emissioner

Strategiska förvärv driver expansionen

Teckna Ecoclime senast den 13 december

Med förvärv av teknik- och installationsföretag har Ecoclime lyft den rullande årsomsättningen från 3 till 80 miljoner kronor på kort tid. beQuoted har talat med vd Lennart Olofsson om strategin och hur pengarna från den pågående nyemissionen ska användas.

Systemlösningar för inomhusklimat

Ecoclime levererar systemlösningar för inomhusklimat och energieffektivisering i större fastigheter. Bland kunderna finns Atrium Ljungberg och HSB.

- Vår produkt är bevisat den som levererade det bästa klimatet med tester som kunder har gjort i olika sammanhang, säger vd Lennart Olofsson syftandes på bolagets komfortpaneler.

Inom energieffektiviseringsområdet erbjuder bolaget lösningar som kan spara över 40 procent av den köpta energin i nybyggda fastigheter genom att återvinna värme i fastighetens spillvatten. Tekniken har utvecklats tillsammans med Skanska och finns installerad i ett flertal fastigheter.

Cirkulära energisystem

Med hjälp av automatiserade system knyter sedan Ecoclime ihop inomhuskomfortlösningarna med återvinningslösningarna och fjärrvärme alternativt geoenergilösningar för att skapa cirkulära energisystem.

Under våren förvärvades SDC Automation vilka Ecoclime har utvecklat automationssystemet Ecoclime Optima tillsammans med. Det är en öppen och skalbar Internet of Things-plattform för mätning, analys, styrning och optimering av fastighetsfunktioner.

Enligt Lennart Olofsson står bolaget inför ett visst utvecklings- och marknadsföringsarbete samtidigt som han ser stor potential för fastighetsautomationslösningarna.

- Hela den globala fastighetsbranschen går mot automatisering, vilket ska ske genom smarta fastighetsautomationssystem. Vi har identifierat de behov som finns i fastigheter och har tagit fram program- och hårdvara som innebär att vi kan automatisera det här på ett helt annat sätt än produkterna som finns i marknaden idag kan.

Framgångsrik tillväxtstrategi

I februari 2017 inleddes arbetet med en tillväxtstrategi som på mindre än två år lyft den rullande årsomsättningen från 3 till 80 miljoner kronor under lönsamhet.

- Till skillnad från andra bolag som jobbar med installationer och inomhusklimat är vi inget traditionellt produktbolag. Vi har egna unika produkter men vi har valt en strategi där vi även tar ansvar för installation och service.

Flexibel Luftbehandling förvärvades sommaren 2017. Dotterbolaget levererar allt inom luftbehandling, från projektering vid nybyggen och installationer till service och besiktningar. Som tidigare nämnts förvärvades SDC Automation våren 2018.

Nyemission för att öka förvärvstakten

Under december genomför Ecoclime en företrädesemission om 58 miljoner kronor med det huvudsakliga syftet att öka förvärvstakten. Erbjudandet är säkerställt till 70 procent.

- Vi tittar framförallt på installationsföretag. Ganska traditionella bolag men med speciella kvaliteter. De ska vara entreprenörer som har en bevisad kvalitet i sin verksamhet och en bra kundstock, förklarar Lennart Olofsson.

Mer information om bolaget och nyemissionen finns på:

https://ecoclime.emissioner.se

Omsättningsmål på en halv miljard kronor

Ecoclimes finansiella mål är att 2021 nå en rullande årsomsättning på 500 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på 15 procent. För att klara det menar Lennart Olofsson att det viktigaste är att bolaget fortsätter på den inslagna vägen och tillämpar sin strategi.

- Redan nu har vi så god historik att vi vågar sätta målen lite högre än vi gjort tidigare. Det är då framförallt att vår strategi visar att med integrationen mellan å ena sidan våra produkter och andra sidan duktiga installationsföretag kan vi skapa bättre marginaler i installationsprojekt.

På frågan varför man ska teckna sig i den pågående nyemissionen återkommer Lennart Olofsson till historiken.

- Såväl styrelsen som vi som entreprenörer bakom Ecoclime har en historik där vi har varit framgångsrika i olika typer av företagsutvecklings- och etableringssammanhang. Dessutom har vi en gigantisk marknad värd 238 miljarder dollar årligen.

Sista dag för teckning i Ecoclimes nyemission är 13 december.

Om Ecoclime

Bransch: Konstruktion och material

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Ecoclime levererar systemlösningar för inomhusklimat och energieffektivisering i större fastigheter.

Ecoclime levererar systemlösningar för inomhusklimat och energieffektivisering i större fastigheter.

Ecoclime genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted