Ordförande tar över som tf VD för Uni-light

Styrelsen för Uni-light LED AB har idag beslutat att med omedelbar verkan entlediga VD Göran Swedberg. Ordförande Göran Lundgren tar över som tillförordnad VD tills vidare och styrelseledamoten Håkan Fritz tar över rollen som ordförande fram till nästa bolagsstämma.

Peckas Naturodlingar söker ny vd för vidare expansion

Som ett led i arbetet att växla upp Peckas Naturodlingar AB:s produktionskoncept till internationell skala, meddelas att bolaget inlett en rekryteringsprocess för att hitta en extern vd som ska driva expansionen vidare. Nuvarande vd Hugo Wikström kommer kvarstå som vd fram till att bolaget hittar en ersättare. Hugo som är största ägare i bolaget, nyckelperson och en av entreprenörerna bakom bolaget, kommer givetvis fortsätta att vara verksam.

Xavitech genomför nyemission för NPWT-satsning

Styrelsen har beslutat att starta ett dotterbolag som skall utveckla en CE-märkt pump avsedd för användning inom NPWT. Samtidigt fattades beslut om att genomföra en nyemission för att finansiera projektet.

Free2moves huvudägare tecknar sin andel fullt ut i den pågående företrädesemissionen

Free2move meddelar att en av huvudägarna, Soffloch Advice AB, avser att fullt ut teckna sin andel, motsvarande cirka 2,6 Mkr eller cirka 17 % av den pågående företrädesemissionen om totalt 14,9 Mkr. Vidare avser den näst störste ägaren PA Bendt AB att teckna Units för totalt 1,695 Mkr, vilket är cirka 500 Tkr mer än vad som tidigare kommunicerats. Totalt uppgår nu teckningsförbindelser i företrädesemissionen från huvudägarna och styrelsen till cirka 4,7 Mkr.

Bokslutskommuniké för Willak, januari - december 2017

JULI-DECEMBER 2017

  • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (19,1)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-5,1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-6,6)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,03 SEK (-3,66)

JANUARI-DECEMBER 2017

  • Intäkterna uppgick till 20,7 MSEK (31,7)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,1 MSEK (-8,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-10,4)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,59 SEK (-5,86)
Avsiktsförklaring gällande förvärv av huvudkonkurrenten ASFT Industries AB

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys), Trelleborg har tecknat avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva huvudkonkurrenten ASFT Industries AB, Köpingebro (Ystad) org nr 556616-1971, (ASFT).

Nackahusen offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Nackahusen Holding AB (publ) ("Nackahusen") offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm.

Heliospectra visar upp nya kontrollsystemet HelioCORE på IPM Essen och Fruit Logistica

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent LED-belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, kommer att demonstrera företagets intelligenta belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystemet HelioCORE på IPM Essen i monter #7A27 den 23-26 januari i Essen, Tyskland. Samt på kommande Fruit Logistica den 7-9 februari i Berlin, Tyskland, då i hall 8.1 monter #B-16.

Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part

Bolaget har ökat den registrerade ägarandelen i BNG

Förändringar i Skanskas koncernledning

Efter Skanskas strategiska översyn genomförs en omfattande omstrukturering av verksamheten för att förbättra lönsamheten. Skanska genomför även en rad förändringar i organisation och ledarskap.

Skanska presenterar preliminärt helårsresultat till följd av nedskrivningar och förslår bibehållen utdelning

Efter en strategisk översyn som påbörjades under hösten 2017 kommer Skanska att genomföra en omfattande omstrukturering för att förbättra lönsamheten. Den strategiska översynen och dess åtgärder belastar resultatet i fjärde kvartalet med totalt cirka 1,1 miljarder kronor, och cirka 600 miljoner i 2018. Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 12 kronor. Styrelsen föreslår bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie.

Minesto tar steg mot världens första energiutvinning ur oceanströmmar

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto intensifierar sitt engagemang i Taiwan för att etablera bolagets unika Deep Green-teknologi på den asiatiska marknaden. Lokal personal har rekryterats till ett nyetablerat dotterbolag för att driva utbyggnaden av en tidvattenanläggning i Keelung tillsammans med National Taiwan Ocean University. Ett naturligt nästa steg är att installera Deep Green i Kuroshio-strömmen, vilket har möjlighet att bli världens första energiutvinning ur oceanströmmar.

Satsningen i Nordamerika fortsätter

MultiDocker har nu etablerat ett bolag i USA och rekrytering av personal är i en slutfas.
Arbetet med utökad etablering och uppbyggnad av den expansiva Nordamerika-marknaden leds från den 5 februari delvis på plats lokalt av Simon Österström.

Siv Selva ny vd för Efftre

Time People Group rekryterar Siv Selva som ny vd för Efftre AB. Siv efterträder Peter Larsson som framöver kommer att fortsätta bygga Time People Group utifrån sin roll i styrelsen, men även i rollen som specialistkonsult inom förändringsledning. Det är strategiskt viktigt för Efftre och Time People Group att Peters djupa kompetens inom förändringsledning nyttjas till fullo.

Saxlund Group AB, dotterbolag Hotab Biosystem AB tecknar kontrakt till värde av ca 4 MSEK

Saxlund Group AB, dotterbolag Hotab Biosystem AB har den 15 januari 2018 tecknat kontrakt om ca 4 MSEK med Neova AB för bland annat material hantering till de två transportabla panncentraler som beställdes i december 2017.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: