Genomförande av företrädesemission

Uni-lights styrelse planerar att efter semesterperioden besluta om genomförande av en företrädesemission under andra halvåret 2017 (tentativt september/oktober) uppgående till ca 10 MSEK. Emissionen skall genomföras med en rabatt om ca 50 % mot en vägd volymviktad kurs baserat på ca 20-30 handelsdagar innan emissionen formellt beslutas och offentliggörs, dock högst till 5 SEK/aktie. Emissionen förutsätter bolagsstämmas beslut eller bemyndigande till styrelsen. Uni-light avser att uppta en mindre bryggfinansiering fram tills emissionens genomförande.

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK

AdCityMedia erhåller LED och VEPA-order om 1,6 MSEK. A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") erhåller en order från ett globalt konsumentföretag om drygt 1,6 MSEK beträffande marknadsföring på Bolagets digitala LED-skärmar i kombination med VEPOR i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Skanska bygger ut S:t Görans sjukhus i Stockholm för cirka 1,3 miljarder kronor

Skanska har tecknat avtal med Locum gällande om- och tillbyggnation av S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

PowerCell förbereder leverans av det första bränslecellssystemet PS-5 till Kina

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) levererar inom kort bränslecellssystemet PowerCell PS-5 till China Fuel Cell Energy Co Ltd. Det innebär den första leveransen efter att systemet presenterades på Hannovermässan i april.

Papilly undersöker finansieringsalternativ för fortsatt försäljningssatsning

Styrelsen i Papilly AB bedömer att bolaget kommer behöva inhämta nytt kapital för att fortsätta finansiera försäljningssatsningen och samtidigt täcka rörelsekapitalbehovet i den löpande förvaltningen. Styrelsen har därmed påbörjat utvärdering av olika finansieringsalternativ.

Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 27 juni 2017 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Skanska renoverar kommersiell byggnad i New York, USA, för USD 48M, cirka 430 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med en befintlig kund om att renovera och bygga om utvalda våningsplan och gemensamma utrymmen i en kommersiell byggnad i New York, USA. Den första fasen av kontraktet är värd USD 48M, cirka 430 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2017.

Cancerbehandlingscenter i Frankrike har beslutat sig för C-RADs innovativa SIGRT-lösning

C-RAD tillkännagav idag en order på att utrusta fem behandlingsmaskiner på två cancerbehandlingscenter i Bretagne, Frankrike, med den senaste SIGRT-lösningen. Kunden har sedan tidigare utrustat sina CT-apparater med C-RADs Sentinel 4DCT™- lösning.

Seamless Distribution Systems AB offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding
Rentunder Holding AB höll den 27 juni 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 där nedanstående beslut fattades.
Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i AdCityMedia - tillförs cirka 2,6 MSEK

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande 29 maj 2017) att teckningstiden för Bolagets teckningsoptioner har avslutats.

Urb-it inleder samarbete med Cervera, Adlibris, Hope och Sandqvist

Nu inleder det svenska techbolaget Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") ett samarbete med Cervera. Samtidigt ansluter sig även de svenska bolagen Adlibris, Hope och Sandqvist till tjänsten.

Peckas Naturodlingar noteras idag på NGM-börsen

Idag, 27/6 är första handelsdagen för aktien Peckas Naturodlingar AB

Real Holding i Sverige har genomfört en riktad kvittningsemission

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats ingått avtal om att förvärva aktierna i Fastighets AB Kompaniet 3 och därigenom fastigheten Kompaniet 4 i Tranås. Då ytterligare ett tilläggsavtal kring förvärvet har ingåtts idag (se separat pressrelease) har parterna också överenskommit att Real Holding skall erlägga del av köpeskillingen genom att kvitta två miljoner kronor till aktier i Real Holding. Styrelsen har därför beslutat, genom det bemyndigande som årsstämman den 30 juni 2016 beslutade att ge styrelsen och som registrerades hos Bolagsverket den 4 juli 2016, att rikta en emission av 800 000 B-aktier i Real Holding till säljaren av aktierna, Erik Hemberg Fastighets AB. Aktierna betalas genom kvittning av fordran om två miljoner kronor.

Real Holding ingår tilläggsavtal till avtalet om förvärv av Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om att förvärva fastigheten Kompaniet 4 genom förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3. Parterna har denna dag överenskommit ett tilläggsavtal för att bättre kunna säkerställa tillträdet av aktierna.

Nya styrelseledamöter föreslås i Real Holding i Sverige

I samband med att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") sedan två veckor tillbaka har en ny huvudägare i Gremio Fastigheter AB har valberedningen fått en ny sammansättning bestående av Bengt Linden, Michael Derk (representant för Kredrik Holding AB) och Mats Jämterud (representant för Gremio Fastigheter AB). Den nya valberedningen har justerat det tidigare kommunicerade förslaget om val av ny styrelse i Real Holding inför årsstämman i Bolaget den 27:e juni. Det av valberedningen framtagna justerade förslaget innebär i korthet följande:

Urb-it lanserar Swish som betalningsmetod för den svenska marknaden

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") lanserar Swish som betalningsmetod för köp på den svenska marknaden.

Botnia Exploration Holding - Omvandling av BTA till aktier

Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia Exploration" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 2 juni 2017. Emissionen tecknades till 100 %, motsvarande 47,5 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 29 juni 2017. Avstämningsdag är den 3 juli 2017, varefter BTA omvandlas till aktier.

Rentunder ingår samarbete med stor myndighetsägd organisation i Kalifornien, USA

Rentunder Holding AB (Rentunder) har tecknat ett samarbetsavtal, rörande installation av en BIGWASH, med San Diego Unified Port District (SDPD). Samarbetet har tillkommit för att minska kopparutsläpp i hamnen.

Skanska investerar EUR 46M, cirka 440 miljoner kronor, i ett nytt kontorsprojekt i Wroclaw, Polen

Skanska investerar EUR 46M, cirka 440 miljoner kronor, i kontorsprojektet Nowy Targ i Wroclaw, Polen. Den sju våningar höga byggnaden kommer att ha en total uthyrningsbar yta på cirka 22 000 kvadratmeter, med två nivåer under mark för parkeringsgarage.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: