Brandbee genomför en fullt garanterad företrädesemission.

Styrelsen i BrandBee Holding AB (publ) har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units bestående av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.


Nu kan du testa vår nya webbplats. Här finner du aktuell och djupgående bolagsinformation direkt från bolagen. Välkommen!
Intresset för Zesecs digitala tjänster och produkter ökar exponentiellt

Efter att Zesec genomförde nylansering av hemsidan i början av 2023 har antalet nya besökare ökat med 74% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen av antalet besökare återspeglas också direkt i bolagets positiva försäljningsutveckling där maj månad är bolagets bästa hittills.


Tempest Security blir ny partner av bevakningstjänster för Solna Centrum

Från och med den 1 juni 2023 tar Tempest Security AB (publ.) genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB över som leverantör av bevakningstjänster till Solna Centrum. Avtalet löper initialt med två år och båda parter ser detta som en start på ett hållbart och givande samarbete.


Cyxone erhåller Intention to Grant från europeiska patentverket för delpatentet av substansen T20K

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, kan idag meddela att bolaget har fått besked från det europeiska patentverket om att de avser att godkänna (Intention to Grant) delpatentet EP-Divisional Patent Application 18 172 126.7 med titeln Cyclotides as immunosuppressive agents. Patentet omfattar skydd för läkemedelskandidaten T20K som Cyxone licensierar från Medicinska universitet i Wien och universitetet i Freiburg.


Framgång i Dicots forskningsprojekt om alternativ tillverkningsmetod

Pressmeddelande: Uppsala, 31 maj 2023. I samarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany har Dicot undersökt en alternativ teknik för storskalig framställning av startmaterialet för sin potensläkemedelskandidat. Nu visar resultaten att tekniken med cellodling fungerar i laboratorieskala.


BONZUN AB (publ) offentliggör Delårsrapport för första kvartalet 2023

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2023. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/

Första kvartalet i siffror

Nettoomsättningen uppgick i koncernen till 800 tkr (220 tkr) och i moderbolaget till 773 tkr (462 tkr).

EBIT-resultat uppgick i koncernen till -4 506 tkr (-5 539 tkr) och i moderbolaget till -2 596 tkr (-3 749 tkr).

Jämförelsestörande poster belastade EBITA-resultatet i koncernen med -1 164 tkr (-1 968 tkr) och i moderbolaget med - 1 164 tkr (-1 968 tkr).

Resultat före skatt i koncernen uppgick till -8 115 tkr (-6 754 tkr) och i moderbolaget till -6 189 tkr (-4 873 tkr).

Resultat per aktie uppgick till - 0,08 SEK (-0,30 SEK) i koncernen och i moderbolaget -0,06 (-0,22).


Större aktieägare, ledamöter och ledningen har åtagit sig att nyttja sina teckningsoptioner TO4 i Dicot, motsvarande cirka 3,9 MSEK

Pressmeddelande: Uppsala, 31 maj 2023. Dicot AB (publ) ("Dicot") meddelar härmed att större aktieägare i Dicot och samtliga medlemmar av styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner av serie TO4 har åtagit sig gentemot Dicot att nyttja alla dessa. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 3,9 MSEK, vilket motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsperioden pågår från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2023.


Försäljningsframgångarna fortsätter även in i årets andra kvartal

Free2Move Holding AB, som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att orderingången fortsätter även i hög takt under andra kvartalet med en intakt orderstock.
MTI Investment SE enters into a term loan facility agreement of USD 1,500,000

DANDERYD, SWEDEN - MTI Investment SE ("MTI" or the "Company") has today, 31 May 2023, entered into a term loan facility agreement of USD 1,500,000 with HCJ II ApS (the "Lender"), a company associated with Yardhouse Capital Group ApS in Denmark, to finance cash generating investments such as real estate investments and B2B lending.


Projektuppdatering: Första fasen av offshore installation Dragon 12 genomförd i Vestmanna, Färöarna

Minesto, ledande utvecklare inom havsenergi, har idag framgångsrikt genomfört den första fasen av offshore installationen för Dragon 12 (1.2 MW) i Vestmanna, Färöarna. Den 3,4 km långa undervattenskabeln lades ut på havsbotten, från nätanslutningen på land till installationsnoden till havs.


Insynshandel i Tempest Security AB (publ)

Efter att Tempest Security presenterade sin kvartalsrapport för första kvartalet 2023, den 25 maj 2023, har insynshandel skett av flera ledande befattningshavare. 


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (the "Company" or "Euroafrica Digital Ventures") to enter into a letter of intent with LTH Online Holdings Ltd ("LTH Online")

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (the "Company" or "Euroafrica Digital Ventures") to enter into a letter of intent with LTH Online Holdings Ltd ("LTH Online") through which Euroafrica Digital Ventures shall acquire all the shares in LTH Ventures Ltd ("LTH Ventures") by making payment in the form of newly issued shares in the Company (the "Transaction").

2023-05-31 08:45

The planned Transaction constitutes a so-called reverse takeover. When completed, Euroafrica Digital Ventures' current operations will remain within the new group.


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) säkrar finansiering och offentliggör avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv av LTH Ventures Ltd för listning på Nasdaq First North Growth

2023-05-31 08:45

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Bolaget" eller "Euroafrica Digital Ventures") har ingått en avsiktsförklaring med LTH Online Holdings Ltd ("LTH Online") genom vilken Euroafrica Digital Ventures ska förvärva samtliga aktier i LTH Ventures Ltd ("LTH Ventures") genom att erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Transaktionen").


Kvartalsrapport för första kvartalet

Sammandrag delårsrapport Q1 2023 med vd-ord

Kvartal 1, 2023

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 621 (7 855) Kkr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 005 (1 121) Kkr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 329 (820) Kkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 329 (820) Kkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,09) kr.
  • Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 1 348 Kkr.
  • Eget kapital per den 31 mars 2023 uppgick till 25 087 Kkr.

Imsys AB - Delårsrapport: Kvartal 4, februari 2023 - april 2023

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari 2023 - 30 april 2023 har mest handlat om att fortsätta vässa våra produkter, öka försäljningen samt integrera ForensIQ One i verksamheten. Imsys Group och den koncern vi nu konstruerat ser redan fördelar gällande samarbeten, korsbefruktningar och sätt att arbeta smartare tillsammans mellan Imsys och ForensIQ One.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-06-01

Extra bolagsstämma

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Teckningsperiod för teckningsoptioner TO4

2023-06-07

Årsredovisning 2022

Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

2023-06-08

Årsstämma 2023

2023-06-09

Årsstämma

Årsstämma 2023

Delårsrapport Q1 2023

Årsstämma

2023-06-12

Årsstämma

Årsstämma 2023

2023-06-13

Årsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2023-06-14

Bokslutskommuniké 2022/2023

2023-06-15

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Teckningsperiod för teckningsoptioner TO4

nyhetsbrev

Emissioner

Ferroamp
2023-05-29 till 2023-06-13
Dicot
2023-06-01 till 2023-06-15
Zesec
2023-06-22 till 2023-07-06

VideoFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted