MediRätts valberedning presenterar ytterligare förslag till styrelsen

Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterligare en ordinarie ledamot till styrelsen; Charlotte Weibe, HR-direktör på TUI Group. Styrelsen kommer efter stämman att bestå av 50 procent kvinnor.


Minesto News Update 23 mars 2018

 • Martin Edlund talare på internationell branschkonferens
 • Miljonsatsning på västsvenska energiinnovationer
 • Deep Green-fundament transporterat till Holyhead


Ny stark finansiell partner köper aktier av styrelseordförande Mats Holmberg med intention att ytterligare kraftigt öka sitt innehav i Sensec Holding under 2018

Mats Holmberg har kommit överens med en svensk affärsman med erfarenhet från internationella affärer att överlåta 1.666.667 aktier till ett pris om 60 öre per styck.


Bokslutskommuniké 2017 för Hancap

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017.

Sammanfattning juli - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 333,4 Mkr (433,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48,0 Mkr (1,7)
 • EBITDA uppgick till -34,9 Mkr (8,9)
 • Justerat EBITDA uppgick till -4,3 Mkr (30,6)

Sammanfattning januari - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 797,2 Mkr (762,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -58,4 Mkr (-1,7)
 • EBITDA uppgick till -32,1 Mkr (12,5)
 • Justerat EBITDA uppgick till 14,8 Mkr (50,0)

Notice of Annual General Meeting in Dignitana AB (publ)

The shareholders of Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("the Company") are hereby invited to attend the Annual General Meeting on Tuesday 24 April 2018 at 12.00 in the Company's premises, Traktorgränden 3, in Lund, Sweden.

This meeting had previously been scheduled for Thursday 26 April 2018 but will instead occur Tuesday 24 April 2018.


Chordate inkluderar första patienten i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade idag att den första patienten inkluderats i Chordates kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling), med system S211 hos patienter med diagnoserad kronisk migrän.


Clemondo uppdaterar finansiella mål

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har uppdaterat sina finansiella mål. Samtidigt har ett hållbarhetsmål introducerats för att tydliggöra koncernens åtagande att verka för ökad hållbarhet.


Porphyry-Style Potassic Alteration Discovered at Granliden

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce results for drill holes COS18356 and COS18357 collared at Granliden. These are the first two drill holes of the 2018 drill campaign that is focused on exploration for a porphyry-style system to explain the existence of quartz veins containing chalcopyrite mineralisation in this area.


Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779-9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 april 2018 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas. Från rösträttsregistreringens början bjuder bolaget på lättare förtäring.


LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") som godkändes av den extra bolagsstämman den 21 februari 2018.


Kommuniké från Årsstämma i Beijer Alma AB (publ) den 22 mars 2018

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN 

"Att skapa rätt förutsättningar för koncernbolagen och deras produkter är nu en av mina huvuduppgifter. Lika viktigt är det att arbeta vidare med Beijer Almas internationalisering och stärka den fina plattform vi byggt upp. Och det ska vi göra genom att driva på tillväxten via väl valda förvärv och starkare organisk utveckling."


Sensys Gatso erhåller order från Mellanöstern för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem från en statlig kund i Saudiarabien. Ordern avser leverans av system till ett totalt potentiellt värde om 100 miljoner kronor. Ordern utfärdas på villkor att båda parter är överens om slutliga villkor.


Capacents årsredovisning för 2017 har publicerats

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.capacent.se


Report from Extraordinary Shareholders Meeting on 16 March 2018

Dignitana AB, world leader in clinically superior scalp cooling technology, today held an extraordinary shareholders meeting at the company's office in Lund. In all scheduled actions the shareholders acted in accordance with the board's proposals. Below is a summary of the decisions.  


Affär i Kanada

MultiDocker har idag fått bekräftelse angående försäljning av två CH600 som ska levereras till Kanada. Affären har gjorts via CAT-återförsäljaren Finning. Ordervärdet uppgår till ca 8,5 MSEK.


Chordates flyttar fram publicering av årsredovisningen

Chordate Medical Holding ABs (publ) årsredovisning kommer att publiceras den 4 april 2018. Tidigare publiceringsdatum var den 23 mars 2018.


Förtydligande kring nyhet om fiskdöd hos Peckas Naturodlingar

Med anledning av att SVT nyheter / Västernorrland samt tidningen Allehanda igår den 21 mars 2018 gick ut med en nyhet om fiskdöd vid Peckas Naturodlingar anläggning i Härnösand vill bolaget förtydliga att detta är en gammal nyhet som bolaget tidigare informerat marknaden om.


Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution Systems

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, 556979-4562, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 10:00. Årsstämman kommer att hållas hos Wistrand Advokatbyrå med adress Regeringsgatan 65, 7 tr i Stockholm.


Finska skattemyndigheten meddelar beslut om tillkommande skatt

Den finska skattemyndigheten har i ett beslut meddelat att det avser att höja Capacents skattepliktiga resultat i Finland med sammanlagt 11,3 MSEK avseende åren 2012-2015. Beslutet innebär ett tillkommande skattekrav om totalt 2,9 MSEK.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-03-26

Årsstämma 2018

Extra bolagsstämma

2018-03-27

Extra bolagsstämma

2018-03-28

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Årsstämma 2018

Utdelning Sydsvenska Hem
Utdelning/aktie: 1,88 SEK
Handlas utan utdelning: 2018-03-28
Utdelningsdag: 2018-04-05

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Föreslagen utdelning
Utdelning/aktie: 1,88 SEK
Handlas utan utdelning:
2018-03-28
Utdelningsdag: 2018-04-04

2018-03-29

Årsredovisning 2017

Delårsrapport Q3 2017 / 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

2018-03-30

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Årsredovisning 2017
Årsredovisningen publiceras vecka 13

Årsredovisning 2017
Årsredovisningen publiceras vecka 13

2018-03-31

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: