Eevia Health publishes information memorandum regarding the rights issue

Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company") publishes an information memorandum regarding the invitation to subscribe for shares in Eevia today. The information memorandum, including conditions and instructions for the rights issue, is available on the Company's website:  https://eeviahealth.com.


Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.com


NEW CORRECTION: Eevia Health publishes restated Interim Report Q1 2024

DUE TO TECHNICAL ERROR, THE SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS WAS NOT UPDATED IN THE CORRECTION JUST RELEASED. THIS RELEASE HAS THE CORRECT SUMMARY OF UPDATED FINANCIAL FIGURES.

Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company") publishes restated Q1 2024 Interim report due to differences between the statutory Financial Statements for 2023 that was published Friday June 7 and the 2023 Year-end figures in the Interim Report Q1 2024 that was published on May 22, stemming from accounting adjustments agreed with the Company's auditor.


CORRECTION: Eevia Health publishes restated Interim Report Q1 2024

Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company") publishes restated Q1 2024 Interim report due to differences between the statutory Financial Statements for 2023 that was published Friday June 7 and the 2023 Year-end figures in the Interim Report Q1 2024 that was published on May 22, stemming from accounting adjustments agreed with the Company's auditor.Volvo Cars ökar affären på GEPS™ från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit en tilläggsorder från Volvo Personvagnar AB för en fördubbling av antalet fordon baserat på det SLA som finns för 36 månaders tjänst och drift av GEPS™ for Industry vilket beställdes i januari 2022. Ordervärdet är cirka 100KSEK.Styrelsen i H&D Wireless beslutar om tidigare aviserad företrädesemission om cirka 8,6 MSEK

Styrelsen för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har idag, den 11 juni 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 24 maj 2024, fattat beslut om en företrädesemission av högst 863 419 914 aktier, motsvarande cirka 8,6 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,01 SEK per aktie, vilket motsvarar det genomsnittliga anskaffningsvärdet för de garanter som i den företrädesemissionen i april fick förhöjd garantiersättning. Den som på avstämningsdagen den 19 juni 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i H&D Wireless har för varje (1) befintlig aktie, oavsett serie, rätt att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen av samma serie. Bolagets VD och styrelseledamot Pär Bergsten har, genom sitt ägarbolag H&D Ventures AB, åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel, totalt cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen komma besluta om en utökningsemission om högst 200 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 2 MSEK.


PILA PHARMA PRESENTS TOMORROW AT "AKTIESPARARNA"

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) announces that it will present tomorrow at the Aktiespararna's "Store Aktiedagarna" event.


Lipigon tillförs cirka 4,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till cirka 85,5 % teckningsgrad

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3. Innehavare av teckningsoptioner utnyttjade 21 908 237 teckningsoptioner, motsvarande cirka 85,5 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 21 908 237 aktier till teckningskursen 0,20 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Lipigon cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader.Kallelse till extra bolagsstämma i Move About Group AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 juni 2024 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52 i Göteborg. Inregistrering inleds från klockan kl. 12.45.
Kommuniké från årsstämma i Africa Resources AB (publ)

Årsstämman 2024 i Africa Resources AB (publ), org.nr 556693-8014, ("Bolaget") avhölls idag, den 11 juni i 2024, i Stockholm varvid aktieägarna huvudsakligen fattade följande beslut:


Logistri Fastighets AB - genomför förvärv av en fastighet i Stockholm

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget genomfört ett "sale & lease back" förvärv av fastigheten Järfälla Jakobsberg 18:27. Fastigheten är fullt uthyrd till Top Ent AB med ett 10-årigt hyresavtal. Säljare är Top Ents moderbolag.XP Chemistries meddelar att samtliga frågor från EFSA har besvarats cirka tre veckor före utsatt deadline.

Bioteknikföretaget XP Chemistries ("Bolaget") meddelar att Bolaget har besvarat samtliga frågor från EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) angående Bolagets ansökan för godkännande av Bolagets kapsaicin i djurfoder. Det betyder att den RFI (request for information) som Bolaget meddelade den 29 maj 2024 nu är besvarad.

EFSA kommer nu fortsätta valideringssteget som kallas completeness check och beräknas bli klar med detta steg i mitten av juli 2024, vilket även kommunicerats tidigare. Bolaget hoppas att EFSA blir klar tidigare än så, eftersom RFI:n besvarats långt före utsatt deadline. Om inte, förväntas det vetenskapliga utlåtandet (Scientific Opinion) från EFSA i januari 2025, vilket även kommunicerats tidigare. Efter ett godkännande kan XP Chemistries kapsaicin användas i djurfoder för uppfödning av alla djur inom EU. Ett godkännande ger också Bolaget möjligheten att erhålla ett Certificate of Free Sale, vilket möjliggör export av produkten till flera länder utanför EU.


CORRECTION: Eevia Health Plc: Notice for Annual General Meeting for June 28, 2024

THE NOTICE FOR THE AGM WAS SENT OUT WITH THE MAR LABEL, WHICH IS INCORRECT. THEREFORE, WE RESEND THE NOTICE WITHOUT THE MAR LABEL.

Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company"), has today published the notice for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for June 28, 2024. The AGM will be held at the main office in Seinäjoki, Finland.


Eevia Health Plc: Notice for Annual General Meeting for June 28, 2024

Eevia Health Plc, ("Eevia" or "The Company"), has today published the notice for the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for June 28, 2024. The AGM will be held at the main office in Seinäjoki, Finland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted