redaktionellt ASTG

ASTG till leveransstart av MIL-godkänd satellitantenn

ASTG erhåller MIL-godkännande för satellitantennen P9 och förbereder nu för leveransstart till en israelisk kund. beQuoted har talat med vd Andreas Adelgren.

”Leveransplan snarast möjligt”

ASTG har erhållit MIL-godkännande för bolagets fyraxlade satellitantenn P9/Ku100-MIL. Testerna utfördes vid SAAB i Linköping, Bofors i Karlskoga och Jan Linders i Göteborg och följde en kravspecifikation som ASTG tagit fram tillsammans med en israelisk kund och dess slutkund.

- För första gången i det här bolagets historia kan vi erbjuda marknaden en verifierad och standardiserad produkt med fullständig dokumentation, konstaterar vd Andreas Adelgren när beQuoted når honom på telefon.

Samarbetet med den israeliska kunden baseras initialt på 23 stycken P9-antenner. Affären villkorades av det nu erhållna MIL-godkännandet. Komponentleveranser har säkerställts. Högbloms Legomontage i Vallentuna har kontrakterats och förberetts för produktionen, berättar Andreas Adelgren.

- Den israeliska kunden vill ha den första antennen så fort det går och vi förväntar oss att få en leveransplan för de övriga antennerna snarast möjligt för att ytterligare kunna optimera vår ”supply chain”.

Europeiska förfrågningar på dualbandsantenn

Den nu MIL-godkända satellitantennen sänder över Ku-bandet i spannet 12 – 18 GHz. Nästa steg för ASTG är att utöka P9-antennens radiokompatibilitet med Ka-band för göra den fullt Ka/Ku-kompatibel. 

- Målet är att vid positivt utfall i de nu pågående diskussionerna vi för vara leveransklara till juni 2017. Det här kommer att innebära att vi kan adressera en mycket bredare publik, bland annat i Europa, säger Andreas Adelgren.

Han berättar att bolaget redan mottagit förfrågningar på dualbandslösningen från en kund i Spanien. ASTG levererar sedan tidigare mjukvara i form av styrsystem till den spanska systemintegratören, med förhoppning att kunna fasa in P9-antennen i hela deras försäljningsnätverk.

- Möjligheten till Ka-band och de här förfrågningarna sätter vårt spanska samarbete i nytt ljus. Det går också helt i linje med vår strategi att produktutveckla inom samarbeten, med klar order, inte för att lägga på hylla i förhoppning att kunna sälja det någon gång i framtiden, fortsätter Andreas Adelgren.

Konkret erbjudande

Med MIL-godkännandet kan ASTG adressera marknaden för militära kommunikationsprodukter med ett konkret erbjudande. Försäljningen ska primärt ske via partners, i form av systemintegratörer.

- Vi tror att våra kanaler via de systemintegratörer vi har samarbeten med är det absolut effektivaste sättet för oss att nå marknaden.

Strategin är att positionera sig i ett mellanprissegment.

- Vi har identifierat ett vakuum i marknaden mellan Cobhams lågprisalternativ och General Dynamics dyra lösningar. Här ger vår P9-antenn riktigt bra pris/prestanda, säger Andreas Adelgren avslutningsvis.

Om ASTG

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nordic MTF

ASTG:s satellitantenn P9/Ku100-MIL under provkörning.

ASTG:s satellitantenn P9/Ku100-MIL under provkörning.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2019-10-21

Beslutad utdelning oktober 2019
  • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-14
  • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-15
  • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-10-16
  • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-10-21

Extra bolagsstämma

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

2019-10-22

Årsstämma 2018-2019

2019-10-23

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2019-10-24

Årsredovisning 2018/2019

Extra General Meeting

2019-10-25

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Extra bolagsstämma

2019-10-28

Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2019-10-29

Delårsrapport Q3 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär