Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Styrelsen i Preservia Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en emission av preferensaktier.


Dignitana partners with boa technology to develop the world's first precision-fit scalp cooling cap

Nation's First and Only FDA Cleared Scalp Cooling System for Reducing Chemotherapy Hair Loss to Add Boa System for Enhanced Comfort and Product Success to DigniCap®Consilium erhåller tysk order på brandlarm till ubåtar

Consiliums tyska dotterbolag har erhållit en order om 15 MSEK för leverans av brandlarm till sex tyskdesignade ubåtar.  


Heliospectra tillförs cirka 107 MSEK i övertecknad företrädesemission - utnyttjar överteckningsemission

Heliospectras företrädesemisson om cirka 91 MSEK som avslutades den 2 december 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 16 MSEK. Heliospectra tillförs därmed totalt cirka 107 MSEK före emissionskostnader samt knappt 1 200 nya aktieägare.


Eolus säljer vindpark Hästhalla

Eolus har idag tecknat avtal om att sälja den idrifttagna vindparken Hästhalla till en fond inom Allianz Global Investors (AllianzGI) för en köpesumma om 6,5 MEUR.


Stort intresse för att teckna aktier i ÅAC Microtec

ÅAC Microtec AB (publ), ett svenskt rymdföretag i världsklass, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på 120 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får ÅAC Microtec ca 5 300 nya aktieägare.


Nyemission övertecknad

MultiDocker Cargo Handling har genomfört en nyemission inför kommande listning på NGM Nordic MTF. Emissionen om 23 MSEK avslutades den 30 november och övertecknades till ca 125%. Totalt tecknades aktier för ca 28,6 MSEK fördelat på ca 2 200 tecknare. Bolaget har också beslutat om en riktad emission om 5 MSEK. Totalt tillförs MultiDocker ca 25 MSEK efter emissionskostnader.


Swemets order från Sala-Heby Energi överklagad

Swemet AB ("Swemet") erhöll den 1 december 2016 ett tilldelningsbeslut på en affär om 15 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling. Som tidigare kommunicerat finns möjlighet att överklaga tilldelningsbeslut, varvid någon alternativ leverantör har valt att nyttja möjligheten att överklaga upphandlingen.


Optionsinnehavare påkallar teckning av aktier

Optionsinnehavare av optioner med förfallodatum den 31 december har påkallat sin optionsrätt för att teckna aktier om totalt 2 250 000 SEK.


Eolus Vind offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2015 - augusti 2016

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2015 - 31 augusti 2016.


Ny order till affärsområdet VA Components

VA Components har, som är en del av VA Automotive, tagit en order på framtagning av nya pressverktyg med efterföljande produktion. Vår slutkund är NEVS - en framtida aktör inom el-bilssegmentet.


Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande under 2017.


Skanska säljer kontorsbyggnad i Warszawa, Polen, för 88 MEUR, cirka 830 miljoner kronor

Skanska har sålt kontorsbyggnaden Atrium 2 i Warszawa, Polen, till HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH. Värdet av transaktionen är 88 MEUR, cirka 830 miljoner kronor, och försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det fjärde kvartalet 2016. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvan av december 2016.


sexmånadersrapport 2016/17

Andra kvartalet

 • Försäljningen ökade med 6 % till 1 957 Mkr (1 846), 5 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet uppgick till 127 Mkr (145)
 • Vinst efter skatt uppgick till 96 Mkr (111)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,53 kr (1,76)
 • Butiksbeståndet utökades med 1 butik (netto) och etableringen på den tyska marknaden fortgick med en andra butik och lanseringen av e-handel
 • Rekrytering av ny vd initierades då Klas Balkow har valt att lämna sitt uppdrag, vice vd Peter Jelkeby tillträder som tf vd från den 1 januari 2017

Sex månader

 • Försäljningen ökade med 3 % till 3 720 Mkr (3 616), 4 % i lokala valutor
 • Rörelseresultatet uppgick till 202 Mkr (250)
 • Vinst efter skatt uppgick till 154 Mkr (192)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,44 kr (3,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 Mkr (322)

Sarsys nyemission kraftigt övertecknad

Teckningsperioden för den publika nyemissionen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) löpte ut den 5 december. Det slutgiltiga resultatet visar på att emissionen kraftigt övertecknats. Emissionen har en teckningsgrad på cirka 300 procent, motsvarande drygt 10,8 miljoner kronor. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 3 458 000 kr före emissionskostnader.


Ny Partner i Storbritannien. Första ordern lagd på instrument och reagens till ett värde av 2 855 Euro

Kattec och LifeAssays® har skrivit ett s.k. Letter of Intent där Kattec skall marknadsföra och sälja LifeAssays® produkter i Storbritannien.  


MedicPen lanserar Medimi Pro med Remote funktion på HIMSS Connected Health Conference i USA

MedicPen lansera Medimi Pro med den nya funktionen Remote och visar upp Medimi Smart för en bredare publik på HIMSS* Connected Health Conference i Washington den 11- 14 december, 2016


Free2move i europeiskt hälsoprojekt inom IoT

Projektet; "from empowering to viable living" (FRONT-VL), fokuserar i första hand på att stödja äldre i sin hemmamiljö. Som tidigare aviserats i år har projektet erhållit europeisk Celtic-Plus label och omfattar 21 parter från fem länder. Free2move kommer i ett första skede av projektet att fokusera på användarfall (use-case) att förutspå och undvika fallolyckor, där övervakning av inomhusmiljö; temperatur, luftkvalitet, ljus, ljud, etc. anses ha stor inverkan. Till projektets övergripande koordinator har utsetts Telia Company.


Valberedning inför årsstämma 2017

I enlighet med beslut på hubbrs årsstämma 2016 har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2017.


Sensys Gatso Group överlåter sin operativa verksamhet till det helägda dotterbolaget Sensys International

I syfte att uppnå en tydligare legal och skattemässig struktur inom koncernen har Sensys Gatso Group AB beslutat att överlåta sin operativa verksamhet till det helägda dotterbolaget Sensys International AB. 


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-12-07

Delårsrapport 2016-05-01 till 2016-10-31

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Presentation av delårsrapport
Den 7 december 2016 klockan 07:00 publicerar Clas Ohlson sexmånadersrapport för 2016/17. En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 08:30 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

2016-12-09

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls fredagen den 9 december 2016 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan10 i Stockholm.

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2016-12-14

Extra Bolagsstämma

2016-12-15

Halvårsrapport 2016-05-01 till 2016-10-30

2016-12-16

Nyemission
Sista dag för teckning.

2016-12-19

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls måndagen den 19 december 2016 klockan 14 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

2016-12-27

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma hålls tisdagen den 27 december 2016, kl 11:00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm

2016-12-28

Årsstämma 2016
Årsstämman i MedicWave hålls den 28 december kl. 10:00 på bolagets kontor, Köpmansgatan 2, Halmstad.

2016-12-30

Halvårsrapport 2016 / 2017

2017-01-24

Bokslutskommuniké 2016

2017-01-26

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport 2016-09-01 till 2016-11-30

2017-01-27

Bokslutskommuniké 2016

2017-01-28

Årsstämma 2017

2017-01-31

Bokslutskommuniké 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: