Rättelse: Lösenkurs för teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 bestämd

(Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades 08:32 innehöll etikettext med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning trots att det inte innehöll sådan information.)

Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 juni - 15 juni 2018.

Betsson IL A handlas på OTC-listan den 25 maj 2018

Mangold startar handel i Betssons inlösenaktier. 


Grunderbjudandet för emissionen fulltecknad, sista dagen för ansökan

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").


Otto Rydbeck blir ny VD för Stockholm Corporate Finance

Peter Enström lämnade på gårdagens bolagsstämma efter tio år uppdraget som VD på Stockholm Corporate Finance (SCF) och efterträds av Otto Rydbeck. Otto Rydbeck har arbetat på SCF sedan 2007 och varit bolagets vice VD de senaste fem åren. Han är 39 år och industriell ekonom från Lunds Tekniska Högskola. På stämman valdes Peter Enström till ordförande efter Erik Nerep som avböjt omval.


Consat Engineering och ASTG AB tecknar industriellt partnerskap

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.


IR-sensorutvecklaren JonDeTech ringde i börsklockan

Idag kl. 9:00 var VD och medarbetare från JonDeTech Sensors AB (publ), ("JonDeTech" eller "bolaget"), på plats hos Nasdaq i Stockholm för att ringa i börsklockan och starta handeln i bolagets aktier på First North-listan. Aktien kommer att handlas under kortnamnet JDT.


Uni-light förstärker tekniskt samarbete

Uni-light utvecklar produkter för speciella tillämpningar, bl a för djurstallar, industri och för kryssningsindustrin. Grunden för detta är egen design och tekniska lösningar med integrerade drivdon baserade på bolagets patent. För att stärka den tekniska basen har bolaget etablerat samarbete med två teknikbolag i Sverige respektive Kina:


IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget"), som ägs till 59 % av ExeoTech Invest AB (publ), har beslutat om en nyemission av aktier. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har IndoKina Ventures idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.indokinaventures.se


Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral

Idag, fredagen den 25 maj 2018, är sista dag som Dividend Swedens aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral.


Spintso offentliggör informationsmemorandum inför den förestående företrädesemissionen

Inför teckningsperioden 28 maj till 13 juni 2018 offentliggör idag Spintso International AB (publ) på sin hemsida informationsmemorandum, teaser och teckningssedel.


Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

 Första kvartalet (2018-01-01 - 2018-03-31)

  • Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 827 (-5 409) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,20) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 48 (94) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Borås 24 maj 2018

Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637 Torsdagen den 24 maj 2018 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Delårsrapport Januari-mars 2018

Sammanfattning av kvartalet januari-mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 194 369 SEK (272 585)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 880 599 SEK (-8 442 419)
  • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
  • Resultat efter skatt var SEK -6 855 583 (-4 409 503)
  • Resultat per aktie var SEK -1,89 (-1,66)

Lösenkurs för teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 bestämd

Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 juni - 15 juni 2018.


Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562 ("Bolaget" eller "SDS"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.


Offentliggörande av utfall i Atella Fastigheter AB (publ):s obligationsemission

Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att avsluta teckningsperioden i obligationsemissionen om högst 817 obligationer motsvarande 8 170 000 SEK i förväg. Samtliga 817 obligationer har fulltecknats vilket innebär att hela obligationslånet om högst 50 000 000 SEK har fulltecknats.


Årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017.


Kommuniké från årsstämma i Tempest Security den 24 maj 2018

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 24 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-05-28

Kvartalsredogörelse Q3 2017/2018

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsredovisning

Nyemission
Teckningstiden inleds.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-05-29

Årsstämma 2018

Delårsredogörelse Q3 2017/2018

Delårsredogörelse Q3 2017/2018

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma

Årsstämma 2018
Årsstämman för Kopy Goldfields AB hålls tisdagen den 29 maj 2018 kl 10.00 på bolagets huvudkontor på Skeppargatan 27, 4tr i Stockholm.

Årstämma

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-05-30

Årsstämma

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2018

Delårsrapport

Delårsrapport Q1 2018

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: