Kommuniké från extra bolagsstämma 27 mars 2017

Extra bolagsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.


Valberedningens sammansättning och uppdrag

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av representanter för de till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt dess ordförande.LifeAssays® och VideoMed GmbH signerar Letter of Intent.

LifeAssays ® AB och VideoMed GmbH har signerat ett så kallat "Letter of Intent, LoI" under vilken bolagen skall samarbeta för att lansera LifeAssays® test för inflammation hos häst i Tyskland. Avtalet gäller under sex månader med avsikten att omvandla det till ett Distributionsavtal vid utgången av denna tid.


Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.Kallelse till årsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 17.00 på Lidingö Stadshus på Stockholmsvägen 50, Lidingö


MedicPen deltar i EU upphandling i Danmark

MedicPen AB har tillsammans med CareConsult A/S bildat ett konsortium för att kunna delta i en EU upphandling i norra Jylland, NOPII, avseende en innovativ totallösning för medicinhantering.


Dosell-prototyp klar i april

MediRätt slututvecklar, som tidigare meddelats läkemedelsdispenseraren Dosell i samarbete med Svensk Konstruktionstjänst. Utvecklingsarbetet går enligt plan och en första prototyp är klar i april.


Fredrik Uhrbom ny chef för Affärsområde Sverige

Sedan två veckor är Fredrik Uhrbom ny Sverigechef på Clas Ohlson. Fredrik kommer närmast från en roll som koncernförsäljningschef på Hultafors Group AB. 


Aputure lanserar linsadapter baserad på LC-Tecs PolarView®-filter

LC-Tec Display ABs samarbetspartner Aputure (Kina) har nyligen lanserat en innovativ linsadapter baserad på LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®. ND-filter (eng. "Neutral Density"), även kallade gråfilter, är av stor betydelse för viss kreativ fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn.


Kallelse till årsstämma i Midsona

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 april 2017 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas. Från rösträttsregistreringens början bjuder bolaget på lättare förtäring.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma den 25 april 2017 klockan 11:00 i bolagets lokaler på Sjöviksvägen 4, Trelleborg.


Årsredovisning för 2016

Cell Impacts årsredovisning för 2016 finns nu publicerad för nedladdning på vår web, www.cellimpact.seKallelse till årsstämma i MedicPen 27 april 2017

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 27 april 2017 kl. 09:30 på Hotel Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö


Kommunstyret ber Rådmann innarbeide tidligere råstoffutvinningsområdet av arealplan 1992, R5 Biedjovaggi ved rullering av gjeldende arealplan

Kommunstyret i Kautokeino kommun beslöt vid sitt sammanträde igår den 23 mars 2017 att anta det av Planutvalget framlagda förslaget till ny arealplan för kommunen. Förslaget innehåller många ändringar liksom också att ändra klassificeringen av gruvområdet i Biedjovaggi till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).


LifeAssays kallar till årsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 27 april 2017. Närmare detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.


Förändringar av ledningsstrukturen i VA Automotive

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av konceptet "One Stop Shop" effektiviserar vi koncernledningsstrukturen från den 1 april 2017. Vi tar nu nästa steg mot att låta våra dotterbolag närma sig varandra genom att avveckla vd-funktionerna i dotterbolagen. Samtidigt samordnas de administrativa funktionerna direkt under koncernmodern.


Nyemissionen i Papilly fulltecknad

Papillys nyemission är avslutad och bolaget tillförs därmed 9,2 Mkr före emissionskostnader. I emissionen tecknades aktier för 6,6 Mkr med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades aktier för 1,2 Mkr utan stöd av teckningsrätter, och resterande 1,4 Mkr tecknades av garanter.


Canada's Island Garden Inc. lägger ny order på Heliospectras intelligenta LED belysning

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, meddelade idag att Canada's Island Garden Inc, en licenserad medicinsk cannabisodling på Prince Edward Island i Kanada, har beslutat att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 1 871 186 kr ($ 208 368 USD). Detta är det andra köpet för denna kund efter en omfattande testperiod. 


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2017-03-28

Aktiespararnas informationsträff
Göteborg

2017-03-29

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Årsstämma 2017
Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 29 mars 2017 klockan 18.00 i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1,Uppsala.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

Listning på Nordic MTF

2017-03-30

Årsredovisning 2016

2017-03-31

Bokslutskommuniké 2016

Årsredovisning 2016
Kommer under mars 2017.

Bokslutskommuniké 2016

Årsstämma 2017

Årsredovisning 2016
Årsredovisningen publiceras under v 13

Nyemission
Sista dag för teckning.

Årsredovisning 2016

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017
Årsstämman äger rum den 31 mars 2017 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm

Listning på Nordic MTF

2017-04-03

Årsredovisning 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: