KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVSALT GROUP AB (PUBL) TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA

Avsalt Group AB (publ), org.nr 559106-5999, håller årsstämma, tillika andra kontrollstämma, den 28 juni 2024 kl. 14.00 i Moll Wendén Advokatbyrås lokaler på Stortorget 8, i Malmö.


Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602, kallas till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 11:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10:30.


Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.com


Tingsvalvet Fastighets AB (publ) erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North"). Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 11 juni 2024. Första dag för handel på Nasdaq First North är 12 juni 2024.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MOVE ABOUT GROUP AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 11.00 Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52 i Göteborg. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.30.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Bluelake Mineral

Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake") har den 28 maj 2024 hållit extra bolagsstämma i Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt delar av ett förvärv i Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 87,5 MSEK.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat ett förvärv av sex livsmedelsfastigheter i Sverige för 87,5 MSEK. Fastigheterna förvärvas från Företagsparken Norden Holding AB (publ), tillträde av fem av fastigheterna sker omgående och den återstående fastigheten planeras att tillträdas under juli månad i år.


Autocirc gives notice for conditional early redemption of its bonds

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. THE SECURITIES MENTIONED HEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THEY MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES, EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. NO PUBLIC OFFERING WILL BE MADE IN THE UNITED STATES AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Autocirc Group AB (publ) (the "Company") today informed the holders of its up to SEK 1,500,000,000 senior secured callable floating rate bonds 2022/2025 with ISIN SE0017885916 issued by the Company (the "Bonds") of its intention to redeem the Bonds early, conditional upon the satisfaction by the Company of all conditions precedent required for utilisation under new debt facilities (the "Redemption").
Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för årets första kvartal, perioden 1 januari-31 mars 2024. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.
MTI Investment SE offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ("TO2"), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2023. Totalt utnyttjades 2 794 859 TO2, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 88,7 procent, för teckning av 2 794 859 aktier till en teckningskurs om 1,14 SEK per aktie. MTI Investment tillförs därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.


Rentunder ställer in årsstämma och kallar till ny årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB ställer in inplanerad ordinarie årsstämma och kallar till ny årsstämma för verksamhetsåret 2023.
Bolagets Årsredovisning och revisionsutlåtande har sedan tidigare publicerats i pressrelease per den 2024-04-04 och på bolagets hemsida.


Masify Capital AB har sålt sin 85,2 procentiga andel i Holmasjön Prospektering AB till Brand Bee Holding AB (publ)

Styrelsen för Masify Capital AB kan nu tillkännage att försäljningen av Holmasjön Prospektering AB ("Holmasjön") till BrandBee Holding AB nu är slutfört. 


AAC Clyde Space wins first order on laser communication terminals

2024-05-27 AAC Clyde Space AB (publ)

AAC Clyde Space has received its first order on the commercial version of its laser communication terminal CubeCAT. The EUR 0.6 million (approx. SEK 6.5 million) order for two laser communication terminals comes from Greek company EMTECH SPACE S.A. for its mission Hellenic Space Dawn.Kommuniké från extra bolagsstämma i Fleming Properties AB

Extra bolagsstämman i Fleming Properties AB ("Bolaget") hölls idag den 27 maj 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Kommentar från styrelsen i Bonäsudden Holding AB angående att Investment AB Spiltan passerat gränsen för budpikt

Bonäsudden Holding AB:s ("Bonäsudden") huvudägare Investment AB Spiltan ("Spiltan") har idag offentliggjort att det har förvärvat ytterligare aktier i Bonäsudden för priset 160 kronor per aktier, att gränsen för budplikt därmed har passerats och att ett budpliktsbud avses offentliggöras.


AFRICA RESOURCES AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR IDAG ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2023.

Dessa finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.africaresources.se).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted