Cyxones utvecklingssubstans T20K i 87 olika farmakologiska tester

Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential.

Zhoda producerar 100 000 flaskor vin från skörden 2017

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd och beräknar i år kunna producera 100 000 flaskor vin.

Reminder: C-RAD Web Presentation Interim Report Q3 2017

Presentation of the report for the first three quarters of the fiscal year 2017:

Krasny-projektet: Signifikant guldförekomst i borrprofil 16, vilken är den mest västerut belägna profilen
Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") är glada att kunna tillkännage ett nytt signifikant borrtvärsnitt på 15 meter @ 2,12 g/t i borrprofil 16, den borrprofil som ligger mest västerut. Detta tvärsnitt bevisar fortsättningen på guldmineraliseringen västerut och förbättrar uppsidan avseende guldresurser.
Immune Provides Financial Information in Response to Nasdaq First North Stockholm

Immune Pharmaceuticals Inc. (the "Company") announced today that on October 19, 2017, Nasdaq First North Stockholm (the "Exchange") halted trading in the Company's shares pending the Company's providing public disclosure in Sweden regarding its current financial position.

Skanska säljer vårdboende i Angered för cirka 240 miljoner kronor

Skanska har sålt ett vårdboende i Angered, Göteborg, under uppförande för cirka 240 miljoner kronor. Köpare är Northern Horizons vårdfastighetsfond och hyresgäst blir Ambea. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2017. Tillträde sker i samband med färdigställande, våren 2019.

Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar

Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier, dels en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 13 oktober godkände enhälligt styrelsens förslag.

Andreas Ericsson ökar sitt innehav i Mobile Loyalty Holding AB med 5 miljoner aktier.

Per den 20 oktober ökade VD, Andreas Ericsson, sitt innehav i Mobile Loyalty genom köp av 5 miljoner aktier till ett pris av 6,5 öre.

Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017

Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017 Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har lagt stora resurser på att färdigställa produktionslinan inklusive produktionsvagnar och andra produktionshjälpmedel för logistiken i fabriken. Den förbättrade produktionslinan möjliggör utökad produktionskapacitet. I dagsläget har Bolaget order för att leverera 600 väggar fördelat på tre kunder från och med nästa vecka och under resten av året.

Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017

Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique med maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC).

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
 • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
 • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
 • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck
Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2017
 • Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under det tredje kvartalet till 1 277 tkr vilket var 22% lägre än förra årets tredje kvartal.
 • Försäljningen under Q3 påverkades negativt av utebliven försäljning till Korea samt en nedgång i försäljningen i Norden under sommaren. Försäljningen i Norden ligger i september åter på förväntad nivå.
 • Vår nya testinflammationsmarkör för katt SAA som lanserades i våras, har redan sålt motsvarande 90% av hela förra årets försäljning av vår katt-test i Norden och i Kina är nu samtliga kunder överförda till denna produkt. Testen registrerades i Korea i september.
 • Utvecklingen av den kvantitativa engångstesten framskrider enligt plan och en integrerad provbehandlingsenhet har utvecklats parallellt.
 • Den riktade emissionen till vår kinesiske partner St. Grand, beslutad i mars i år, fick tyvärr avbrytas under det tredje kvartalet, då de inte kunde föra ut pengar ur Kina som betalning för de tecknade aktierna. Styrelsen har, för att fortsatt finansiera de satsningar som beskrivs nedan, men även för att undvika risken att bolagets egna kapital under hösten 2017 ska understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet, kallat till extra bolagsstämma för beslut om en nyemission. 
Förbättrad EBITDA och stigande marginaler

JULI-SEPTEMBER 2017 (TREDJE KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (522).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 52 Mkr (42), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 9,0 procent (8,0).
 • Periodens resultat uppgick till 11 Mkr (7), motsvarande ett resultat per aktie på 0,25 kr (0,25) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (13).
 • Midsona tillträdde förvärvet av Bringwell AB (publ) den 4 juli, ett företag med en ledande position i norden inom egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel.

JANUARI-SEPTEMBER 2017 (NIO MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 594 Mkr (1 223).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 131 Mkr (88), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,2 procent (7,2).
 • Periodens resultat uppgick till 50 Mkr (29), motsvarande ett resultat per aktie på 1,15 kr (1,02) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98 Mkr (11). 
Immune Pharmaceuticals Inc. announces pricing of $18,000,000 public offering of convertible preferred stock and warrants

ENGLEWOOD CLIFFS, N.J., (BUSINESS WIRE) - Immune Pharmaceuticals Inc. ("Immune") (NASDAQ: IMNP) a biopharmaceutical company developing novel therapeutic agents for the treatment of immunologic and inflammatory diseases, today announced the pricing of an underwritten public offering of units for gross proceeds of $18,000,000, which excludes underwriting discounts and commissions and offering expenses payable by Immune.

Nexar Group - Säsongstart av talangtävlingen "Aim2Fame"

Nexar Group och globala samarbetspartnern, Secuoya Group, har sedan sommaren framgångsrikt arbetat med att producera en ny säsong av den första globala talangtävlingen Aim2Fame, som den 31 oktober kommer att sändas digitalt över hela världen och beräknas nå över 20 miljoner visningar.

Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober.

Träffa Gapwaves på Aktiedagen i Falköping 23 oktober

Gapwaves medverkar på Aktiedagen i Pingstkyrkan i Falköping måndag 23 oktober. Vid evenemanget har du möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentation av VD Lars-Inge Sjöqvist.

Kopy Goldfields presenterar i Falköping och Göteborg

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Aktiedagen i Falköping måndagen den 23 oktober 2017 och vid Aktiekvällen i Göteborg onsdagen den 25 oktober 2017.

Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg

Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg Peckas Naturodlingar har inlämnat en ansökan om planändring av två fastigheter i Falkenbergs kommun efter samråd med kommunen och existerande markägare. Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en biogasanläggning samt möjlighet att distribuera tomater till Göteborg och övriga västkusten.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: