redaktionellt

Ny säljstrategi lyfter Miris

En ny produktpaketering och säljprocess har fått fart på Miris försäljning. Med den kommande lanseringen av företagets standardlösning skruvas förväntningarna på nästa år upp. beQuoted har talat med vd Camilla Myhre Sandberg om företagets nya kommersiella fokus.

Paketlösning gynnar försäljningen

Miris positiva försäljningsutveckling fortsatte genom första halvåret med en 73-procentig omsättningsökning jämfört med motsvarande sexmånadersperiod i fjol. Samtidigt förbättrades resultatet efter finansnetto till -7,7 miljoner kronor.

Vd Camilla Myhre Sandberg pekar på flera bakomliggande faktorer till uppgången och nämner bland annat nya kinesiska kunder och ett tilltagande intresse från amerikanska forskare och laboratorier.

Samtidigt tar hon upp bolagets nya produktpaketering och lanseringar av analystillbehören Miris Ultrasonic Processor och Miris Heater i andra kvartalet.

-Tillbehören ingår i en paketlösning som vi först erbjöd amerikansk forskningsmarknad men som vi efter justeringar nu även erbjuder globalt. Med anledning av de nya tillbehören har vi justerat våra priser och samtidigt börjat erbjuda hyrköp för att ge kunderna större flexibilitet.

Utvecklar försäljningsprocess

Camilla Myhre Sandberg berättar att första halvåret 2017 i mångt och mycket präglades av utvecklingen av företagets försäljningsprocess. Ett nytt CRM-system kom på plats i andra kvartalet.

I ett långsiktigt perspektiv ska bolaget minska sitt beroende av distributörer, i ett kortare perspektiv handlar det om att bli bättre på att ge kunderna relevanta erbjudanden, resonerar hon med hänvisning till tidigare nämnda paketerbjudande och hyrköpsupplägg.

Krav ger skjuts åt förbrukningsvaror

Frekvensen på antal sålda instrument ska öka liksom mängden förbrukningsvaror, fortsätter Camilla Myhre Sandberg.

-Vi breddar hela tiden sortimentet med förbrukningsvaror som är relevanta för vårt produkterbjudande och som kan underlätta för kunderna att bruka våra instrument. Det kan handla om rör, sprutor och liknande.

En viktig del i expansionen av förbrukningsvaror är den så kallade standardlösningen (Miris Calibaration Control, MCC) som tagits fram för att möta ett krav från amerikanska FDA. De första lösningsflaskorna är klara och går nu ut på test mot utvalda kunder. Lansering sker innevarande kvartal.

-Eftersom standardlösningen blir ett krav för nya kunder blir produkten på sätt och vis startskottet för vår försäljning av förbrukningsvaror, poängterar Camilla Myhre Sandberg.

FDA, standardlösning och sälj

Miris fokus för andra halvåret ligger på att etablera den nya försäljningsprocess som utvecklats under första halvåret, lanseringen av standardlösningen och att driva FDA-ansökan vidare.

Ansökan handlar om att få ett godkännande för analysinstrumentet för kliniskt bruk. För rena forskningsprojekt pågår som tidigare nämnts redan försäljning i USA.

Nya förutsättningar att nå finansiellt mål

Stärkt av försäljningsuppgången i första halvåret, företagets nya säljprocess och den stundande lanseringen av standardlösningen väntas bolaget kunna vända det negativa kassaflödet någon gång under nästa år och därmed nå uppsatt finansiellt mål. Befintliga medel finansierar rörelsen in i första kvartalet 2018.

Camilla Myhre Sandberg menar att Miris är bättrat rustat nu än tidigare att nå sina mål:

-Vi har sett över instrumentet och det är idag ett alltigenom bättre instrument än det var för några år sedan, med funktion och prestanda som möter kundernas krav. Samtidigt har vi sett över vår organisation och hur vi arbetar med våra kunder i syfte att skaffa oss ett större kommersiellt fokus. Vi borde med vår befintliga styrka kunna komma upp i en sådan frekvens i försäljningen att vi kan täcka våra månatliga kostnader, säger hon avslutningsvis.

Om Miris

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Miris utvecklar och säljer analysinstrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Miris utvecklar och säljer analysinstrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2022-11-28

Delårsrapport Q3

2022-11-29

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

BioStock Life Science Fall Summit

Emplicure kommer att presentera på BioStock Life Science Fall Summit i Lund, 29-30 November. Kom till vår presentation kl. 15.10 den 29 november. Läs mer och anmäl dig på https://www.biostock.se/2022/08/biostock-life-science-summit-2022/


Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2022-11-30

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q3 2022

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Presentation

Plats: GRAND HÔTEL, Stockholm (live eller digitalt)

Presentatör: Luis


Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2022-12-02

Delårsrapport Q2

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted