SMART VALOR AG publishes Company Description in conjunction with its listing of SDRs on Nasdaq First North Growth Market

On December 22, 2021, SMART VALOR AG ("SMART VALOR" or the "Company") received a conditional approval for admission to trading of the Company's Swedish depositary receipts ("SDRs") on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). For this reason, the Company has published a Company Description on its website in accordance with Nasdaq First North's listing requirements.


Prolight Diagnostics AB förvärvar Psyros Diagnostics Ltd

Prolight Diagnostics AB har idag tecknat avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice of Extraordinary General Meeting in CDON AB

The shareholders in CDON AB, Reg. No. 556406-1702 ("CDON" or the "company"), are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Tuesday, 22 February 2022, 14:00 CET in Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB's premises, Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.


Liv ihop: aktiemajoritet överlåten

Liv ihop:s majoritetsägare, Svante, Marianne och Christine Palm, har idag överlåtit sina samtliga aktier, totalt 4 511 487 aktier, motsvarande 51,9 procent av utestående antal aktier, till ett konsortium bestående av Liv ihops-koncernens medarbetare.


Tempest Security tecknar avtal i Florida, USA.

Tempest Security AB (publ) amerikanska dotterbolag Tempest Security Inc. har tecknat ett avtal om leverans av säkerhetstjänster. Avtalet beräknas ha ett värde om c:a 9 miljoner svenska kronor per år. Avtalet bedöms ha god lönsamhet.
Mavshack lanserar ny hemsida för liveshopping

Mavshack.live, ett enhet inom bolaget Mavshack, lanserar nu en ny hemsida för liveshopping. En ny och användarvänlig webbdesign gör det enklare för besökare att navigera och hitta information, och företagets budskap förmedlas på ett ännu tydligare sätt. Hemsidan har tagits fram som ett led i Mavshacks stora satsning på liveshopping.


Förlängd hållbarhetstid för LifeClean Desinfektion

LifeClean International AB (publ) meddelar idag förlängd hållbarhetstid för produkten LifeClean Desinfektion. Detta efter att en hållbarhetsstudie från oberoende laboratorium påvisat längre hållbarhetstid än tidigare känt.


Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 50,5 MSEK, EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK

2022-01-20

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NA Altanglas AB ("NA Altanglas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.


SMART VALOR AG intends to carry out an issue of SDRs in connection with its listing of the company's SDRs on Nasdaq First North Growth Market as well as two private placements

In conjunction with the planned listing of SDR's in SMART VALOR AG ("SMART VALOR" or the "Company") on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"), the Board of Directors in SMART VALOR intends to resolve, with support of issuing authorization, on an issue of Swedish depositary receipts ("SDR") of approximately SEK 21.7 million, to fulfill the distribution requirement under Nasdaq First North rulebook (the "Offering"). In order to cover a possible over-allotment in connection with the Offering, SMART VALOR has undertaken to offer up to 56,000 additional SDRs, corresponding to 15 percent of the total number of SDRs in the Offering (the "Greenshoe Option"). Furthermore, the Board of Directors intends to resolve, with support of issuing authorization and provided that Nasdaq approves the listing, on two private placements of approximately SEK 110.6 million (the "Private Placements"). One (1) SDR represents one (1) underlying share in the Company.


Sensys Gatso USA erhåller femårigt TRaaS-kontrakt från Gates Mills, Ohio värt 9,2 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA valts ut som leverantör av automatisk hastighetsövervakning för Gates Mills, OH. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 1 022 000 USD, motsvarande 9,2 miljoner kronor under en femårsperiod.


Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december

  • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
  • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
  • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
  • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
  • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
  • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
  • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
  • Resultat per aktie 246,7 (57,6) krGapwaves får en ny order från global tech-gigant

Gapwaves har erhållit en ny order på högupplösta radarantenner från den globala tech-gigant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern har ett värde om ca 10MSEK med beräknad leverans under första halvåret 2022.Xintela erhåller 4,8 miljoner kronor från Vinnova

Lund, Sverige, 18 januari 2022 - Xintela har beviljats 4,8 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen "Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården". Bidraget avser finansiering av en klinisk fas I/IIa studie som ska utvärdera Bolagets stamcellsprodukt XSTEM® för behandling av svårläkta bensår.


Omsättningsmålet för helåret 2021 uppnås ej på grund av uppskjutna affärer - Dock fortsatt god lönsamhet

Sensec Holding AB (publ) ("Bolaget") aviserade den 18 maj 2021 att man hade för avsikt att uppnå en omsättning om minst 150 MSEK med en EBITDA-marginal om 10 %. Till följd av pandemin så har ett antal större affärer skjutits upp till detta år som i sin tur påverkat omsättningen negativt under föregående år. Detta har resulterat i att det kommunicerade omsättningsmålet om 150 MSEK under 2021 inte kommer att uppnås.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-01-24

Företrädesemission

Teckningsperioden slutar


2022-01-25

Extra bolagsstämma

2022-01-26

G&W Småbolagsfrukost 26 januari

2022-01-27

Extra bolagsstämma

2022-01-31

Företrädesemission

Teckningsperiod slutar


2022-02-04

Delårsrapport Q4 2021

2022-02-08

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-09

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-10

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Q2 21/22

Bokslutskommuniké

2022-02-11

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning 2021

2022-02-15

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

08:30


Bokslutskommuniké 2021

2022-02-16

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted