redaktionellt Sensys Gatso Group

Saudiskt lyft i Sensys Gatso

Sensys Gatsos rapport för årets tredje kvartal visade på ett rejält lyft i orderingång, högre omsättning tack vare stark systemförsäljning och en blandad marginalutveckling till följd av en relativt lägre andel TRaaS-försäljning. Bolaget upprepar sin finansiella vägledning för 2023 och bibehåller sitt mål för 2025.

Stark systemförsäljning

Nettoomsättningen i årets tredje kvartal tangerande mer eller mindre nivån från det starka fjärde kvartalet i fjol. Då liksom nu drevs siffrorna upp av stark systemförsäljning. Sensys Gatso har de senaste kvartalen återupptagit leveranser till Saudiarabien inom ramen för ett kontrakt om 275 miljoner kronor avseendes bolagets vehicle-in-motion-lösning.

Leveranserna på det saudiska kontraktet beräknas vara helt slutförda innan årsskiftet. I och med detta kommer kunden i Saudiarabien att vara den enskilt största användaren av Sensys Gatsos fordonsmonterade lösning för hastighetsövervakning.

- Kunden är väldigt nöjd med vår tekniska kapacitet. Därför har vi nu börjat testa nya fasta lösningar för trafikövervakning, vilket kan bidra till att utöka vår verksamhet ytterligare i den snabbväxande regionen Mellanöstern, säger vd Ivo Mönnink.

Samtidigt ökade bolagets TRaaS-försäljning 13 procent till 86 miljoner kronor i perioden. Den utgjorde i och med det 55 procent av periodens nettoomsättning på 156 miljoner kronor, att jämföra med 80 procent och 95 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Förändringen i försäljningsmixen drog ned bruttomarginalen till under 40 procent.

Siffrorna för det tredje kvartalet 2023 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 156,9 Mkr (95,3)
  • Rörelseresultat: 8,2 Mkr (-4,2)
  • Resultat efter finansnetto: 9,3 Mkr (-0,7)
  • Resultat per aktie: 0,69 kr (-0,01)

Andelen återkommande intäkter från avtal för service, licenser och operatörstjänster uppgick till 55 procent, jämfört med 80 procent motsvarande period 2022. Sensys Gatsos långsiktiga målsättning är att andelen ska överstiga 60 procent. 

Ackumulerat för årets första nio månader 2023:

  • Nettoomsättning: 402,8 Mkr (333,2)
  • Rörelseresultat: 5,2 Mkr (8,6)
  • Resultat efter finansnetto: 0,4 Mkr (20,8)
  • Resultat per aktie: -0,20 kr (0,00)

Periodens kassaflöde var negativt till följd av större investeringar i bland annat nya teknikplattformar. Räntebärande nettoskuld uppgick till 73 miljoner kronor vid tredje kvartalets utgång.

Orderingången upp 174 procent

Rapportperiodens orderingång uppgick till 145 miljoner, en ökning med 174 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Orderingången är oftast lägre under sommarmånaderna i det tredje kvartalet.

Bolaget fick en första order på 60 miljoner kronor inom ramen för den holländska kontraktstilldelning på 250 miljoner kronor som offentliggjordes under andra kvartalet 2022. De förväntade intäkterna från det här kontraktet har efter att det offentliggjordes skruvats upp till 400 miljoner kronor.

- Av dessa 400 miljoner kronor planeras 200 miljoner kronor att realiseras som systemförsäljning innan slutet av 2025, uppger vd Ivo Mönnink.

Orderingången ackumulerad för årets första nio månader uppgår till 405 miljoner kronor. Drivande är systemförsäljning i Holland och Mellanöstern samt operatörstjänster från den amerikanska marknaden.

Analytiker ser lockande multiplar

Sensys Gatsos rapport för tredje kvartalet 2023 kom in i linje med Erik Penser Banks förväntningar och banken väljer att bibehålla sitt motiverade värde på aktien om 90 - 95 kronor (sammanläggning 80:1 genomfördes i juni).

Bankens analytiker bedömer att den starka orderingången ger betydande potential till vinsttillväxt och att Sensys Gatso kommer uppnå sitt långsiktiga mål på 1 miljard kronor i försäljning och en EBITDA-marginal på 15 procent år 2025.

Innevarande år bör enligt analytikern betraktas som en övergångsperiod som lider mot sitt slut och när aktien nu handlas strax norr om 70 kronor är det till lockande multiplar baserat på bankens prognoser.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted