Delårsrapport januari - mars 2017

Perioden januari till mars

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 209(-1 077) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 214 (-879) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 (0,9) SEK
 • Delta Minerals får första ordern på Hexapods och levererar enligt plan.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Minerals tecknar agentavtal med Peninsula Reach, Singapore
 • Delta Minerals avslutar sitt avtal med Chahaya.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige den 29 maj 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") höll den 29 maj 2017 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Ökning av antalet aktier i Nickel Mountain Resources

Som det första steget i förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd och indirekt det s.k. Tomskprojektet meddelar Nickel Mountain Resources AB (publ) att det totala antalet aktier i bolaget har ökat med 69 751 544 st till totalt 112 427 586 aktier per den 26 maj 2017 till följd av registrering hos Bolagsverket av nyemission beslutad av extra bolagsstämma den 24 maj 2017.


Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag

A City Media AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget") meddelar idag att genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North i december 2015, kan nya aktier tecknas under perioden 29 maj - 16 juni 2017. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie för 70 kronor per aktie.


Analysguiden uppdaterar sin analys av Gapwaves

- Två avtal om utveckling av GAP-teknologin för 5G-antenner lyfte Gapwaves-aktien kring första kvartals-rapporten 2017. Vi höjer riktkurs till 15 kronor per aktie (12) men efter kursuppgång är detta redan intecknat, skriver Analysguiden.


Mavshack lanserar videostreaming tillsammans med Ooredoo Kuwait

Mavshack har nu lanserat sin videostreamingtjänst inklusive VOD TV & Film, Live Sport samt nyheter i Kuwait.


LC-Tec och SKUGGA demonstrerar automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan i Santa Clara

LC-Tec Displays AB och SKUGGA Technology AB demonstrerar prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan i Santa Clara (USA) den 1-2 juni. De patentsökta SKUGGA®-glasögonen är baserade på LC-Tecs patenterade och patentsökta PolarView®-filter, vilket möjliggör elektronisk kontroll av linsernas ljusgenomsläpp.


Skanska bygger lägenheter i Helsingfors, Finland, för EUR 38M, cirka 360 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå ATT om att bygga 189 lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 38M, cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.


Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 2 MSEK

Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare finansierar bolaget genom ett konvertibellån om 2 MSEK, samtidigt genomförs en kvittningsemission om 2 060 KSEK.


Kommuniké för första kvartalet 2017

 • Nettoomsättning Q1 var 4,9 MSEK (1,0 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -2,9 MSEK (-2,5 MSEK) och EBIT Q1 var -3,5 MSEK (-2,8 MSEK).
 • EBT Q1 var -3,5 MSEK (-2,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -2,9 MSEK (-2,7 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,5 MSEK (0,4 MSEK) och räntebärande skulder till cirka 0,8 MSEK (5,9 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 17,2 MSEK (-1,2 MSEK) och soliditeten 61 % (neg).
 • EPS i Q1 uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,02 SEK (0,00 SEK).
 • Oak Event har inte levt upp till ställda förväntningar och därför har nu åtgärder vidtagits som innebär att verksamheten inom Oak Event kommer att vara helt avvecklad innan utgången av juni.
 • Kommunicerat mål för 2017 om att nå en omsättning om minst 44 MSEK och ett positivt resultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolaget, vidhålls.


Delårsrapport januari-mars 2017

Årets första tre månader: jan-mars (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,3 MSEK (-1,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,5 MSEK (-2,9 MSEK)
 • Vinst per aktie efter avskrivningar uppgick till -0,005 SEK (-0,012 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-2,2 MSEK)

LightLab erhåller provserieorder från ledande speciallamptillverkare

 • Order på en provserie avseende UV Boost™
 • Ordern ska levereras under innevarande kvartal
 • Viktigt steg i etableringen av UV Boost™ på marknaden

Skanska investerar EUR 46M, cirka 440 miljoner kronor, i första etappen av ett kontorsprojekt i Lodz, Polen

Skanska investerar EUR 46M, cirka 440 miljoner kronor, i den första etappen av kontorskomplexet Brama Miasta i Lodz, Polen. Kontorshuset kommer att bli 15 våningar högt med en total uthyrningsbar yta på cirka 27 500 kvadratmeter samt två våningar parkeringsgarage.


TargetEveryone tecknar avtal med portugisiska Ar Telecom

TargetEveryone har tecknat avtal med Ar Telecom från Portugal om samarbete med försäljning av TargetEveryones tjänster. 
Sivers IMA Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret


Kallelse till årsstämma i Real Holding

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 klockan 11.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.


Gapwaves ingår samarbetsavtal med Prototal avseende tillverkning av antenner

Gapwaves har ingått samarbetsavtal Prototal AB avseende legotillverkning, montering, test och leverans av platta gapvågledarantenner.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2017-05-30

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler, Strandvägen 7A i Stockholm.

Årsstämma 2017
Årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl 10.00 på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm. Inregistrering från kl 9.30.

Årsstämma 2017
Årsstämman kommer att avhållas den 30 maj 2017 kl 13.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Torshamnsgatan 9 i Kista.

Presentation på Aktiespararnas aktiekväll
Evenemanget äger rum på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, måndagen den 30 maj, kl. 14:30-21:00.

Presentation på Aktiespararnas aktiekväll
Evenemanget äger rum på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, måndagen den 30 maj, kl. 14:30-21:00.

2017-05-31

Årsredovisning 2016
Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig under maj månad

Delårsrapport Q1 2017

Delårsrapport Q3 2016 - 2017

Delårsredogörelse Q3 2016 / 2017

Delårsredogörelse Q1 2017

Nyemission
Sista dag för teckning.

Delårsrapport Q1 2017

2017-06-01

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum den 1 juni 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

Årsstämma
Den 1 juni 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-06-02

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Årsstämma 2017
Årsstämma hålls fredagen den 2 juni 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum fredagen den 2 juni 2017 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: