emissioner Minesto

Räknar med mångmiljonintäkter om ett par år

Minesto räknar med mångmiljonintäkter när bolagets första kraftverk för elproduktion från tidvatten och havsströmmar utanför Wales kust säljs. Nu genomförs en nyemission och notering på First North.

- Tanken på att utnyttja den uppenbart stora potentialen i vattenströmmar är inte ny. Svårigheten är att utvinna energi ur havet till en rimlig kostnad. Jag påstår att ingen annan har bättre förutsättningar att lyckas än Minesto har med Deep Green, säger bolagets vd Anders Jansson.

Första fullskaliga verket beräknas till 2017

Till dagens datum har bortåt 200 miljoner kronor investerats i tekniken. Nu är bolaget i färd med att utveckla prototyper på fullskaliga verk. Det första fullskaliga kraftverket om 10 MW beräknas installeras 2017.

Minesto räknar med att omsätta drygt 160 miljoner kronor när den här anläggningen driftsatts. I Storbritannien erhåller el producerad från tidvatten 200 procent extra kompensation under 15 år om installation skett före 2020.

Tidvattensenergi är ett bra komplement till vindkraft och solenergi. Ytterligare legala utsläppsåtstramningar väntas.

Marknaden för el från tidvatten uppskattas till 600 miljarder euro

Bolaget uppskattar marknaden för el från tidvatten och havsströmmar till 600 miljarder euro per år, då med hänsyn till realistiska områden för utvinning av elen.

Storbritannien har ca 50 procent av Europas tidvattenpotential. Minesto samarbetar med Wales regering och har erhållit 13,5 miljoner euro i utvecklingsstöd samt rättigheter att installera den första kraftverksparken i Holyhead Deep i Wales.

Minesto har hittills erhållit bidrag och bidragslöften om ca 16,5 miljoner euro och räknar med att upp till 50 procent av den återstående utvecklingskostnaden kan finansieras via olika typer av statligt stöd.

Nyemission finansierar färdigställandet av Deep Green i Wales

Nu genomförs en nyemission om 95 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om ytterligare 17 miljoner kronor som del i finanseringen av färdigställandet av Deep Green i Holyhead Deep.

Nyemissionen sker utan företräde för befintliga aktieägare. Teckning sker i form av units, bestående av en aktie och en option. Teckningskursen är satt till 5,60 kronor per unit motsvarande en värdering av bolaget på 200 miljoner kronor före emissionspengarna.

Teckningstiden pågår 30 september till 21 oktober. Första handelsdag på First North beräknas till den 9 november.

 

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-04-03

Årsstämma

Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 


Extra bolagsstämma

2020-04-07

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-04-08

Extra bolagsstämma

2020-04-13

Årsredovisning 2019

2020-04-14

Avstämningsdag utdelning

Avstämningsdag utdelning

Årsstämma


Årsredovisning 2019

2020-04-15

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2019

2020-04-16

Årsstämma

Årsredovisning

Årsstämma

Klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.


;

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär