redaktionellt Dignitana

Dignitana bryter in på världens största medtech-marknad

- Videointervju med vd Jan Richardsson

Dignitanas andra kvartal präglades av DigniCap-lanseringen i USA. Allt fler sjukhus erbjuder nu behandlingsformen och med en växande användarbas ställs företaget inför nya utmaningar. beQuoted har träffat vd Jan Richardsson.

DigniCap-systemen har börjat ställas ut på sjukhusen

Utrullning av system och fortsatt god inströmning av order präglade andra kvartalet, säger en nöjd vd Jan Richardsson när beQuoted träffar honom i Humlegården i Stockholm.

Omsättningen på knappt 1 miljon kronor var lägre både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal i fjol. Jan Richardsson menar att jämförelsetalen inte är så relevanta.

- Förra året var vi inte inne i USA. Nu bryter vi in på världens största medtech-marknad. Det man kommer att få bedöma det här bolaget på framöver är antal installerade system och antal behandlingar på systemen.

Fokus på välrenommerade cancerkliniker

Bolaget hade 20 DigniCap-system i drift i USA under andra kvartalet. Ytterligare 20 utlevererade system är under infasning på sjukhusen. Jan Richardsson bedömer uppstartstiden för systemen till 3 – 4 veckor från det att order inkommit.

De 32 sjukhus som Dignitana tecknat avtal med finns spridda över hela landet, med en viss koncentration till kustområdena.

Bolaget vill gärna nå avtal med de mest välrenommerade sjukhusen och klinikerna inom cancervård, så kallade ”comprehensive cancer centers”. Det handlar om 47 sjukhus i 35 delstater, vilka utgör spjutspetsen inom amerikansk cancerforskning.

Jan Richardsson understryker att de här etableringarna kräver tålamod men att ett avtal skulle få stor betydelse för DigniCaps fortsatta lansering i USA.

- De är väldigt rädda om sitt rykte och vill utvärdera systemen grundligt, därför tar det lite tid. Men de här sjukhusen är vägledande för hur andra amerikanska sjukhus väljer att utforma sin vård och därför skulle ett avtal ge ansenlig tyngd åt DigniCap-metoden.

Ny affärsmodell utmaning för sjukhusen

Men det är inte bara de medicinska aspekterna av skalpkylningssystemet som utvärderas. Tekniken ska infogas och harmoniseras med befintliga behandlingar och rutiner.

Dignitanas affärsmodell pay-per-treatment, som tagits fram specifikt för den amerikanska marknaden, innebär många gånger att sjukhusen måste ta fram nya faktureringsrutiner gentemot patienterna.

Utbildning ska öka användandet

Med en växande park av utplacerade DigniCap-system står Dignitana inför utmaningen att öka beläggningen på de enskilda enheterna.

Bolaget arbetar aktivt med sociala medier för att sprida kunskap om behandlingsmetoden. Nyligen anställdes en försäkringsspecialist för att hjälpa bolaget och sjukhusen med de ofta komplexa försäkringsfrågorna. Samtidigt erbjuds utbildning och återutbildning av vårdpersonal.

Oväntat stöd från Peyton Manning

Dignitana har upprättat fonden ”Hair to stay” med syfte att ge mindre bemedlade patienter tillgång till behandling med DigniCap. I juni hade fonden samlat in 250.000 dollar och enligt Jan Richardsson fortsätter bidragen att rulla in. För närvarande väntar 30 patienter på behandling med stöd från fonden.

Den 15 september hålls University of Colorados årliga välgörenhetsgala ”Men for the cure”. Årets affischnamn för galan är den populäre amerikanske fotbollsspelaren Peyton Manning. Arrangörerna har redan nu bestämt att en del av donationerna ska gå till DigniCap-behandlingar.

- Vi blev väldigt positivt överraskade när vi läste att han skulle leda galan och att överskottet från galan ska gå till behandlingar på Coloradouniversitetet där vi redan ett antal system i drift, avslutar Jan Richardsson.

Om Dignitana

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap hjälper patienter att behålla sitt hår vid cellgiftbehandlingar.

Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap hjälper patienter att behålla sitt hår vid cellgiftbehandlingar.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-03-08

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

ProHearings

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

2021-03-22

Tyst period kvartal 1, 2021

2021-03-22 – 2021-04-21


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted