redaktionellt Sensys Gatso Group

Med starkt kvartal höjs förväntningarna på Sensys Gatso

Efter en trevande start på året bjöd Sensys Gatsos halvårsrapport på tvåsiffrig tillväxt, nära trefaldigad orderingång och en väsentligen stärkt rörelsemarginal.

På många sätt starkt Q2

Sensys Gatsos omsättning i andra kvartalet ökade 30 procent jämfört med motsvarande period ifjol och 24 procent kvartal till kvartal. Lyftet följer på en god orderingång i slutet av 2017.

Såväl Systemförsäljning som Operatörstjänster visade försäljningstillväxt i kvartalet och tillväxten kom från olika regioner, däribland USA, Mellanöstern och Östeuropa.

Operatörstjänsternas andel av den totala omsättningen ökade något i kvartalet till 25 procent. Ökningen förklaras av att flera nya program startats upp under året samt av en engångseffekt från indrivningar av fordringar i Iowa, USA. 

Bolaget har satt in flera åtgärder för att stabilisera kostnaderna och resultatet har stärkts successivt de senaste kvartalen med en rejäl förbättring under första halvåret 2018. Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 0,6 miljoner kronor att jämföra med -14,5 miljoner kronor i första kvartalet.

Siffrorna för det andra kvartalet i sammandrag:

  • Omsättning: 88,6 Mkr (68,2), +30%
  • Orderingång: 182,9 Mkr (64,6)
  • Resultat efter finansnetto: -1,7 Mkr (-16,3)
  • Resultat per aktie: 0,00 kr (-0,02)

Ackumulerat för årets första sex månader:

  • Omsättning: 160,2 Mkr (138,9), +15%
  • Orderingång: 235,7 Mkr (133,2)
  • Resultat efter finansnetto: -13,9 Mkr (-31,8)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,05)

Ökad efterfrågan på flera marknader

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 182 miljoner kronor varav 134 miljoner kronor hänförs till Systemförsäljningen och bestod huvudsakligen av order från kunder i Holland, USA och Australien. 

Bolaget har fått ett tilldelningsbeslut i en belgisk upphandling med ett potentiellt ordervärde på 27 miljoner kronor. I maj erhölls en första order om 5,7 miljoner kronor inom ramen för den här tilldelningen.

Inom Operatörstjänster har bolaget tilldelats nya kontrakt och förlängningar om ett uppskattat totalt värde på 49 miljoner kronor med en beräknad genomsnittlig kontraktsperiod på 3 – 5 år. Två tredjedelar av segmentets orderingång är från nya program.

Skruvar upp resultatförväntningarna

Med en god orderingång och balanserad fördelning mellan olika regioner när det gäller försäljning och orderingång ser vd Ivo Mönnink sammantaget indikationer på en generellt förbättrad marknadssituation för bolaget och han räknar med en successiv förbättring av lönsamheten under året.

Penser Access analytiker är inne på samma spår och argumenterar i en rapportuppföljning för att den stabiliserade kostnadsbasen tillsammans med årets orderingång och ett antagande om en bruttomarginal på 70 procent för Operatörstjänsterna ger stöd åt en förväntan om en marginell vinst 2018.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted