redaktionellt Sensys Gatso Group

Något högre fart på Sensys Gatso

Sensys Gatso delårsrapport för tredje kvartalet 2017 visade på något bättre försäljning men samtidigt svagare orderingång. Nytillträdde vdn Ivo Mönnink är ändå försiktigt positiv till bolagets osäkra marknadssituation. 

Positivt trendbrott på försäljningssidan

Trenden med vikande omsättning och stärkt orderingång fick sig en knäpp i Sensys Gatsos tredje kvartal då både omsättning och orderingång gick i motsatta riktningar jämfört med kvartalet innan.

Siffrorna för det tredje kvartalet 2017 i sammandrag:

  • Omsättning: 70,9 Mkr (68,4)
  • Orderingång: 59,4 Mkr (44,8)
  • Resultat efter finansnetto: -19,0 Mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie: -0,03 kr (0,01)

Ackumulerat för årets första nio månader:

  • Omsättning: 209,8 Mkr (332,6)
  • Orderingång: 192,6 Mkr (133,3)
  • Resultat efter finansnetto: -56,2 Mkr (-25,1)
  • Resultat per aktie: -0,07 kr (-0,04)

Under omständigheterna stabil försäljning

Bolaget har upprätthållit en stabil försäljningsnivå, trots att flera större affärer i framförallt Mellanöstern fördröjts. Kvartalets försäljningen gick huvudsakligen till Sverige, Holland, USA och Australien.

Av kvartalsförsäljningen utgjorde systemförsäljningen 58 miljoner kronor samtidigt som operatörstjänsterna minskade till 12 miljoner kronor. Den lägre försäljningen av operatörstjänster hänförs till ett domslut i Iowa, USA, tidigare i år.

Svagare orderingång

Trenden med successivt starkare orderingång bröts i tredje kvartalet. Kvartalets orderingång om 59 miljoner kronor ska ställas mot 64 miljoner kronor föregående kvartal och 44 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

Orderingången hänförs huvudsakligen till nya order från befintliga kunder i USA, Australien och Qatar.

Tunnare marginaler

Sett till niomånadersperioden har Sensys Gatsos bruttomarginal stärkts, från 31 procent i fjol till 38 procent motsvarande period i år. Här var emellertid utvecklingen i tredje kvartalet negativ då bruttomarginalen backade till 32 procent.

Försvagningen hänförs till en lägre försäljning av marginalstarka operatörstjänster.

Resultattapp

Rörelsekostnaderna har fortsatt att stiga, huvudsakligen till följd av det initierade och genomförda förändringsprogrammet under 2016. Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev -18 miljoner kronor och för niomånadersperioden -50 miljoner kronor.

Kvartalets kassaflöde blev -10 miljoner kronor. Kassan uppgick vid periodens utgång till 10 miljoner kronor.

Fulltecknad nyemission

Under oktober genomfördes en nyemission om 103 miljoner kronor som blev fulltecknad. Bolaget kommer att tillföras ca 98 miljoner kronor efter omkostnader kopplade till erbjudandet.

"God position för verksamhetstillväxt"

Ivo Mönnink som tillträdde vd-posten i oktober avrundar delårsrapportens vd-ord med att det verkar som att bolagets osäkra marknadssituation har börjat förbättras.

- De globala trenderna är fördelaktiga för hållbarhet och trafiksäkerhet. Med våra integrerade koncernbolag, vår globala närvaro och vår förbättrade kapitalstruktur befinner vi oss nu i en god position för verksamhetstillväxt.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2018-11-14

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Presentation

Livesänds via Småbolagsjakten, Nyhetsbyrån Direkts Youtube-kanal och Investerar­brevet.se


2018-11-15

Delårsrapport Q1 2018/2019

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Årsredovisning 2017/2018

Delårsrapport Q3 2018

Extra bolagsstämma

Presentation

G&W Småbolagsfrukost på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, 8.30-11.45.

Anmälan till G&W Småbolagsfrukost: https://financialhearings.com/event/11519/register/live_event


Presentation

G&W Småbolagsfrukost på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, 8.30-11.45.

Anmälan till G&W Småbolagsfrukost: https://financialhearings.com/event/11519/register/live_event


Presentation

G&W Småbolagsfrukost på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm, 8.30-11.45.

Anmälan till G&W Småbolagsfrukost: https://financialhearings.com/event/11519/register/live_event


2018-11-16

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: