redaktionellt

Dignitana bryter in på världens största medtech-marknad

- Videointervju med vd Jan Richardsson

Dignitanas andra kvartal präglades av DigniCap-lanseringen i USA. Allt fler sjukhus erbjuder nu behandlingsformen och med en växande användarbas ställs företaget inför nya utmaningar. beQuoted har träffat vd Jan Richardsson.

DigniCap-systemen har börjat ställas ut på sjukhusen

Utrullning av system och fortsatt god inströmning av order präglade andra kvartalet, säger en nöjd vd Jan Richardsson när beQuoted träffar honom i Humlegården i Stockholm.

Omsättningen på knappt 1 miljon kronor var lägre både jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal i fjol. Jan Richardsson menar att jämförelsetalen inte är så relevanta.

- Förra året var vi inte inne i USA. Nu bryter vi in på världens största medtech-marknad. Det man kommer att få bedöma det här bolaget på framöver är antal installerade system och antal behandlingar på systemen.

Fokus på välrenommerade cancerkliniker

Bolaget hade 20 DigniCap-system i drift i USA under andra kvartalet. Ytterligare 20 utlevererade system är under infasning på sjukhusen. Jan Richardsson bedömer uppstartstiden för systemen till 3 – 4 veckor från det att order inkommit.

De 32 sjukhus som Dignitana tecknat avtal med finns spridda över hela landet, med en viss koncentration till kustområdena.

Bolaget vill gärna nå avtal med de mest välrenommerade sjukhusen och klinikerna inom cancervård, så kallade ”comprehensive cancer centers”. Det handlar om 47 sjukhus i 35 delstater, vilka utgör spjutspetsen inom amerikansk cancerforskning.

Jan Richardsson understryker att de här etableringarna kräver tålamod men att ett avtal skulle få stor betydelse för DigniCaps fortsatta lansering i USA.

- De är väldigt rädda om sitt rykte och vill utvärdera systemen grundligt, därför tar det lite tid. Men de här sjukhusen är vägledande för hur andra amerikanska sjukhus väljer att utforma sin vård och därför skulle ett avtal ge ansenlig tyngd åt DigniCap-metoden.

Ny affärsmodell utmaning för sjukhusen

Men det är inte bara de medicinska aspekterna av skalpkylningssystemet som utvärderas. Tekniken ska infogas och harmoniseras med befintliga behandlingar och rutiner.

Dignitanas affärsmodell pay-per-treatment, som tagits fram specifikt för den amerikanska marknaden, innebär många gånger att sjukhusen måste ta fram nya faktureringsrutiner gentemot patienterna.

Utbildning ska öka användandet

Med en växande park av utplacerade DigniCap-system står Dignitana inför utmaningen att öka beläggningen på de enskilda enheterna.

Bolaget arbetar aktivt med sociala medier för att sprida kunskap om behandlingsmetoden. Nyligen anställdes en försäkringsspecialist för att hjälpa bolaget och sjukhusen med de ofta komplexa försäkringsfrågorna. Samtidigt erbjuds utbildning och återutbildning av vårdpersonal.

Oväntat stöd från Peyton Manning

Dignitana har upprättat fonden ”Hair to stay” med syfte att ge mindre bemedlade patienter tillgång till behandling med DigniCap. I juni hade fonden samlat in 250.000 dollar och enligt Jan Richardsson fortsätter bidragen att rulla in. För närvarande väntar 30 patienter på behandling med stöd från fonden.

Den 15 september hålls University of Colorados årliga välgörenhetsgala ”Men for the cure”. Årets affischnamn för galan är den populäre amerikanske fotbollsspelaren Peyton Manning. Arrangörerna har redan nu bestämt att en del av donationerna ska gå till DigniCap-behandlingar.

- Vi blev väldigt positivt överraskade när vi läste att han skulle leda galan och att överskottet från galan ska gå till behandlingar på Coloradouniversitetet där vi redan ett antal system i drift, avslutar Jan Richardsson.

Om Dignitana

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap hjälper patienter att behålla sitt hår vid cellgiftbehandlingar.

Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap hjälper patienter att behålla sitt hår vid cellgiftbehandlingar.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted