Ny ägarbild och styrelse i Preservia-koncernen

Preservia Hyresfastigheter AB meddelar att tidigare ägaren av moderbolaget Preservia Fastigheter AB, Topias Riuttamäki, har sålt sitt innehav till sitt egna helägda aktiebolag CapReef AB. Samtidigt meddelas att CapReef har sålt hälften av bolagets aktier till IR-chefen David Hansson, som nu äger 50 procent genom sitt helägda bolag DH Trading AB. I samband med transaktionen tar David Hansson även plats som styrelseledamot i samtliga av koncernens bolag och ersätter Lisa Grahm Borg. Transaktionen medför inga förändringar för bolagets obligationsinnehavare.


Preservia avslutar teckningsperiod samt meddelar om ny ägarbild och styrelse

Preservia AB avslutar teckningsperiod och meddelar om slutgiltigt utfall 
Preservia meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är avslutad. Emissionen tillför Preservia 81 mkr före emissionskostnader. Kapitalet ska användas till att delfinansiera förvärv och uppförande av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i storstäder och tillväxtorter. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.



Demand for DigniCap® system remains strong as 32 U.S. medical centers add Dignitana's scalp cooling device to their cancer care services

Dignitana AB, a world leader in medical scalp-cooling technology, announced today that the DigniCap® scalp cooling system, which was cleared in December 2015 by the FDA to effectively reduce the likelihood of chemotherapy-induced hair loss in women with breast cancer, is now, or will soon be available at 32 cancer treatment centers across the U.S. The DigniCap® system is the first and only scalp cooling device to complete rigorous FDA clinical trials in America, where seven out of ten patients with early-stage breast cancer kept at least 50% of their hair.


Delårsrapport, Q2 2016

Finansiell information

April - juni, 2016

 • Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 11,6 MSEK (10,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 öre (0,34).

Januari - juni, 2016

 • Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 17,5 MSEK (22,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (5,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 öre (0,89).

New Nordic Healthbrands AB Six month report January - June 2016

SIX MONTHS 2016

 • Net sales amounted to MSEK 150.5 (149.4), an increase of 0.7 percent. In local currencies, the increase was 3.6 percent.
 • Gross margin decreased to 65.1 percent (66.6).
 • EBITDA decreased to MSEK 5.3 (8.9).
 • Operating profit decreased to MSEK 4.7 (7.6).
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 3.8 (5.3).
 • Earnings per share decreased to SEK 0.62 (0.86).

Q2 2016

 • Net sales amounted to MSEK 76.0 (76.5), a decrease of 0.7 percent. In local currencies, there was an increase of 2.2 percent.
 • Gross margin decreased to 66.4 percent (66.5).
 • EBITDA decreasd to MSEK 2.1 (4.2).
 • Operating profit fell to MSEK 1.8 (3.5.
 • Profit after tax for the period decreased to MSEK 1.5 (2.2).
 • Earnings per share decreased to SEK 0.24 (0.36).

Nytt antal aktier i LifeAssays per den 31 juli 2016

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under juli månad, i samband med utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2016, ökat med 207 431 728 st. Aktiekapitalet ökade med 4 148 634,56 kr.


Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner

Prime Living utfärdade i november 2014 ett teckningsoptionsprogram om 1 300 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie för 27 SEK ("TO1").

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i Prime Living med stöd av TO1 löper från dagen för optionsprogrammets registrering hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2016.

Per den 27 juli 2016 registrerades aktiekapitalhöjningen avseende 33 050 nya stamaktier efter utnyttjande av lika många TO1. Prime Living tillförs 892 350 SEK och efter registreringen återstår 1 187 260 utestående TO1. 


Uppgradering av ljuskällor

Uni-light uppgraderar sina ljuskällor med nya dioder för att minska energibehovet

Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

Uni-lights patenterade drivdon gör att företagets produkter ger mer ljus per Watt än andra ljuskällor under i övrigt lika förutsättningar. Den tekniska utvecklingen inom LED-tekniken fortgår och för att bibehålla företagets position introduceras de nya, mer ljuseffektiva dioder som marknaden tagit fram. Energibesparingen eller ökningen av ljusmängden blir cirka 30 % vilket kommer att medföra lägre investeringskostnader.


Marknadsmeddelande 186/16 - Information om teckningsoption TO 3 i MedicPen AB

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 (MPEN TO 3) är den 2 augusti 2016.


Vicore Pharma Holding utökar innehav i I-Tech

Vicore Pharma Holding har idag undertecknat ett teckningsåtagande vid kommande företrädesemission i den finansiella tillgången I-Tech AB. Teckningsåtagandet uppgår till 500 000 kr, motsvarande 312 500 aktier.



Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Omsättningen ökade till 5,1 MSEK (4,3)
· Resultat efter finansnetto blev -3,4 MSEK (-3,7)
· Kassaflödet förbättrades till -3,0 MSEK (-4,6)
· Det nya kapselsystemet QuikCap® har CE-godkänts för försäljning i Europa
· Distributionsavtal har tecknats med Safco Dental för USA, Digident i Grekland samt ASM i Sydafrika
· Doxa har erhållit utmärkelsen "Best in Class" för fjärde året i rad


Extra Bolagsstämma

VA Tools of Sweden höll idag extra bolagsstämma.


Välkommen till årsstämma i Systemair

Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Registrering till årsstämman och servering av kaffe och smörgås påbörjas kl.14.00.

Fabriksvisning och produktpresentation, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.30 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg.


Heliospectra mottar ny order från entreprenör i Alaska

Odlare ökar produktionstakten och intäkterna tillsammans med LX601C

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är glada att meddela att Green Leaf, en nyligen licensierad cannabisodling anläggning i Alaska i USA, valde att investera i Heliospectras LED belysningssystem. Green Leafs ägare och driftschef, Aaron Bean, bestämde sig för ett system med Heliospectras LX601C LED lampor baserat på att det är den enda produkten på marknaden med den kraft och mångsidighet för att stödja varje steg av cannabis tillväxtcykeln.


Produktionsuppdatering juni 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juni 2016 till 348 012 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 600 fat olja.


Månadsbrev för juli

Stark tillväxt och utvärdering av förvärv

Omsättningen i juni, för konsoliderade bolag, d v s inte La Petite Epicerie Saigon (40 %) och Facile & Co (26 %), uppgick till cirka 0,9 MSEK jämfört med cirka 1,1 MSEK i maj. Verksamhet kännetecknas fortsatt av stark tillväxt och säkerställd finansiering och det finns inget som idag föranleder någon förändring av våra finansiella mål. Således råder enligt vår uppfattning ingen "väsentlig osäkerhet" kring bolagets finansiella ställning. Ett antal förvärv och etableringar utvärderas förnärvarande med målsättning att de skall vara slutförda innan augusti månads utgång.


Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Lahore i Pakistan

Premiärministern av Punjab, Shahbaz Sharif, har i samarbete med Opus Inspection (Pvt) Ltd, invigt det nya bilprovningsprogrammet (VICS) i Lahore, Pakistan på lördagen den 23 juli 2016. Inför en stor skara offentliga tjänstemän uttalade sig premiärministern: 
- Det är ett stort program, inte bara i fråga om kostnader eller storlek men även när det gäller säkerheten för personer som reser på vägarna i Punjab. Det nya programmet innebär en fullständig förändring i det befintliga upplägget för att kontrollera motorfordon avseende trafiksäkerhet och avgaser. De dödsfall och skador på passagerare och medborgare som orsakas av defekta bromsar är en tragedi som vi kan inte kan tillåta att fortsätta.


Operational update July 2016

Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" or the "Company") hereby provides an update of the Company's operations:

 • Stage 3 of the exploration and development program for the Krasny project was commenced in April 2016. So far, 24 drill holes are completed, accounting for 6,123 meters of core drilling. In addition, 1,748 meters of trench sampling are done. Total 5,508 fire assay tests for gold have been received.
 • Drill hole #141751 confirmed strike extension of the Krasny Lower mineralization to the west for 80 meters beyond previous modelling.
 • New gold mineralization has been further confirmed within the Krasny North target.
 • The work preparing the Kopylovsky deposit for pilot testing is ongoing.
 • The exploration program on the Northern Territories develops in accordance with schedule.

Pilum offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förvärvet av Saxlund

Pilum AB (publ) ("Pilum" eller "Bolaget") offentliggjorde den 31 maj 2016 ett pressmeddelande med information om att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Saxlund International Holding AB ("Saxlund"), ett helägt dotterbolag till Trention AB ("Trention") ("Förvärvet"), tillika Bolagets största aktieägare.


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 100

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 1 000

Wifog
Peter Håkansson**, CEO
+ 400

Evenemang

2016-08-11

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-15

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-16

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delåsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-17

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-18

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

2016-08-19

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: