagen den 7 november.

Mer information om bolaget och nyemissionen:

http://kopygoldfields.emissioner.se

Ser potential på 3 miljoner uns

Krasny-projektet täcker in ett landområde om 31 kvadratkilometer i sibiriska Irkutsk-regionen. Licensen ligger inom Lena Goldfields som har en lång historia av guldproduktion, huvudsakligen av alluvialt guld. I området finns vad som idag bedöms vara världens största outvecklade fyndighet av berggrundsguld, Sukhoy Log. 

Kopy Goldfields förvärvade Krasny-licensen 2010 och utvecklade den i egen regi fram till 2014. Då slöts ett avtal med den ryska guldproducenten GV Gold om vidare utveckling av Krasny fram till etablerandet av en gruva. Kopy Goldfields har sedan dess varit ansvariga för prospekteringen och behållit operatörsrollen för projektet.

I juni 2018 rapporterades 1,8 miljoner uns antagna och indikerade guldresurser i enlighet med JORC. Kopy Goldfields bedömer den totala resurspotentialen för Krasny-projektet till ungefär 3 miljoner uns.

- Skillnaden mellan potential och rapporterat är guldet som finns i marken men som för närvarande faller utanför det planerade dagbrottet. Det innebär att det guldet inte bedöms ekonomiskt att bryta just nu men att det i framtiden kan innebära en betydande potential för den fortsatta produktionen i gruvan, förklarar Mikhail Damrin.

"Visat intresse för vårt material"

Kopy Goldfields har tillsammans med GV Gold sammanställt en lista över potentiella, i första hand ryska intressenter till Krasny-fyndigheten.

- Listan omfattar både industriella och finansiella investerare. Vi har talat med flera av dem och några har visat intresse för vårt material, fortsätter Mikhail Damrin.

På frågan hur bolaget och dess partner ska gå vidare med projektet om en försäljning drar ut på tiden hänvisar emellertid Mikhail Damrin till de licensvillkor som omger licensen.

En uppdatering av reservrapporten måste påbörjas nästa år eftersom licensvillkoren anger att året därefter, 2020, ska malmreserver enligt det ryska GKZ-regelverket rapporteras, för att följas av kompletterande lönsamhetsstudier samt slutförande av byggplan inför en gruvstart 2022.

Kopylovskoye under avyttring

Parallellt med förberedelserna av en försäljning av Krasny är Kopy Goldfields mitt i en försäljningsprocess av den mindre guldfyndigheten Kopylovskoye.

I juli 2018 slöts ett avtal mellan bolaget och en grupp ryska investerare om en försäljning av de fyra berggrundslicenser som ingår i Kopylovskoye-projektet. Köpeskillingen om motsvarande 6 miljoner dollar ska enligt avtalet erläggas under en treårsperiod.

- Investerarna har inte betalat oss som överenskommet och vi överväger nu alternativen för att komma vidare. Vi har en annan investerare som är intresserad av att köpa projektet på liknande villkor. Det händer saker här och vi räknar med att kunna återkomma i frågan snart, säger Mikhail Damrin.

"Vi befinner oss i ett spännande läge"

Sammantaget ser Mikhail Damrin ljust på den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj, vilken även omfattar utvecklingen av den 1.800 kvadratkilometer stora guldfyndigheten bolaget benämner Norra Territoriet.

- Vi befinner oss i ett spännande läge där gruvindustrin i Ryssland utvecklas mycket bra. Den svaga rubeln ger kostnadsfördelar samtidigt som staten gör betydande infrastruktursatsningar i Östra Sibirien, berättar han.

Dagens guldpris ser han också som en bidragande faktor till branschens gynnsamma förutsättningar för fortsatt utveckling och etablering av nya gruvor.

- För Kopy Goldfields del ser vi ett utmärkt tillfälle att investera i ett företag som är på väg att kommersialisera på sin största tillgång och genomföra sin största affär någonsin, säger han avslutningsvis.

Om Kopy Goldfields

Bransch: Basresurser

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Kopy Goldfields bedriver guldprospektering i sibiriska Lena Goldifields, ett av världens mest guldrika områden.

Kopy Goldfields bedriver guldprospektering i sibiriska Lena Goldifields, ett av världens mest guldrika områden.

Kopy Goldfields bjuder in till informationsträffar

5 november

Aktiespararna Stockholm

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm, kl 18.30.

Anmälan

Kopy Goldfields genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted