Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Halvåret 1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (9,0) MSEK
  • Driftnettot uppgick till 6,5 (3,7) MSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (-1,8) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till -2,2 (8,4) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -2,9 (10,2) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,35 (0,83) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,6 (14,8) MSEK.

Bokslutskommuniké (juli 2016 - juni 2017) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen i Kentima fortsatte under Q4 och resultatet förbättrades kraftigt. Under Q4 uppgick koncernens omsättning till 9 920 (8 792) KSEK, en tillväxt med 13 procent. Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat med 163 procent och uppgick till 1 103 (418) KSEK. Under verksamhetsåret 2016/2017 uppgick koncernens omsättning till 33 420 (33 233) KSEK och koncernens EBITDA-resultat uppgick till 1 260 (333) KSEK. Tillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under verksamhetsåret 2016/2017 till 36 procent, jämfört med samma period föregående år.Rentunder tecknar avtal om agentur i Spanien och erhåller order

Rentunder AB har ingått ett avtal om agentur med det nybildade bolaget Delta Boatwash i Spanien och har i samband med det erhållit en order på en MINIWASH med ett ordervärde om ca 0,5 mkr.


Måns Zelmerlöw investerar i jaktappen The Great Wild

Ni som sett Måns Zelmerlöws egna livsstilsprogram Chevaleresk vet att Måns jaktintresse är stort. Idag blev det klart att Måns Zelmerlöw går in som investerare i jaktappen The Great Wild samt som varumärkesambassadör för bolaget. Måns är den tredje i raden av kända jägare som den senaste tiden investerat i The Great Wild. Tillsammans med MMA-fightern Alexander 'The Mauler' Gustafsson och elitskidåkaren Jens Byggmark ska trion representera bolaget som de också nu är delägare i.


Stockholm Corporate Finance fastighetsseminarium

Intresset för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter den 19 september 2017 var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Moderator under dagen var Dag Klerfelt.


Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living

Harald Bengtsson har vid gårdagens styrelsemöte valts som ny styrelseordförande för Prime Living. Han har sedan i våras ingått i styrelsen då han valdes in som oberoende styrelseledamot i förhållande till Prime Living och dess största aktieägare.


Flaggningsmeddelande


Flagging disclosure


Papilly ingår avtal med HP PPS Sverige

Papilly AB ("Papilly") har ingått avtal med HP PPS Sverige AB om leverans och införande av sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Leveransen av programmet startar under fjärde kvartalet 2017 och beräknas slutföras under första kvartalet 2018. Avtalsvärdet är 220 000 kronor.


Skanska investerar DKK 566M, cirka 730 miljoner kronor, i ett nytt hotellprojekt i Köpenhamn, Danmark

Skanska investerar DKK 566M, cirka 730 miljoner kronor, i ett nytt hotellprojekt i Köpenhamn, Danmark. Hotellet kommer att hyras av Scandic, som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.


Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 oktober 2017, klockan 09.30, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017

Aktieägare i Unibap AB (publ) ("Bolaget") med ett ägande motsvarande 60,1 procent av rösterna och kapitalet kommer att föreslå nyval av Hans Enocson och Ingrid Engström till årsstämman den 20 oktober 2017.Ökat intresse för jaktapp leder till förlängd emission

The Great Wild AB (publ) som erbjuder en marknadsplats för köpare och säljare av jakt och ett socialt nätverk för jägare, har senaste dagarna rönt stora framgångar och knutit till sig flera nya ägare och tillika kända varumärkesambassadörer som kan komma att påverka värdet av varumärket The Great Wild. Därmed har bolaget beslutat att förlänga emissionens slutdatum med två veckor till fredagen den 29:e september 2017.

Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Kopy Goldfields och GV Gold gör fortsatta investeringar i Krasny-projektet

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") och GV Gold har kommit överens om att investera ytterligare 2 100 000 USD i Krasny-projektet, varav Kopy Goldfields pro-rata andel uppgår till 1 029 000 USD. Kapitaltillskottet skall användas för fortsatt utveckling av Krasny- projektet inom 2017 års prospekterings- och utvecklingsprogram.


CST Global får forskningsanslag på £202k till ett forskningsprojekt inom kvantumatomklockor

Sivers IMA Holding AB bekräftar att det helägda dotterbolaget CST Global, Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag medverkar i det statligt finansierade projektet 'VCSELs for miniature atomic clocks' (MacV) som nu fått ett anslag på 202.056 brittiska pund vilket motsvarar ca 2.173.000 SEK.


Skanska investerar EUR 27M, cirka 260 miljoner kronor, i ett nytt kontorsprojekt i Prag, Tjeckien

Skanska investerar 27 miljoner euro, cirka 260 miljoner kronor, i kontorsprojektet Praga Studios i Prag, Tjeckien. Den sju våningar höga byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter.Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 2

Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2016 kan aktier tecknas under perioden 18 september - 29 september 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för fem (5) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 2 som inte avyttras senast den 27 september 2017 eller utnyttjas senast den 29 september 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Cyxone 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2017-09-21

Bokslutskommuniké 2016/2017

VD Björn Naumburg presenterar Uni-light på G&W småbolagsfrukost
Plats: Berns, Stockholm
Tid: 11:30
Anmälan: http://www.financialhearings.com/event/10357

2017-09-25

Extra bolagsstämma 2017
klockan 15.00 på bolagets kontor på Vasavägen 3c, Jönköping.

Aktiedagen Stockholm

Företrädesemissionen
Teckningstiden inleds.

2017-09-28

Halvårsrapport 2017
Släpps i september 2017.

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum torsdagen den 28 september 2017 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

2017-09-29

Årsredovisning 2016 - 2017

Extra bolagsstämma

Nyemission
Sista dag för teckning.

2017-10-02

Årsstämma
Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm

Årsstämma 2017/2018
årsstämman hålls den 2 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

2017-10-03

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2017-10-04

Bokslutskommuniké 2016/2017

2017-10-05

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum den 5 oktober 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2017-10-09

Företrädesemissionen
Sista dag för teckning.

Kallelse till extra bolagsstämma
Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 14.00
Plats: Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport, Tornvägen 2, 190 45 Stockholm-Arlanda, Lokal: Singapore, plan 2

2017-10-11

Extra bolagsstämma

2017-10-13

Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: