AAC Clyde Space wins SEK 137 M order from SKA Observatory

2023-12-01 AAC Clyde Space AB (publ)

AAC Clyde Space's subsidiary AAC Omnisys has won a EUR 12.0 million (approx. SEK 137 million) order to build radio astronomy receivers for the SKA Observatory. The order will be delivered successively by the first quarter of 2027.


Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.comFastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 106,19 för november 2023

Stockholm den 1 december 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för november 2023.

Fondens NAV-kurs är satt till 106,19

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)Time People Group AB (publ) släpper delårsrapport för perioden 1 augusti 2023 - 31 oktober 2023

Omsättningen under perioden uppgick till 71,8 MSEK (85,5 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 3,8 MSEK (6,6 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 5,3 % (7,7 %). Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (3,8 MSEK).


CLEMONDO BYTER CERTIFIED ADVISER TILL CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

Clemondo Group AB (publ) meddelar att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).


AAC Clyde Space changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)

2023-11-30 AAC Clyde Space AB (publ)

AAC Clyde Space today announces a change of Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).


Mavhack byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Mavshack AB meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ)
Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Lipigon har fastställts och teckningsperioden inleds den 4 december 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under april 2023. En (1) unit bestod av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 4 december 2023 till och med den 15 december 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 november 2023 till och med den 29 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,50 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,406 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,30 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 4 december 2023 till och med den 15 december 2023.


Valberedning utsedd inför PowerCell Swedens årsstämma 2024

Årsstämman som hölls den 19 april i år fastställde principer för hur valberedningen i PowerCell Sweden AB (publ) ("Powercell") ska utses. Utgångspunkt för sådan bedömning har varit ägarförhållandena per den 30 juli 2023 i tillägg till en representant från PowerCells styrelse i form av styrelseordföranden. Valberedningens representanter har nu utsetts.


Preservium Property AB publicerar delårsrapport januari - september 2023

Perioden januari - september 2023
- Koncernens intäkter uppgick till 55 998 (48 978) tkr
- Driftnettot uppgick till 47 264 (43 661) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,73 (89,14) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 27 445 (23 219) tkr
- Resultat efter skatt uppgick till -58 643 (40 729) tkr motsvarande neg. (8,79) kr per aktie
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 755 (33 434) tkr
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 435 000 (1 586 000) tkr
- Räntetäckningsgraden uppgick till 2,64 (2,41) ggr och belåningsgraden samt nettobelåningsgraden uppgick till 73,62 (66,61) % respektive 69,24 (62,91) %
- NRV per aktie uppgick till 86,42 (116,45) kr


Kakel Max AB (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Kakel Max AB (publ) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).


Sensys Gatso Australia erhåller kontraktsförlängning av underhållstjänster för trafiksäkerhetssystem från delstaten Victoria, värd 21 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order till ett värde av 3 miljoner AUD, motsvarande 21 miljoner kronor för att förlänga TRaaS-underhållet av befintliga system till slutet av 2024 från den viktorianska regeringen.Eniros valberedning och årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2024 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 29 maj 2024 i Solna.CDON announces CFO transition

Thomas Pehrsson, Chief Financial Officer ("CFO") and deputy CEO at CDON AB ("CDON") has today at his own request decided to resign from his current position. CDON has appointed Carl Andersson, who currently holds the role as Chief Commercial Officer ("CCO"), as the new CFO. The said CFO transition will become effective when the handover of the resigning CFO's responsibilities to his successor would be completed, but no later than on 1 March 2024. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted