Sensys Gatso vinner 5-årigt operatörskontrakt i Ohio USA

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Gatso USA, erhållit en order från ett samhälle i Ohio för att tillhandahålla ett automatiserat hastighetsprogram. Det 5-åriga kontraktet har ett beräknat värde på 5 miljoner kronor under kontraktsperioden.


Start för handel i teckningsoptioner TO 4 och TO 5

First North har godkänt Intuitive Aerials ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission med överteckningsemission ("Erbjudandet") i december 2017. Första handelsdag blir 30 januari 2018.Clas Ohlson och Telenor i nytt samarbete

Från och med mars 2018 kommer Telenor att erbjuda försäljning av tjänster och produkter i utvalda Clas Ohlson-butiker i Sverige. Genom samarbetet får Clas Ohlsons och Telenors kunder tillgång till ett komplett sortiment inom telefoni, bredband och tillbehör i kombination med service i toppklass.


Ny affär i USA

MultiDocker har gjort en ny affär i USA. Denna gång via CAT-återförsäljaren Cleveland Brothers. Affären innefattar en CH1400 till ett värde av ca 11 miljoner SEK. Maskinen som ska levereras är en eldriven modell (E-power) med en fast undervagnskonstruktion som ska hantera last från pråmar hos kund i östra USA.


Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018Awardit har tecknat avtal om leverans av kundlojalitetsprogram

Awardit har ingått avtal om leverans av ett lojalitetsprogram till en butikskedja med knappt 100 butiker i norden.


ExeoTech begär att Bolagsverket kallar till extrastämma i Facile & Co

ExeoTech har som ägare av 25,9 % av kapitalet i Facile & Co AB, via ExeoTech Food Ventures, i december skriftligt begärt med stöd av 7 kap § ABL och i egenskap av ägare till mer än en tiondel av aktierna i Facile att Faciles styrelse snarast skall kalla till en extra bolagsstämma för val av minoritetsrevisor samt särskild granskningsman. Bakgrunden till denna begäran var att Facile tidigare genomfört en riktad emission till VD:s eget bolag utan att emissionen godkänts av en bolagsstämma, d v s i strid med den s.k. LEO-lagen. Emissionen hade dessutom skett till en kurs som var väsentligt lägre än senast kända avslut i Facile-aktien. Betalning hade därtill gjorts genom apportegendom vars värdering kunde ifrågasättas. Emissionens fördelning mellan A- och B-aktier avvek dessutom, till tecknarens fördel, från rådande fördelning i bolaget. Därutöver framkom att VD, utan att frågan behandlats av styrelsen, höjt sin egen ersättning under 2016 med 55 %.Immune Pharmaceuticals to Present at the NobleCon 14 Annual Investor Conference on January 30, 2018

Immune Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: IMNP) a biopharmaceutical company developing novel therapeutic agents for the treatment of immunologic and inflammatory diseases, announced that its CEO, Elliot Maza, will present at NobleCon14- Noble Capital Markets' Fourteenth Annual Investor Conference, to be held January 29-30 at the W Hotel in Fort Lauderdale, Florida.


Ökning av aktiekapital genom aktieteckning med stöd av teckningsoptioner

Teckning har skett av 7 000 stamaktier i ÅAC Microtec med stöd av teckningsoptionsprogrammet TO 2015/2020 riktat till personal och vissa styrelseledamöter. Aktiekapitalet ökar därmed med 280 SEK. Efter registreringen av de nya aktierna uppgår antalet utestående aktier till 31 716 850 och aktiekapitalet till 1 268 674 SEK.


ExeoTech Ventures avyttrar Sameffekt

ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, vars affärsidé är att företa opportunistiska investeringar med en investeringshorisont på upp till tre år, har ingått avtal om avyttrat sitt helägda dotterbolag Sameffekt AB, ett konsultbolag som förvärvades 2015 och är fokuserat på kvalitéts säkring och certifiering av verksamheter med tyngdpunkt på arbetsmiljöfrågor. Överenskommet pris uppgår till 3,25 MSEK vilket ger motsvarande tillskott till kassan och en bokföringsmässig reavinst om cirka 1,8 MSEK. Investeringen i Sameffekt har gett en årsavkastning om 57 %.Publicering av Informationsmemorandum

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. 


Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 74,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen kommer utnyttjad del av den kreditram som beviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK inklusive upplupen ränta att kvittas till nya aktier som en del av emissionslikviden. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 67,8 MSEK efter emissionskostnader. Efter kvittning och emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra Bolaget cirka 57,6 MSEK vid full teckning.


PowerCells nya patent ger bättre bränsleutnyttjande

PowerCell Sweden AB (publ) har beviljats ett nytt svenskt patent för en innovation som ger högre effektivitet när bränslecellsstackar drivs på reformatgas.


Förtydligande information avseende avslutat samarbete med Apoteket AB

I fredags, den 19 januari, meddelade MediRätt att samarbetet med Apoteket AB avslutas. Då flertalet frågor inkommit från aktieägare väljer MediRätts vd Carl Johan Merner idag att gå ut med en förtydligande information avseende bakgrunden till det avslutade samarbetet, vad det innebär för MediRätt och dess aktieägare samt planerna framöver.


MediRätt och Apoteket AB avslutar sitt samarbete - öppnar upp för möjligheten att koppla Dosell till fler dos-system

I april 2017 ingick MediRätt och Apoteket AB ett samarbetsavtal för kliniska studier av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och Apotekets ApoDos-system. Studien presenterades enligt plan i december och visade goda resultat för Dosell. Idag kom MediRätt och Apoteket överens om att avsluta samarbetet.


DRA contract ends & New advisory board member

Panion Animal Health AB's Director Regulatory Affairs, Niels-Erik Manniche, has decided to leave the company.


Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-01-24

Extra bolagsstämma
Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans väg 23 i Göteborg.

Extra bolagsstämma
24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista

Investerarträff
Plats: Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2, våning 2, Stockholm Tid: Onsdagen den 24 januari klockan 08:00 Anmälan: Senast den 22 januari via emissionstjanster@mangold.se (begränsat antal platser)

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-01-25

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

2018-01-27

Årsstämma 2018

2018-01-29

Extra bolagsstämma
Villa Anna 13:00
Odinslund 3, Uppsala.

2018-01-30

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-01-31

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Q4 2017

2018-02-01

Bokslutskommuniké 2017

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-02

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-05

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017
Kommunikén kommer att offentliggöras under februari månad.

Bokslutskommuniké 2017

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: