Nyemission i Prolight Diagnostics inbringar ca 23 Mkr inför förestående listning på NGM Nordic MTF

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB fattade den 4 november 2016, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 31 070 849 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt med en uttalad ambition att erhålla teckningar från allmänheten som ett led i att uppnå god spridning i ägandet. Teckningskursen var 0,75 kr per unit. Emissionen tecknades till ca 90 % inkluderande garantikonsortiet som tas i anspråk och medför att emissionen inbringar ca 21 Mkr. Därutöver genomförs en riktad emission till motsvarande villkor som inbringar 1,85 Mkr. Avtalade kvittningar av ersättningar till garanterna i garantikonsortiet genomförs med 3 384 000 units.


Rejlers effektiviserar energianvändningen för Karlshamnsbostäder

Rejlers Energiprojekt har anlitats för att genomföra ett Energitjänsteprojekt för Karlshamnsbostäder AB i Karlshamns kommun. Projektet drivs i totalentreprenadform med Rejlers Energiprojekt AB som totalentreprenör. Syftet med projektet är att höja teknisk status och att effektivisera energianvändningen i de bostäder och lokaler som omfattas av projektet. Den totala ytan är 140 000 kvm med option på ytterligare cirka 20 000 kvm.November månads produktion 73,2 GWh

Bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 73,2 GWh, jämfört med månadens budget om 61,7 GWh.


Uni-light arbetar på resultatet från mässan i Hannover

Europas största mässa för djur och djurhållning hölls i Hannover 15-18 november. Mässan besöktes av 163 000 människor. Un-light var utställare och med, vad vi kan bedöma, gott resultat. Sammanlagt genomfördes diskussioner med drygt 80 personer och företag. Väl tillbaka har vi återtagit kontakt med ett 40 distributörer (från ett flertal länder) och 8 institutionella representanter. Förhandlingar om pilotinstallationer i Tyskland pågår parallellt med verksamheten att hitta distributörer.


Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna

Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna Regeringen beslutade idag om förordningsändringar för kontrollbesiktning av fordon som ett led i det svenska införlivandet av EU:s så kallade "besiktningspaket". Regeringens beslut innebär i stort sett oförändrade besiktningsintervaller jämfört med dagens intervaller.


Villkorsändring har accepterats

Efter ett skriftligt beslutsförfarande har fordringshavarna kommit överens om att acceptera ändringen av villkoren för obligationslånet om nominellt 140 000 000 SEK utgivet av Melitho AB (publ) ("Melitho" eller "Bolaget") den 30 september 2014. 


Går till börsen för att öka tillväxttakten - Videointervju med Samtryggs vd Marcus Lindström och ordförande Barbro Engman

Samtrygg erbjuder en marknadsplats för trygg andrahandsuthyrning. Nu genomförs en nyemission och ägarspridning. beQuoted har talat med vd Marcus Lindström och ordförande Barbro Engman, sedan länge engagerade i hyresgästfrågor.SeaTwirls erbjudande övertecknades - handel planeras att inledas på Nasdaq First North den 22 december 2016

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför den planerade noteringen den 22 december på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort och totalt inkom cirka 700 anmälningar och den del allmänheten hade möjlighet att teckna tecknades till 120 procent.


Dignitana celebrates first anniversary of fda clearance for Dignicap® system at san antonio breast cancer symposium

Technological Advances Are Making Hair Loss from Chemotherapy a Thing of the Past Positiva resultat från anrikningstester hos Luleå Tekniska Universitet

Botnia Exploration AB har gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att ytterligare utveckla anrikningsprocessen för guldfyndigheten Fäbodtjärn. Uppdraget har haft flera syften; dels att söka öka utbytet av guld, dels att söka möjliggöra deponering av avfallet på ett för miljön acceptabelt sätt. Resultaten visar att Fäbodtjärn kan anrikas antingen genom en kombination av gravimetri och flotation eller genom lakning. Bägge alternativen ger goda utbyten.


ASTG has received MIL approval

ASTG AB has received full MIL approval for the P9/Ku100-MIL satellite antenna. The tests performed, at SAAB Linköping, Bofors Karlskoga and Jan Linder's test centers, have been very extensive and in strict accordance with agreed specifications. The MIL approval is further substantiated by ASTG's customer in Israel who was involved throughout the process and has also been present.


Skanska bygger nytt laboratorium i Pennsylvania, USA, för USD 45M, cirka 380 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) om att renovera deras laboratorium och kontor i Upper Providence, Pennsylvania, USA. Kontraktet är värt USD 45M, cirka 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.


Björn Borg förvärvar distributören i Benelux

Björn Borg förvärvar Baseline-koncernen, den nuvarande distributören för Björn Borg-produkter i Nederländerna och Belgien (Benelux). Distributionsavtalet för Benelux sades upp i december 2015 för att upphöra december 2019 då distributionen skulle tas över av Björn Borg-koncernen. Förvärvet av verksamheten i Benelux är ett viktigt steg i att accelerera den vertikala integrationen av Björn Borgs verksamhet och ligger i linje med strategin att komma närmare konsumenter och återförsäljare.


ASTG har erhållit MIL-godkännande

ASTG AB har erhållit fullständigt MIL-godkännande för sin satellitantenn P9/Ku100-MIL. Testerna, som utförts helt i enlighet med överenskommen kravspecifikation i SAAB Linköpings, Bofors Karlskogas och Jan Linders testcenter har varit mycket omfattande. MIL-godkännandet är dessutom styrkt av ASTG:s kund i Israel som varit delaktig under hela processen och även närvarat.


Orexo överklagar beslut i amerikansk distriktsdomstol gällande Zubsolv®

Orexo AB (publ) meddelar att bolaget överklagar det beslut som fattades av den amerikanska distriktsdomstolen i Delaware den 15 november 2016 vad gäller giltigheten i Orexos amerikanska patent nr 8,940,330 som skyddar Zubsolv.


Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Styrelsen i Preservia Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en emission av preferensaktier.


Dignitana partners with boa technology to develop the world's first precision-fit scalp cooling cap

Nation's First and Only FDA Cleared Scalp Cooling System for Reducing Chemotherapy Hair Loss to Add Boa System for Enhanced Comfort and Product Success to DigniCap®


Consilium erhåller tysk order på brandlarm till ubåtar

Consiliums tyska dotterbolag har erhållit en order om 15 MSEK för leverans av brandlarm till sex tyskdesignade ubåtar.  


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-12-14

Extra Bolagsstämma

2016-12-15

Halvårsrapport 2016-05-01 till 2016-10-30

2016-12-16

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2016-12-19

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls måndagen den 19 december 2016 klockan 14 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

2016-12-22

Notering på First North

2016-12-27

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls tisdagen den 27 december 2016, kl 11:00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm

2016-12-28

Årsstämma 2016
Årsstämman i MedicWave hålls den 28 december kl. 10:00 på bolagets kontor, Köpmansgatan 2, Halmstad.

2016-12-30

Halvårsrapport 2016 / 2017

2017-01-24

Bokslutskommuniké 2016

2017-01-26

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport 2016-09-01 till 2016-11-30

2017-01-27

Bokslutskommuniké 2016

2017-01-28

Årsstämma 2017

2017-01-31

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-02

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-03

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-08

Bokslutskommuniké 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: