Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.com


Bokslutskommuniké 2023


Sensys Gatso erhåller TRaaS operatörstjänstkontrakt för trafiksäkerhet i Newton, IA, värt 100 miljoner kronor

dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Newton, IA, USA. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 10 miljoner, motsvarande 100 miljoner kronor. Programmet beräknas starta under senvåren 2024 med fasta övervakningssystem längs en farlig vägsträcka av Interstate 80.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma torsdagen den 28 mars 2024 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2023

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 12 736 963 SEK

(helåret 2022: 8 336 730 SEK) och resultat efter skatt om 957 533 SEK

(helåret 2022: -2 160 204 SEK) för helåret 2023. Årsredovisning beräknas vara klar under april månad. 


Archelon Natural Resources AB (publ) ser positivt på möjligheten att åter tillåta uranbrytning i Sverige

Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") ser positivt på regeringens och Tidöpartiernas beslut att tillsätta en snabbutredning för att undersöka möjligheten att åter göra uranbrytning tillåtet i Sverige.


AAC Clyde Space part of successful Moon landing

2024-02-23 AAC Clyde Space AB (publ)

Intuitive Machines' Nova-C cargo lander, named Odysseus; has become the first U.S. spacecraft to soft land on the lunar surface since 1972. The U.S. company Intuitive Machines thereby became the first commercial company to succeed with a Moon landing. AAC Clyde Space is part of this mission and Intuitive Machines' future mission as a supplier of power systems, battery solutions and engineering services.


Markus Anglered ny COO för Vimab Group - Byggt upp snabbväxande affärsområdet VIMAB AB

Nasdaq First North-listade Vimab Group utser Markus Anglered till ny Chief Operating Officer - COO. Därmed kommer han att arbeta med fokus på lönsam tillväxt för samtliga dotterbolag i koncernen.


Bokslutskommuniké 2023

Omsättningen för hela 2023 är 47,9 MSEK(32,7).
Rörelseresultatet är 5,1 MSEK(1,6).
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 6,2MSEK(2,7).


Bokslutskommuniké 2023

JULI-DECEMBER 2023

 • Intäkterna uppgick till 1,4MSEK (1,7)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 1,8MSEK (2,0)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2MSEK (-0,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,1MSEK (-2,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02SEK (-0,02)

JANUARI-DECEMBER 2023

 • Intäkterna uppgick till 3,2 MSEK (2,9)
 • Aktiverat arbete för egen räkning 5,2MSEK(4,0)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,3MSEK (-4,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,7MSEK (-7,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03SEK (-0,08)

Bokslutskommuniké 2023

Kvartal 4 2023

 • Nettoomsättning för kvartal fyra var 3,2 (7,8) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för kvartal fyra var 7,0 (8,5) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-17,3) MSEK.
 • EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -1,4 (-7,7) MSEK

Sammanfattning av januari - december 2023

 • Nettoomsättningen för januari - december var 16,4 (39,7) MSEK.
 • Rörelsens intäkter för januari - december var 23,3 (43,0) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-44,9) MSEK.
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -10,8 (-29,0) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.


Finserve Global Security Fund blir Europas första försvarsfond klassificerad som artikel 8

Totalförsvarssektorn har gått från kontroversiell till prioriterad & ansvarsfull
Den 19 februari 2024 blev Finserve Global Security Fund klassificerad som artikel 8 enligt Disclosure-förordningen (SFDR). Efter granskning och godkännande av tillsynsmyndigheten i Luxemburg CSSF redogör Global Security Fund per den 19 februari för hur hållbarhetsrisker integreras i förvaltningen. Delfonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR, men har inga mål för hållbara investeringar, vilket beskrivs i bilaga I i fondens prospekt som finns att läsa på https://finserve.se/fonder/aktiefonder/global-security-fund/.Bokslutskommuniké 2023


Bokslutskommuniké 2023Bokslutskommuniké 2023 Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

VD kommenterar

Tingsvalvet förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med starka kassaflöden. Förvaltningen sker med lokal förvaltning och långsiktiga samarbeten med hyresgästerna. Utvecklingen under 2023 visar att vår affärsmodell fungerar bra även under svårare marknadsförutsättningar. Tillväxtresan fortsätter och vi gör det med fina siffror och sunt förnuft. Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det tredje av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2023 inträffat, där totalt 3 080 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted