redaktionellt Sensys Gatso Group

Sensys Gatso prickar målen

Sensys Gatsos bokslut för 2023 visade att bolaget presterat i linje med den finansiella vägledning som lades fram i somras. Bakom utvecklingen ligger leveranser till Saudiarabien och lansering av nya TRaaS-program i USA. Med två stora kontrakt i orderstocken och en fortsatt stark försäljning i USA närmar sig bolaget sitt finansiella mål för 2025.

Stigande intäkter och stabila marginaler

Sensys Gatso lägger ett starkt 2023 till handlingarna, ett år med sekventiellt stigande intäkter och stabila marginaler över fyra kvartal. Bolaget slutförde leveranserna på ett kontrakt inom system värt 275 miljoner kronor samtidigt som försäljningen av operatörstjänster ökade 22 procent till 226 miljoner kronor.

- Med leveranserna till Saudiarabien, lanseringen av de nya TRaaS-programmen i USA samt flera andra mindre leveranser, kan jag stolt meddela att vi ligger i linje med vår finansiella vägledning, säger vd Ivo Mönnink.

Vägledningen, som lades fram i juni, var intäkter på 550 – 650 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på 10 – 15 procent för 2023. Marginalen nådde 21 procent i fjärde kvartalet och 14 procent sett till helåret.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2023 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 220,6 Mkr (161,3)
  • Rörelseresultat: 34,0 Mkr (22,2)
  • Resultat efter finansnetto: 22,5 Mkr (12,2)
  • Resultat per aktie: 1,31 kr (0,01)*

Trots stort fokus på systemleveranser utgjorde de runt 40 procent i försäljningsmixen sett till helåret. Bolaget nådde därmed också sitt långsiktiga mål att TRaaS-försäljningen (operatörstjänster och återkommande intäkter) ska utgöra 60 procent av bolagets nettoomsättning.

Sett till geografiska marknader gick över 40 procent av Sensys Gatsos försäljning 2023 till Mellanöstern och Afrika. Nord- och Sydamerika stod för 33 procent och Europa 25 procent. Det är framför allt leveranserna till Mellanöstern som drivit intäkterna under året.

- Försäljningen i Europa är något lägre då vi befinner oss i utrullningsfasen av både det svenska och det holländska projektet, som ännu inte kommit upp i full fart, påpekar Ivo Mönnink i bokslutet.

Ackumulerat för helåret 2023:

  • Nettoomsättning: 623,5 Mkr (494,6)
  • Rörelseresultat: 39,2 Mkr (30,8)
  • Resultat efter finansnetto: 22,9 Mkr (33,0)
  • Resultat per aktie: 1,12 kr (0,00)*

*) I juni 2023 genomfördes en sammanläggning 80:1

Kassaflödet var negativt sett till tolvmånadersperioden. För att möta systemförsäljningskontrakt har bolaget investerat över 100 miljoner kronor i anläggningstillgångar under året. Sett år till år har nettoskassan vänt till en nettoskuldsättning om 109 miljoner kronor.

Stor orderstock

Orderingång och tilldelningskontrakt uppgick till 212 miljoner kronor i fjärde kvartalet, att jämföra med 1,1 miljarder kronor i fjärde kvartalet 2022. Det senare var ett exceptionellt kvartal när bolaget mottog sin största order någonsin, om 850 miljoner kronor från svenska Trafikverket.

I fjärde kvartalet tilldelades Sensys Gatso ytterligare order om 150 miljoner kronor från bolagets holländska kund. Tillägget ökade det totala kontraktsvärdet till 400 miljoner kronor.

Ivo Mönnink uppger i bokslutet att bolaget precis börjat leverera sina första system inom ramen för de här två kontrakten. Återstående orderstock uppgår till 1,2 miljarder kronor.

- På det hela taget genererar de senaste kvartalens orderingång, inklusive nya TRaaS-kontrakt, stabila intäkter under de kommande åren, konstaterar Ivo Mönnink i bokslutet.  

Analytiker tror på måluppfyllelse 2025

Carnegie tonar ned de kortsiktiga förväntningarna men behåller prognosen för 2025 att Sensys Gatso når det finansiella målet om intäkter på 1 miljard kronor och en EBITDA-marginal överstigandes 15 procent.

Prognosen baseras på förväntningar om fortsatt stigande intäkter inom operatörstjänster och systemförsäljning till framför allt Sverige och Holland.

Banken lämnar värderingen mer eller mindre oförändrad men utökar spannet för fair value till 80 – 100 kronor (tidigare 90 – 95). Justeringen motiveras av osäkerhet kring utvecklingen av försäljningsmixen mellan system- och operatörstjänster.

Aktien handlas i skrivande stund till 78 kronor, vilket kan indikera en uppsida i aktien på i storleksordningen 15 – 25 procent på något års sikt.  

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted