redaktionellt Sensys Gatso Group

Bred återhämtning i Sensys Gatso

Sensys Gatsos bokslut för 2022 visade på en bred återhämtning över hela linjen efter ett tämligen svagt tredje kvartal. Samtidigt står bolaget med sin största orderstock någonsin. Det bådar gott inför 2023.

Tillbaka i positiv trend

Efter ett svagt tredje kvartal avrundade Sensys Gatso 2022 med en bred återhämtning i fjärde kvartalet. Ställt mot sista kvartalet 2021 backade omsättningen 6 procent och rörelseresultatet 18 procent, vilket ändå var en väsentlig förbättring jämfört med tredje kvartalet 2022.

Omsättnings- och resultatförbättringen i fjärde kvartalet förklaras av ett försäljningslyft i återkommande intäkter (det bolaget kallas TRaaS) med 28 procent och leveranser av system med väsentligt högre bruttomarginal.

Periodens TRaaS-försäljning uppgick till 93 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. De återkommande intäkterna utgjorde i och med det 63 procent som andel av bolagets nettoomsättning, vilket var något över bolagets långsiktiga mål på 60 procent.

Den växande andelen TRaaS-försäljning lyfter bruttomarginalen, som nådde 48,5 procent i fjärde kvartalet. På rullande tolvmånadersbasis uppgår den till 45 procent. 

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2022 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 161,3 Mkr (172,5)
  • Rörelseresultat: 22,3 Mkr (27,2)
  • Resultat efter finansnetto: 12,2 Mkr (27,5)
  • Resultat per aktie: 0,01 kr (0,02)

Sett till helåret visade bolaget mer eller mindre oförändrad omsättning, delvis till följd av det pausade kontraktet i Saudiarabien och delvis till följd av att uppstarten av leveranserna till Trafikverket flyttats fram ett kvartal. Mer om kontraktet följer.

Ackumulerat för helåret 2022:

  • Nettoomsättning: 494,6 Mkr (506,7)
  • Rörelseresultat: 30,8 Mkr (45,9)
  • Resultat efter finansnetto: 33,1 Mkr (47,3)
  • Resultat per aktie: 0,04 kr (0,04)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 miljoner kronor, sett till tolvmånadersperioden. Det är en ökning med 117 miljoner kronor jämfört med 9 miljoner kronor föregående år. Nettoskuldsättningen har vänt till en nettokassa om 24 miljoner kronor.

Stark orderingång

Vid sidan av den breda återhämtningen i omsättning och resultat visade Sensys Gatso en urstark orderingång på över 1 miljard kronor i fjärde kvartalet. Bulken utgjordes av det kontrakt till Trafikverket som kommunicerades i oktober om 850 miljoner kronor över totalt 12 år.

Andra större order var två TRaaS-order till Australien och USA om sammanlagt 175 miljoner kronor. Den sammanlagda TRaaS-delen av kvartalets orderingång är 600 miljoner kronor eller 56 procent av den totala orderingången som på rullande 12 månader uppgick till 1,5 miljarder kronor.

VD Ivo Mönnink betonar att bolagets långsiktiga mål om en omsättning på 1 miljard kronor, varav 60 procent utgörs av TRaaS-intäkter, och en EBITDA-marginal på 15 procent till år 2025 kvarstår.  

Trimmade estimat

Erik Penser Bank imponeras Sensys Gatsos bokslut och pekar särskilt ut den rörelsemarginalförbättring som drivits av fortsatt styrka i TRaaS-försäljning och bolagets kostnadskontroll i systemleveranser.

Givet förseningen i projektstarten för Sensys Gatsos nya avtal med Trafikverket väljer bankens analytiker ändå att trimma ned sina estimat.

Prognosen för innevarande års tillväxt sätts till 45 procent med en rörelsemarginal på drygt 9 procent. Analytikern lämnar det motiverade värdet på aktien oförändrat i spannet 1,45 – 1,55 kronor, indikerandes en uppsida från dagens nivåer på runt 40 procent.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted