Omvandling av aktier i Skanska

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.Uppdatering om projektet i Lettland

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har informerats om en fördröjning av undertecknande av kontrakt i det lettiska projekt som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 11 april 2016.Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 april 2016 i Sydsvenska Hem

Vid extra bolagsstämma den 29 april 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:Formpipe får order från en dansk myndighet värd 1,8 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder på Grants Management-produkten TAS från en dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,8 miljoner kronor. 


Offentliggörande av årsredovisning

Glycorex Transplantation AB (publ) som är noterat på NGM Equity, meddelar att bolagets årsredovisning för 2015 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag 2016-04-29.


Kallelse årsstämma i Intuitive Aerial

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ), org.nr 556819- 1984, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2016 klockan 13.30 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping.


Förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2016

Aktieägare i Mangold AB (publ) ("Mangold") med ett ägande motsvarade 67,0 procent av röster och kapital kommer att föreslå nyval av Fredrik Sjöstrand och omval av Marie Friman, Ann-Marie Thörn och Per Åhlgren till årsstämman 2015. Per Åhlgren kommer att föreslås som styrelsens ordförande.


Web Presentation Interim Report Q1 2016

Presentation of the interim report for the first quarter of the fiscal year 2016:


Delårsrapport Q1 2016

Verksamhet

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet.


Capacent Holding AB (publ) - Quarterly report January - March 2016

Growth and stable margins during the first quarter
January - March 2016 

 • Turnover for the period amounted to SEK 39.5 million, an increase of 6.4 per cent compared with the same period last year 
 • EBITDA for the period amounted to SEK 4.2 million, (3.9) 
 • EBIT for the period amounted to SEK 4.1 million, (3.8) 
 • Earnings before taxes for the period amounted to SEK 4,1 million (3.7) 
 • Earnings per share for the period amounted to SEK 1.1 (1.1) 
 • Cash flow for the period increased to SEK 3.6 million (3.2)

The first quarter in brief
During the first quarter of the year, turnover increased by 6.4% compared with the same period in 2015. At the same time, EBITDA increased by 6.4% compared with same period.


Biotage inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i Biotage AB (publ) har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier i enlighet med årsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.


Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 28 april 2016

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 28 april 2016 fattades bland annat nedanstående beslut.
 


LifeAssays® unitemission övertecknad

Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 april 2016, tecknades till 145,9 procent. 93,6 procent har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 18,1 MSEK. 6,4 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,2 MSEK.


Kommuniké från årsstämma

Igår, den 28 april 2016, hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Skanska bygger huvudkontor i Tennessee, USA, för cirka 590 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Lifeway Christian Resources om att leda byggnationen av deras nya huvudkontor i Tennessee, USA. Kontraktet är värt USD 70M, cirka 590 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det andra kvartalet 2016.


Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016

 • Koncernens nettoomsättning första kvartalet uppgick till 1 645 (2 885) KSEK. 
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -1 003 (-2 899) KSEK. Rörelseresultat exklusive avoch nedskrivningar för första kvartalet uppgick till -596 (-2 260) KSEK. 
 • Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 2 421 (-1 992) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,88 (-1,20) SEK. Resultatet har påverkats positivt med 3 679 KSEK från avslutade terminskontrakt. 
 • Produktionen av olja och gas uppgick till 47 (62), en ökning med 17,5 % fat oljeekvivalenter per dygn jämfört med fjärde kvartalet 2015. 
 • Nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar uppgick till 312 (2 085) KSEK. Avslutade säkringskontrakt har påverkat resultat och kassaflöde positivt under kvartalet med 3 679 KSEK. 
 • Eget kapital i koncernen uppgick till -3 582 (42 668) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på -12 (55)%. 
 • Utdelning till preferensaktieägare avseende kvartal 1 2016, på 295 KSEK har skjutits fram. 
 • Dotterbolaget Ginger Oil Company ansöker hos domstol i Texas om skydd mot borgenärskrav enligt Chapter 11. Ansökan beviljades den 4 februari 2016. 
 • Ginger Oil AB har inlett förhandling med en finansiell partner. Om detta är framgångsrikt kan det leda till att Ginger Oil Company under innevarande räkenskapsår återgår till normal förvaltning. 
 • Bolaget har placerats på observationslista den 5 februari.

Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden

Prime Living AB (publ) fördjupar samarbetet med ett av AVICs dotterbolag, modultillverkaren Cube China. Ett nytt tioårigt avtal med ensamrätt för den europeiska marknaden har tecknats. 


Rapporter

Artiklar

Insynshandel

Capacent
Cecilia Lager, Styrelseledamot
+

Doxa
Greg Dingizian, Betydande aktieägare
+ 300 000

Bonäsudden
Åsa Ohlström, VD
+ 250

Evenemang

2016-05-02

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Årsredovisning 2015

2016-05-03

Årsredovisning 2015

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Årsstämma 2016
Tisdagen den 3 maj 2016 kl 11.00 på Scandia Hallandia, Rådhuset 4, Halmstad.

2016-05-04

Delårsrapport Q1 2016

Årsredovisning 2015

Årsstämma 2016
Årsstämman hålls onsdagen den 4 maj 2016 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

2016-05-06

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2016-05-07

Årsredovisning 2015
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolaget i Dalsjöfors och på www.onlinebrands.se fr.o.m. den 7 maj 2016.

2016-05-09

Delårsrapport Q1 2016

Delårsredogörelse Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q1 2016

Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman hålls måndagen den 9 maj 2016 kl. 13.00 på Stockholm City Conference Centre, Musiksalen, Drottninggatan 71b i Stockholm. Registreringen till stämman börjar kl. 12.30.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016
Årsstämman hålls måndagen den 9 maj 2016 klockan 17.00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

Nyemission
Sista dag för teckning.

Bolagspresentation hos Remium
Måndagen den 9 maj, kl 12:00-13:00, förtäring lunch, plats Remium Kungsgatan 12-14 vån 4

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: