Rättelse avseende delårsrapport januari-juni 2017 i AdCityMedia

I delårsrapporten som publicerades den 23 augusti 2017, klockan 08:30 CET, angavs det på sidan 5 under rubriken Rörelseresultat att mediaförsäljningen nått sin fulla potential. Korrekt skrivelse skall vara att mediaförsäljningen inte nått sin fulla potential.

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS

Vid extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ), som hölls den 23 augusti 2017, fattades bland annat följande beslut:

Link Prop Investment Halvårsrapport 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017 

 • Hyresintäkterna uppgick till 14 299 901 kr (14 003 594) 
 • Driftsöverskottet uppgick till 10 979 679 kr (11 730 198) 
 • Förvaltningsresultat uppgick till 8 461 862 kr (9 308 705) 
 • Periodens resultat uppgick till 4 522 990 kr (4 878 366) 
 • Resultat per aktie uppgick till 3,08 kr (3,32)
Torslanda Property Investment Halvårsrapport 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 25 218 328 kr (24 813 276)
 • Driftsöverskottet uppgick till 21 576 171 kr (21 456 690)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 587 397 kr (16 575 403)
 • Periodens resultat uppgick till 9 317 999 kr (8 697 173)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,35 kr (4,06)
Vd-byte i Link Prop Investment

Caesar Åfors har informerat Link Prop Investments styrelse om att han, på grund av tidsbrist, har beslutat avgå som vd i bolaget. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess efter en ny vd, som väntas tillträda någon gång kring årsskiftet.

Vd-byte i Torslanda Property Investment

Caesar Åfors har informerat Torslanda Property Investments styrelse om att han, på grund av tidsbrist, har beslutat avgå som vd i bolaget. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess efter en ny vd, som väntas tillträda någon gång kring årsskiftet.

ASTG tecknar avtal om försäljningssamarbete

ASTG och har tecknat ett återförsäljaravtal avseende försäljning och distribution av ASTG's stabiliserade VSAT-antenner med en ansedd leverantör av VSAT-produkter för markbaserade användare. Företaget har ett omfattande internationellt försäljningsnätverk som riktar in sig på samma kundkategorier som ASTG vill nå ut till. Våra VSAT-produkter för den marina marknaden och återförsäljarens egna produkter för användare på land kompletterar varandra väl och vi är mycket entusiastiska över vad detta samarbete kan ge i framtiden.

Miris lanserar Miris Ultrasonic Processor & Miris Heater

Miris lanserar idag två nya produkter i sin produktportfölj: Miris Ultrasonic Processor (Miris UP) och Miris Heater. Miris UP ersätter Miris Sonicator, men Miris Heater är en ny produkt anpassad till vår produktportfölj. Dessa två enheter, tillsammans med HMA instrumentet, säkerställer en standardisering av processen för analys av bröstmjölk.

Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (23,7) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 2,3 (-5,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-10,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,15 (-0,37) kr
 • Term sheet tecknas med Link Mobility om förvärv av ViaNett AS

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (47,2) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 4,3 (-8,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,33 (-0,67) kr
Prime Living offentliggör delårsrapport, januari-juni 2017

Perioden januari - juni 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 23,5 (16,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 133,2 (103,7) MSEK.
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 131,4 (100,9) MSEK.
 • Resultatet före skatt blev 107,5 (94,8) MSEK.
 • Vinsten per stamaktie var 5,27 SEK (4,89).

Kvartalet april - juni 2017

 • Koncernens intäkter uppgick till 11,3 (8,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,1 (94,3) MSEK.
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 42,8 (92,0) MSEK.
 • Resultatet före skatt blev 27,3 (86,9) MSEK.
 • Vinsten per stamaktie var 1,17 SEK (4,50).
Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 3,7 MSEK (5,1)
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 84% (76)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,8 MSEK (-3,4)
 • Kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK (-3,0)
 • Det nya kapselsystemet QuikCap® har godkänts för försäljning i Kanada

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Pågående förhandlingar om Private Label-avtal har avancerat betydligt
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
ÅAC Microtec utser ny Verkställande Direktör

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec utser Alfonso Barreiro, en erfaren auktoritet inom rymdsektorn, som ny VD.

Delårsrapport januari - juni 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

Finansiell utveckling april - juni 2017
Orderingången ökade med 23 % till 51,6 mkr (42,0 mkr)
Orderstocken ökade med 1 % under kvartalet till 51,2 mkr (50,6 mkr)
Omsättningen ökade med 5 % till 50,8 mkr (48,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (3,0 mkr)
Resultat per aktie blev 0,28 kr (0,44 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2017
Orderingången ökade med 24 % till 108,8 mkr (87,7 mkr)
Orderstocken ökade med 54 % till 51,2 mkr jämfört med föregående år (33,2 mkr)
Omsättningen ökade med 6 % till 94,6 mkr (89,3 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 4,0 mkr (5,2 mkr)
Resultat per aktie blev 0,53 kr (0,73 kr)

Delårsrapport januari-juni 2017 för VA Automotive i Hässleholm

Andra kvartalet: april - juni
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 120 115 TSEK (105 346)
 • Rörelseresultat uppgick till -8 805 TSEK (6 822)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 846 TSEK (3 391)

Årets första sex månader: januari - juni
(jämfört med samma period föregående år)

 • Intäkterna uppgick till 238 885 TSEK (205 770)
 • Rörelseresultat uppgick till -6 730 TSEK (8 846)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 113 TSEK (4 183)
Delårsrapport januari - juni 2017 A City Media

AdCityMedia ökar omsättningen med 18% och EBITDA med 11% i Q2 2017 jämfört mot föregående år.

APRIL - JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 517 (23 333) TSEK, en ökning med 17,9%.
 • EBITDA uppgick till 5 112 (4 617) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 18,5% (19,8), en ökning med 495 TSEK motsvarande 10,7%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 696 (2 408) TSEK.
 • Periodens kassa öde från den löpande verksamheten uppgick till 3 749 (7 105) TSEK.
 • Kassa öde från investeringsverksamheten uppgick till -1 388 (-1 227) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,4 SEK (1,65).
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 3 240 (2 569) (TSEK).

JANUARI - JUNI 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 55 125 (42 207) TSEK, en ökning med 30,6%.
 • EBITDA uppgick till 9 559 (9 098) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (21,6), en ökning med 461 TSEK motsvarande 5%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 672 (4 963) TSEK.
 • Periodens kassa öde från den löpande verksamheten uppgick till 4 573 (7 087) TSEK.
 • Kassa öde från investeringsverksamheten uppgick till -2 354 (-1 687) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (3,39).
 • Nettoresultat exklusive förvärvsavskrivningar uppgick till 5 759 (5 638) (TSEK)
Preservia Hyresfastigheter tecknar avtal med Scandinavian Property Group om att utveckla bostäder vid Bålsta station

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har idag tecknat avtal med Scandinavian Property Group ("SPG") om att utveckla bostäder i området Väppeby 7:18 m fl, tillika Preservias befintliga Bålsta-projekt. 

hubbr har en tvist
Intuitive Aerial förstärker organisationen och ökar försäljnings- och marknadssatsningarna

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget rekryterat Malin Danckwardt- Lillieström till tjänsten som Chief Operating Officer (COO). Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen för att ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadssatsningar.

Kvartalsrapport för Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör idag kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: