Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar

Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier, dels en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 13 oktober godkände enhälligt styrelsens förslag.


Andreas Ericsson ökar sitt innehav i Mobile Loyalty Holding AB med 5 miljoner aktier.

Per den 20 oktober ökade VD, Andreas Ericsson, sitt innehav i Mobile Loyalty genom köp av 5 miljoner aktier till ett pris av 6,5 öre.Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017

Kommentar till WilLak nyckeltalsutveckling under hösten 2017 Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har lagt stora resurser på att färdigställa produktionslinan inklusive produktionsvagnar och andra produktionshjälpmedel för logistiken i fabriken. Den förbättrade produktionslinan möjliggör utökad produktionskapacitet. I dagsläget har Bolaget order för att leverera 600 väggar fördelat på tre kunder från och med nästa vecka och under resten av året.


Kommuniké från årsstämma i Unibap den 20 oktober 2017

Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.


Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique med maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC).


Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
 • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
 • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
 • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck

Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under det tredje kvartalet till 1 277 tkr vilket var 22% lägre än förra årets tredje kvartal.
 • Försäljningen under Q3 påverkades negativt av utebliven försäljning till Korea samt en nedgång i försäljningen i Norden under sommaren. Försäljningen i Norden ligger i september åter på förväntad nivå.
 • Vår nya testinflammationsmarkör för katt SAA som lanserades i våras, har redan sålt motsvarande 90% av hela förra årets försäljning av vår katt-test i Norden och i Kina är nu samtliga kunder överförda till denna produkt. Testen registrerades i Korea i september.
 • Utvecklingen av den kvantitativa engångstesten framskrider enligt plan och en integrerad provbehandlingsenhet har utvecklats parallellt.
 • Den riktade emissionen till vår kinesiske partner St. Grand, beslutad i mars i år, fick tyvärr avbrytas under det tredje kvartalet, då de inte kunde föra ut pengar ur Kina som betalning för de tecknade aktierna. Styrelsen har, för att fortsatt finansiera de satsningar som beskrivs nedan, men även för att undvika risken att bolagets egna kapital under hösten 2017 ska understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet, kallat till extra bolagsstämma för beslut om en nyemission. 

Förbättrad EBITDA och stigande marginaler

JULI-SEPTEMBER 2017 (TREDJE KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (522).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 52 Mkr (42), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 9,0 procent (8,0).
 • Periodens resultat uppgick till 11 Mkr (7), motsvarande ett resultat per aktie på 0,25 kr (0,25) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (13).
 • Midsona tillträdde förvärvet av Bringwell AB (publ) den 4 juli, ett företag med en ledande position i norden inom egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel.

JANUARI-SEPTEMBER 2017 (NIO MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 594 Mkr (1 223).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 131 Mkr (88), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,2 procent (7,2).
 • Periodens resultat uppgick till 50 Mkr (29), motsvarande ett resultat per aktie på 1,15 kr (1,02) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98 Mkr (11). 

Immune Pharmaceuticals Inc. announces pricing of $18,000,000 public offering of convertible preferred stock and warrants

ENGLEWOOD CLIFFS, N.J., (BUSINESS WIRE) - Immune Pharmaceuticals Inc. ("Immune") (NASDAQ: IMNP) a biopharmaceutical company developing novel therapeutic agents for the treatment of immunologic and inflammatory diseases, today announced the pricing of an underwritten public offering of units for gross proceeds of $18,000,000, which excludes underwriting discounts and commissions and offering expenses payable by Immune.


Nexar Group - Säsongstart av talangtävlingen "Aim2Fame"

Nexar Group och globala samarbetspartnern, Secuoya Group, har sedan sommaren framgångsrikt arbetat med att producera en ny säsong av den första globala talangtävlingen Aim2Fame, som den 31 oktober kommer att sändas digitalt över hela världen och beräknas nå över 20 miljoner visningar.


Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober.


Träffa Gapwaves på Aktiedagen i Falköping 23 oktober

Gapwaves medverkar på Aktiedagen i Pingstkyrkan i Falköping måndag 23 oktober. Vid evenemanget har du möjlighet att träffa representanter för Gapwaves samt lyssna på presentation av VD Lars-Inge Sjöqvist.


Kopy Goldfields presenterar i Falköping och Göteborg

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") medverkar vid Aktiedagen i Falköping måndagen den 23 oktober 2017 och vid Aktiekvällen i Göteborg onsdagen den 25 oktober 2017.


Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg

Peckas Naturodlingar ansöker om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg Peckas Naturodlingar har inlämnat en ansökan om planändring av två fastigheter i Falkenbergs kommun efter samråd med kommunen och existerande markägare. Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en biogasanläggning samt möjlighet att distribuera tomater till Göteborg och övriga västkusten.


Absolent Groups VD Tony Landh har avlidit

Absolent Group AB:s VD och koncernchef Tony Landh har efter en kort tids sjukdom avlidit.


Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global har producerat framtidens teknologi för nästa generationens passiva optiska nät (NG-PON)

CST Global, ett helagt dotterbolag till Sivers IMA Holding och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag, meddelar idag att man genomfort framgangsrik produktion av bade 10 GB/s och 2.5 GB/s av sk DFB laser i Indium Fosfid (InP) teknologi for en vaglangd pa 1270 nm. Denna typ av laser ar amnat for nasta generations passiva optiska nat, s.k. NG-PON, och kommer att visas pa Broadband World Forum i Berlin den 24-26 oktober.


Mangold Delårsrapport för perioden 2017-07-01 - 2017-09-30

 • Antal depåkunder ökade med 25 procent till 7 563 (6 070) st
 • Tillgångar under förvaltning ökade med 10 procent till 5 259 (4 774) mkr
 • Intäkterna för kvartalet sjönk med 11 procent till 24,2 (27,7) mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 0,3 (3,6) mkr


Delårsrapport, juli-september 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I augusti presenterades den första analysen från utfallet av Fas I tilläggsstudien. Den visade att C21 var säkert och tolererades väl i en riskgrupp för metabola störningar. I tillägg indikerade den även positiva effekter på fettmetabolism.

Mobile Loyalty ingår partneravtal med Match2One - och aktiverar ADONnews på över 300 populära sajter via Match2Ones nätverk

Mobile Loyalty ingår partneravtal med Match2One - och aktiverar ADONnews på över 300 populära sajter via Match2Ones nätverk.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2017-10-23

Presentation hos Aktiespararna
Time People Group presenterar bolaget hos Aktiespararna den 23 oktober, kl 18.00 - 21.00 på Hotell Anglais, Stureplan Stockholm

Presentation vid Aktiedagen i Falköping
Odengatan 46 i Falköping.

Presentation på Aktiedagen i Falköping
Odengatan 46 i Falköping.

2017-10-24

Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2017-10-25

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Presentation vid Aktiekvällen i Göteborg
Elite Park Avenue i Göteborg.

2017-10-26

Årsredovisning 2016/2017

Bokslutskommuniké 2016 / 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

2017-10-27

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsredogörelse Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Press- och telefonkonferens Skanska niomånadersrapport 2017
10:00 CET - 11:00 CET

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: