redaktionellt

SARSYS-ASFT visar vinst för helåret 2019

Intervju med vd Fredrik Graflind

Flera ramavtal i kombination med växande styckvis försäljning av friktionsmätare till flygplatser i Kina och USA fick SARSYS-ASFTs omsättning att öka 59 procent 2019. Samtidigt vände resultatet till positivt efter ett par förlustår.

”Vi har blivit mycket mer effektiva”

SARSYS-ASFT som levererar friktionsmätare och väderprodukter till flygplatser lyfte omsättningen 59 procent till 91 miljoner kronor för helåret 2019. Samtidigt vände resultatet till positivt om 3,8 miljoner kronor, att jämföra med -5,4 miljoner kronor föregående år 2018.

- Det är glädjande att se att de positiva effekterna vi talade om redan när vi förvärvade ASFT började förverkligas under 2019, säger vd Fredrik Graflind och fortsätter:

- Vi har trimmat organisationen och börjar få rätt antal och rätt kompetens. Sen ser vi också att vi får mycket bättre betalt för våra produkter idag än vi fick tidigare. Konkurrensen mellan SARSYS och ASFT drev ned priserna till ohälsosamma nivåer men nu har vi kommit upp på en nivå där vi tycker att vi bör ligga.

Stora avtal med optioner

På frågan vilka affärer under fjolåret han ser som mest betydelsefulla för bolaget pekar han på de stora ramavtalen med Swedavia och norska flygvapnet samt den affär på friktionssystem till huvudflygplatserna i New York och New Jersey som kommunicerades i januari.

- Alla de här affärerna har optionsprogram. Därmed har vi öppnat upp för försäljning av våra andra produkter, exempelvis vädersensorer i rullbanorna och vädermaster inom vädersegmentet. 

Målsättning att expandera via förvärv

SARSYS-ASFTs målsättning är att expandera vid förvärv. Bolaget söker förvärvskandidater med kompletterande teknik eller produkter, säger Fredrik Graflind.

- Det handlar till exempel om bolag som arbetar med hela eller delar av fleet management-system. Vi tror också att vi kan förbättra vårt beslutsstödsystem om vi kan hitta företag som arbetar med artificiell intelligens, för att på så sätt förbättra beräkningarna som görs på den data vi får in med våra system. 

Samarbete för att möta ny standard för väderrapportering

Under fjolåret presenterades ett samarbetsavtal med svenska Omniklima kring teknik för mätning av kontamination av start- och landningsbanor.

- I november kommer nya regler från internationella luftfartsmyndigheten ICAO att både friktion och kontaminering ska rapporteras in till snöhållarna och flygplatsledningen. Tillsammans kan vi erbjuda flygplatserna instrument som genererar de här rapporterna automatiskt.

Alternativet är okulär besiktning, förklarar Fredrik Graflind.

- Det kan verka lätt att bedöma vad som ligger på rullbanan, om det är snö, slask eller is, men att stå där ute när planen landar hela tiden är långt ifrån enkelt. Vi tror att vårt system kommer automatisera det här arbetet på ett väldigt effektivt sätt åt flygplatserna.

Nya pengar till start av servicepersonal i Nordamerika

Strax innan jul genomförde SARSYS-ASFT en riktad emission om 4,4 miljoner kronor till ett par svenska investmentbolag.

- Tillväxt drar likviditet så vi har använt pengarna för att stadga upp kassan. Samtidigt vill vi expandera i Nordamerika genom att sätta egen servicepersonal på marken där. Det skulle öka vårt serviceerbjudande till existerande kunder vilket vi tror skulle öka rekommendationerna till andra flygplatser att våga investera i våra produkter.

Ser ljust på flygplatssektorn

På frågan om investeringshumöret i flygplatssektorn tar Fredrik Graflind upp de snabbt växande marknaderna i Kina och Indien. 

- En bråkdel av de här ländernas befolkningar flyger i dagsläget. Men vad händer när den andelen tiodubblas? Då kommer det att behöva byggas hundratals nya flygplatser och varje flygplats behöver en grundutrustning där våra typer av produkter är just det.

På de mer mogna marknaderna i Europa och USA pekar Fredrik Graflind på tuffare miljökrav från politiskt håll, något som driver på flygplatsernas effektiviseringsarbete.

- Bygger man exempelvis in våra fryspunktssensorer i rullbanorna så kan våra system meddela flygplatserna när de ska lägga ut de-icing. Kemikalierna är väldigt skadliga för miljön och om de kan läggas ut mer effektivt så har vi haft en direkt positiv påverkan på miljön.

Bolaget ser även en ökad efterfrågan på beslutsstödsystem från flygplatser i Europa och USA.

-Man har kommit längre i datoriseringen och digitaliseringen och där kommer vi in med vårt beslutsstödsystem Midas på ett väldigt bra sätt, säger Fredrik Graflind avslutningsvis.

Om SARSYS-ASFT

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nordic SME

SARSYS-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser.

SARSYS-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted