News: LifeAssays® visiting Dr. Carol in Cleveland Ohio

LifeAssays® specially designed version of the canine CRP continue to deliver robust results in the cancer study the Australian company Biotempus is running. DVM Noam Pik from Biotempus confirmed this at a joint visit in the clinic of Dr. Carol in Chagrin Falls Ohio recently. At the meeting DVM Pik gave a lecture on the science behind the trial and in the audience were, among others, the Tibetan Terrier Farley, known from the article in the News Herald. (bild av terrier och Noam


hubbr contact tecknar två nya större kundavtal

  • hubbr contact sluter två större avtal inför hösten
  • Ett löpande avtal med en uppskattad omsättning på 5 mkr på årsbasis
  • Ett pilotavtal med en kontrakterad omsättning om 1,2 mkr i Q4


Ytterligare förstärkning av Granitportens finansiella struktur

Styrelsen i Granitporten AB (publ) har beslutat om ytterligare en förstärkning av bolagets finansiella struktur genom omvandling av skulder uppgående till totalt 20 mkr till aktiekapital. Så sker genom kvittningsemission som har stöd i bemyndigande som styrelsen har erhållit på årsstämma den 25 oktober 2015.


LightLab Sweden lanserar referensprodukter för UV-rening

  • EEE Light® för UV-rening erbjuds till fler kunder
  • Referensprodukter lanseras under hösten 2016

LightLabs teknik EEE Light® för UV-rening erbjuds nu till fler kunder. I samband med detta presenterar LightLab ett antal verktyg som möjliggör för kunden att snabbt och effektivt utvärdera tekniken.


Publication of Information Memorandum regarding Kopy Goldfields' forthcoming capital raising

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or "the Company") has today published an information memorandum regarding the issue of new shares with preferential rights for the Company's existing shareholders with a subscription period that starts on 26 September 2016.


Doxa lanserar Ceramir Crown & Bridge i Asien

Doxa har tecknat distributionsavtal med Galla Dental för Malaysia. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.


Rejlers vinner stort kontrakt med Hafslund

Rejlers vinner stort kontrakt med Hafslund och digitaliserar elsäkerhetstillsynen i Oslo. Uppdraget ska utföras i samarbete med El-Tilsynet AS. Kontraktet löper på två år med option för ytterligare två år och är värt upp till 60 MNOK.


Clas Ohlson lanserar initiativ för ökad produktinnovation

Clas Ohlson Product Innovation Challenge lanseras idag och är en del av Clas Ohlsons ambition att utöka sortimentet av mer hållbara produkter. Initiativet syftar till att göra verklighet av goda produktidéer för en mer hållbar livsstil och att ge innovatörer möjligheten att lansera sin produkt via Clas Ohlsons säljkanaler.


Arise och Fortum har avtalat om att undersöka möjligheten till en avyttring av vindkraftprojektet Kölvallen

Arise AB (publ) koncernen ("Arise") har ingått en avsiktsförklaring med Fortum Sverige AB ("Fortum") rörande en möjlig försäljning av det mer än 200 MW stora vindkraftprojektet Kölvallen vilket för närvarande är under slutlig utveckling ("Projektet").


Emission och återköp av C-aktier

Orexo AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 200 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2016, som antogs av årsstämman den 15 april, 2016.


Höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från det första hålet (COS16349) i den pågående borrkampanjen på Svartlidenkoncessionen inom Copperstoneprojektet.


Mässor

Uni-light har just ställt ut vid två mässor, en i England och en i Frankrike. Mässaktiviteter är kostsamma men ofta lönsamma kommersiella aktiviteter.


Rejlers Embriq satsar på digitalisering i Norden

Rejlers gör en storsatsning för att utnyttja den potential som finns i digitalisering av infrastruktur och smart hantering av stora datamängder. Därför genomför vi nu en operativ och marknadsmässig konsolidering av de bolag som nu ingår i Rejlers IT Solutions, vilka i fortsättningen kommer att vara samlade under namnet Rejlers Embriq. 


Ny ISIN kod - omvänd split i MedCap AB

MedCaps årsstämma beslutade den 2 september om en så kallad omvänd split (sammanläggning) av Bolagets aktie (MCAP) varigenom tio (10) aktier sammanläggs till en (1) ny aktie.


Rejlers erbjuder juridisk kompetens för samhällsbyggare

Kompetens i juridiska frågor kan spara både tid och pengar. Nu erbjuder Rejlers juridisk rådgivning som egen tjänst direkt till kunder som bygger Norden.


Midsonas valberedning inför årsstämma 2017

Midsona AB:s årsstämma 2016 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2016 jämte styrelseordföranden.


Finansiering säkrad om 80 MSEK - finansieringsförbehåll för förvärvet av ProntoTV AS uppfyllt

ZetaDisplay ingick den 22 augusti 2016 avtal om att förvärva ProntoTV AS som är den största leverantören av Digital Signage i Norge.


Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.


Omvänd split 1:10 i MedCap

MedCaps årsstämma beslutade den 2 september om en så kallad omvänd split
(sammanläggning) av Bolagets aktie (MCAP) varigenom tio (10) aktier sammanläggs till en
(1) ny aktie.


Avtal med Hamar Media

TargetEveryOne har tecknat avtal med den norska mediakoncernen Hamar Media AS. Genom avtalet blir Hamar Media både en nyckelkund och återförsäljare av TargetEveryOnes produkter på den norska marknaden.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-09-26

Bokslutskommuniké 2015 - 2016

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämman hålls måndagen den 26 september 2016 kl. 15.30 hos Mangold Fondkommission på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

Företagspresentation Aktiespararnas Stora Aktiedagen
Göteborg

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2016-09-27

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2016-09-28

Företagspresentation Aktiespararnas Stora Aktiedagen
Malmö

Avstämningsdag för omvänd split

2016-09-29

Årsstämma 2016

2016-09-30

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls fredagen den 30 september 2016 kl. 9:00 på Åsögatan 108, 11tr, i Stockholms kommun.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls fredagen den 30 september 2016 kl.10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

2016-10-04

Årsstämma 2016
Årsstämman hålls den 4 oktober 2016 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls tisdagen den 4 oktober 2016 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping

2016-10-05

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2016-10-07

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls den 7 oktober 2016 kl. 10.00 på Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, plan 17 i Stockholm.

2016-10-10

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2016-10-11

Delårsrapport Q3 2016

Redeye Investor After Work

2016-10-13

Delårsrapport Q3 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: