redaktionellt ASTG

"Ordern ett kvitto på ASTGs tekniska nivå"

ASTG har mottagit en första beställning på bolagets MIL-godkända stabiliserade VSAT-antenn från en israelisk kund. Nu förbereds en nyemission för att finansiera leveranskapacitet för ordern. beQuoted har talat med bolagets tf vd Ulf Sundqvist.

Israelisk order bekräftelse på teknikhöjd

Strax innan jul meddelade ASTG att bolagets pågående projekt med en israelisk systemleverantör utmynnat i en konkret beställning på MIL-godkända VSAT-antenner för leverans under andra halvåret 2018.

Det totala ordervärdet i affären uppgår till 25 miljoner kronor med en option på ytterligare leveranser om cirka 7 miljoner kronor.

Tf vd Ulf Sundqvist, som axlat vd-rollen i bolaget sedan maj 2017, är mycket nöjd med att affären konkretiserats i och med den här beställningen.

- Framförallt ser vi ordern som ett kvitto på att den tekniska nivån på våra nya antennprodukter uppfyller de avancerade krav som ställs av kunderna i det militära segmentet av industrin, säger han till beQuoted.

Slutleverans innan årets slut

Ordern avser ASTGs MIL-godkända, fyraxliga VSAT-antenn för marint bruk som baseras på P9-platformen. Enligt den leveransplan som bolaget fastslagit med den israeliska kunden ska hela beställningen slutlevereras innan årets utgång.   

- Det är en ambitiös plan som kommer att sätta stort tryck på vår organisation. Men den är satt utifrån vad vi bedömer som möjligt för oss att prestera.

Säkerställa produktionskapacitet

Ulf Sundqvist säger att bolaget arbetar med kontraktstillverkare för att säkerställa kapacitet att hålla den produktionstakt som leveransplanen förutsätter.

Leveranstesterna, som är en enklare delmängd av tidigare tester, kommer att utformas under projektets gång, vilket möjligen kan påverka hålltiderna.

- Systemtesterna är redan utförda. Men vi behöver fortfarande, tillsammans med kunden, detaljera hur leveranstesterna ska se ut för att verifiera att produktionen fungerat som den ska.

Nyemission finansierar produktionskapacitet

För att säkra finansiering av produktionskapacitet för antennordern förbereds en nyemission om 22 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Större ägare har lämnat teckningsförbindelser om 50 procent av emissionsbeloppet.

Vid den föreslagna teckningskursen om 0,06 kronor per aktie kommer nyemissionen att genomföras på en värdering om cirka 22 miljoner kronor före emissionslikviden.

Förslaget om företrädesemissionen ska godkännas av en extra bolagsstämma den 24 januari.

Söker industriell partner

Parallellt med att ASTGs projekt med den israeliska systemleverantören övergått till konkreta materialbeställningar har bolaget initierat försök att hitta en industriell partner.

- Vi jobbar med systemleverantörer och användare inom militärindustrin som har en långsiktig vy på sin verksamhet, kanske 10 – 20 år. De vill känna sig komfortabla med att vi kan upprätthålla leveranser och ge support under lång tid. Vi söker efter partnerskap som stärker vår trovärdighet långsiktigt och kan bidra till ökad marknadsnärvaro, säger Ulf Sundqvist avslutningsvis.

Om ASTG

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nordic MTF

ASTG utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer. Bilden visar antennen C2SAT Ku100MIL.

ASTG utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer. Bilden visar antennen C2SAT Ku100MIL.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2018-12-13

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-12-14

Nyemission
Sista dag för teckning.

Investerarträff

Panions VD, Anja Holm, håller den 14 december en investerarträff i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Tid: 12–13.


2018-12-18

Företrädesemission

Sista dag för teckning.


Extra bolagsstämma

Klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.


2018-12-20

Extra bolagsstämma

Kl. 12.00 i Metro Media House lokaler på Regeringsgatan 105, Stockholm.


2018-12-21

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-12-27

Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-19
Utdelningsdag: 2018-12-27
Utdelning/aktie: 2,25 SEK


2018-12-28

Delårsrapport Q2 2018 /2019

Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-20
Utdelningsdag: 2018-12-28
Utdelning/aktie: 2,38 SEK


Beslutad utdelning

Utdelning/aktie: 1,90 SEK
Avstämningsdag:
2018-12-28
Utdelningsdag: 2019-01-04


2019-01-04

Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-28
Utdelningsdag: 2019-01-04
Utdelning/aktie: 2,5 SEK


Beslutad utdelning december 2018

Avstämningsdag: 2018-12-28
Utdelningsdag: 2019-01-04
Utdelning/aktie: 2,00 SEK


2019-01-14

Utdelning avstämningsdag

Utdelning avstämningsdag

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2019-01-14
Utdelningsdag: 2019-01-17
Utdelning/aktie: 2 SEK


2019-01-15

Beslutad utdelning januari 2019

Avstämningsdag: 2019-01-10
Utdelningsdag: 2019-01-15
Utdelning/aktie: 1,88 SEK


Aktieutdelning

2019-01-24

Delårsrapport 2018-09-01 till 2018-11-30

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: