Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 18 juni 2018 kl 13:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.
Minesto News Update 18 maj 2018

 • MGS-boj på väg till Holyhead
 • Minesto pitchar på aktat EU-event
 • Träffa Minesto på Aktiedagen Malmö nästa vecka

Mangold AB (publ.) tillträder 25% av Resscapital AB

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av 25% av aktierna i Resscapital AB, org 556698-1253.

Kommuniké från Extra bolagstämma

Mangold AB (publ.) genomförde fredagen den 18 maj 2018 en extra bolagsstämma.


ALM Equity tar in delägare i projekt och ökar satsning på förvaltningsbostäder

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt - Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge - till Resona.


WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018

WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018 Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - april 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Överklagan i upphandlingen för Sala-Heby Energi bifallen i Förvaltningsrätten

Swemet AB (publ), ("Swemet") meddelade den 17 november 2017 att ett nytt tilldelningsbeslut på en affär om 12 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") erhållits genom upphandling. Som tidigare kommunicerat överklagades upphandlingen. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och överklagan är bifallen. Motiveringen är att Sala Heby Energi har förkastat en anbudsgivares anbud på oriktig grund.


Zhoda Investments vd Robert Karlsson genomför presentationer i Stockholm och Malmö om bolagets emission och investeringsplaner

Zhoda Investments ("Zhoda") offentliggjorde den 7 maj 2018 en företrädesemission på 21 miljoner kronor. I samband med detta kommer vd Robert Karlsson att genomföra presentationer av emissionen och bolagets investeringsplaner. Syftet med emissionen är att finansiera utvecklingen av den ekologiska vinverksamheten i Dalmatien. Bolaget bedriver även en oljeverksamhet med bevisade reserver i Poltava som gynnas av de stigande oljepriserna.


Utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral

Årsstämman den 24 april 2018 beslutade om utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 maj 2018.


MultiDocker affärer i Sverige och Kanada

Efter förhandlingar med två kunder, en svensk hamn och ett stort Kanadensiskt sågverk, träffades föregående natt en slutlig överenskommelse med dem båda. Affärerna innebär leverans av två dieseldrivna CH1100 till ett totalt ordervärde av 17,5 MSEK med leveranser under 2018.


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

SAMMANFATTNING första kvartalet 2018

 • Utmärkt feedback på smak från våra första kunder.
 • Målpriset accepterades fullt ut av marknaden.
 • Etablerad försäljnings- och distributionsorganisation.
 • Fisken kommer att fortsätta växa tills ytterligare beslut.
 • Kassaflöde under perioden var - 3 312 159 kr. Soliditeten var 67%.  Likviditeten var 6 601 421 kr. Rörelseresultatet -1 404 717 kr. Resultat per aktie -0,56 kr.

2018 Q1 report, Period January-March for Panion Animal Health AB

Period January-March

 • Net sales: kSEK 0 (0). 
 • Operating profit: kSEK -697 (-1 267).
 • Earnings per share: SEK -0,05 (-0,11).
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 2 708 (102).

Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2018

Januari - mars 2018

 • Omsättningen uppgick till 13,3 mkr (11,4 mkr jan - mars 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,8 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 21,1 (30,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 26,2 (31,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,38 (0,53) kr

Nya namnet SARSYS-ASFT AB är nu registrerat

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har på årsstämman den 28 april 2018 beslutat om att ändra firma till SARSYS-ASFT AB (publ) och nytt säte till Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro. Beslutet har kommunicerats i tidigare pressmeddelande. Nu har bolagsverket registrerat ändringarna.


MultiDocker Delårsrapport Q1 2018

Sammanfattning januari-mars 2018

 • Avslutade affärer i bland annat Sverige, USA och Kanada
 • Begynnande god orderingång 2018
 • Liten omsättning i perioden med anledning av få avslutade projekt
 • Intäkt 23,2 MSEK (48,5 MSEK)
 • EBIT -5,8 MSEK (1,5 MSEK)
 • EBITDA -4,8 MSEK (2,3 MSEK)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 17 maj 2018 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Bolagets lokaler på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.


Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 17 maj 2018 i Jönköping.


Kommuniké från Infreas årsstämma 2018

På Infreas årsstämma den 17 maj 2018 fattades följande beslut:


Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 508 (16 864) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 257 (178) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 073 (132) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,004) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Sensec Holding AB (publ) har slutfört förvärvet av Mil Sec Sverige AB och reglerat komplett köpeskilling genom kontant betalning av 7 MSEK samt genom en riktad nyemission om totalt 11.111.111 aktier.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-05-22

Årsstämma 2018

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2018

Presentation

Glycorex Transplantation AB (publ) presenterar på Aktiedagen Malmö den 22 maj kl 08:30


2018-05-23

Delårsrapport juli 2017 - mars 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma


2018-05-24

Årsstämma 2018

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: