ECEX anpassar återköpsprogram till MAR

Såsom offentliggjordes den 7 april respektive den 10 juni 2016 har styrelsen i East Capital Explorer AB (publ) ("ECEX") beslutat att initiera ett återköpsprogram av bolagets egna aktier så länge som aktien handlas med en rabatt över 20 procent mot senast publicerade substansvärde i SEK. Styrelsens beslut om återköp har fattats inom ramen för 2016 års årsstämmas bemyndigande till styrelsen. Syftet med återköpen är att sätta ned bolagets aktiekapital.


Prime Living lanserar ny app och hemsida för våra studenter

Prime Living AB lanserar ny app och hemsida för våra studenter Detta är ett resultat av ett omfattande arbete som pågått under 2016 i samarbete med Social Medialab och Evado Affärsutveckling. Syftet är att våra studenter skall få tillgång till en hemsida i kombination med en app som är användarvänlig, lättnavigerad och intressant!Ökat antal aktier i Formpipe

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2013/2016 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 1 130 206 stycken och aktiekapitalet ökat med 113 020,60 kronor.


Stämmokommuniké

Beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelmedarbetare


Inbjudan till Alfa Lavals telefonkonferens för det andra kvartalet

Alfa Lavals rapport för det andra kvartalet publiceras den 18 juli klockan 11:45. Telefonkonferensen startar klockan 12:45.


Piotr Janiszewski ny Business Unit President för Skanska Polen

Piotr Janiszewski har utsetts till ny Business Unit President för Skanska Polen från den 1 juli. Under de senaste fyra månaderna har Piotr Janiszewski varit Chief Operations Officer för Skanska Polen. Piotr har arbetat på Skanska sedan 1997 och haft positioner som projektledare, distriktschef, projektchef för det största projektet i Centraleuropa, OPS-motorvägen A1 i Polen (offentlig-privat samverkan) och vice VD Skanska Polen.


PowerCell levererar en 100 kW PowerCell S3 bränslecellstacksprototyp för en lastbilsapplikation till ett europeiskt transportföretag

PowerCell Sweden AB (publ) meddelade tidigare under året att de fått sin första order på PowerCell S3 bränslecellsstack från ett europeiskt företag inom fordonsindustrin. PowerCell har nu levererat den första prototypen av en 100 kW PowerCell S3 bränslecellstack för en lastbilsapplikation hos det europeiska transportföretaget.


NC Lahega presenterar ny ledningsgrupp - huvudkontoret flyttar till Helsingborg

NC Lahega AB (publ) presenterar i dag sin nya ledningsgrupp. Förändringen är ett led i integrationen som följer på det nyligen genomförda förvärvet, där North Chemical köpte Lahega och skapade det nya NC Lahega. Som tidigare beslutats har NC Lahega huvudkontor och säte i Helsingborg.


Ledande cancercentrum i Kina utrustas med teknik från C-RAD

C-RAD har tagit emot en order från den kinesiska distributören av Catalyst™- och Sentinel™-systemen. Systemen ska installeras på ledande cancercentrum i Kina, och det totala ordervärdet ligger på cirka 7,6 miljoner kronor.


Skanska bygger Academic Medical Center i Evansville, USA, för cirka 340 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Evansville HealthRealty för byggnationen av deras nya Multi-Institutional Academic Health Science and Research Center. Kontraktet är värt USD 41M, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det andra kvartalet 2016.


Kommuniké från årsstämma i Hancap den 30 juni 2016

Årsstämman 2016 i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") hölls den 30 juni 2016 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Skanska bygger om etapp av E16, Norge, för cirka 730 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen för ombyggnation av en etapp på E16 i Norge. Kontrakten är värt NOK 735M, cirka 730 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det andra kvartalet 2016.


ECEX försäljning av Starman förväntas slutföras under tredje kvartalet

East Capital Explorer AB (publ) ("ECEX") meddelar idag att försäljningen av Starman Group till Providence Equity, som offentliggjordes den 14 mars 2016, förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2016. Ursprungligen förväntades transaktionen slutföras under det andra kvartalet.Kommuniké från årsstämma, tillika andra kontrollstämma i Pilum den 30 juni 2016

Årsstämman 2016 i Pilum AB ("Pilum" eller "Bolaget") hölls den 30 juni 2016 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Makulering av återköpta aktier och därpå följande flaggning av eget aktieinnehav

I enlighet med beslut på årsstämman den 9 juni 2016 makulerades idag de 315 229 aktier som bolaget återköpt under perioden mellan den 25 mars och den 17 september 2015. De makulerade aktierna motsvarade 1,11 procent av bolagets utestående aktier.


Kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om bearbetnings- koncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny behandling vilket omfattar Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1.


Heliospectra mottar en order på LED odlingslampor värderat till över en halv miljon USD

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är stolta att meddela att en stor order värderat till 4,6 MSEK (543 747 USD) har tagits emot från ett stort Ag-Tech (Agriculture Technology) företag beläget i USA.


Kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Acando har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet

Acando har vunnit Kammarkollegiets stora ramavtalsupphandling avseende utredning, ledning och styrning av statliga myndigheters utvecklingsbehov. Ramavtalet omfattar samtliga myndigheter och fortlöper under maximalt fyra år.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-07-06

Delårsrapport 2016-03-01 till 2016-05-31

2016-07-08

Delårsrapport Q2 2016

Sista dag för handel i Vivolines aktier och teckningsoptioner

Extra bolagsstämma

2016-07-12

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-07-15

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-07-18

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-07-19

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-07-21

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-07-22

Delårsrapport Q2 2016

2016-07-28

Halvårsrapport 2016

2016-07-29

Halvårsrapport 2015

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: