Ferroamp utvecklar satsning på stödtjänster

Efter att den första budportföljen med Ferroamp-system aktiverats på balansmarknaden avser Ferroamp nu att tillsammans med Ntricity skicka in underlag för förkvalificering i samtliga elområden och utveckla samarbeten med fler elbolag. Utvecklingen av stödtjänster gör att energilagring blir ett allt viktigare strategiskt område för Ferroamp.


PILA PHARMA AB APPOINTS NEW CHAIRMAN OF THE BOARD AND CEO

Following the election yesterday of Dorte X. Gram as new Chairman of the Board of Pila Pharma AB (publ) (FN STO: PILA) she simultaneously has stepped down as CEO. The newly elected Board of Directors has subsequently appointed Gustav H. Gram as new CEO and Dorte X. Gram as Chief Scientific Officer (CSO) of Pila Pharma AB.


Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.com

DELÅRSRAPPORT

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 2024 - 31 MARS 2024

Sammanfattning av det första kvartalet

(Siffror inom parentes motsvarar samma period under föregående räkenskapsår)

Koncernen:

  • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2024-03-31 till 5 011 TSEK (6 081 TSEK) vilket motsvarar en minskning med 17,6 %.
  • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 227 TSEK (1 766 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 77,6 % (75,2 %).
  • Omsättningen minskade med 33 % till 1 581 TSEK (2 348 TSEK).
  • EBITDA uppgick till -1 498 TSEK (-3 926 TSEK).
  • Resultatet uppgick till -1 719 TSEK (-5 358 TSEK).
  • Resultat per aktie blev -0,14 SEK (-2,74 SEK).

Moderbolaget:

  • Omsättningen uppgick till 1 581 TSEK (2 348 TSEK).
  • EBITDA uppgick till -1 622 TSEK (-4 058 TSEK).
  • Resultatet uppgick till -1 656 TSEK (-5 306 TSEK).
  • Resultat per aktie blev -0,14 SEK (-2,71 SEK).

Medclair - erhåller första order från USA.

En klinik inom skönhetssegmentet har beställt en mobil destruktor. Ordern är den första från USA och representerar ett viktigt genombrott på en för Medclair mycket viktig framtida marknad.KOMMUNIKE FRÅN ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB 2024

Pila Pharma AB (publ) höll på torsdagen den 18 april 2024 årsstämma hos MAQS Advokatbyrå, Gibraltargatan 7 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades:


H&D Wireless offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospekt") till det prospekt avseende företrädesemission om cirka 11,4 MSEK ("Företrädesemissionen") som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 februari 2024 och offentliggjordes av Bolaget samma dag. Med anledning av detta har styrelsen även valt att förlänga teckningsperioden i Företrädesemissionen till och med den 22 april 2024.

Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2023. Bolagets Årsredovisning och revisionsutlåtande har sedan tidigare publicerats i pressrelease per den 2024-04-04 och på bolagets hemsida.


Starkt avslut på Q1 med leveranser och orderingång

Sedan den lyckade SpaceX-uppskjutningen den 21 mars 2024 där två Unibapenheter deltog har vi levererat till sex kunder. Vi har även under kvartalet signerat nya kontrakt och uppföljningsordrar för totalt 11,4 MSEK.Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 22 maj 2024 kl. 10.00. Inregistrering till årsstämman startar kl. 09.30.

Plats: Sydsvenska Hem AB (publ), Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö.


Kentima Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning för 2023 Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 18 april 2024

Årsredovisningen för Kentima Holding AB (publ) finns från och med idag den 18 april 2024 tillgänglig på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2024, klockan 10.00 i Advokatfirman Kane KB:s lokaler på Nybrogatan 11, 1 tr, Stockholm.


EG Sverige AB offentliggör slutligt utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Mestro AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro. Budgivaren har genom avtal förvärvat sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent ("Sidoaffärerna"). Vid slutet av den förlängda acceptfristen som löpt till och med den 17 april 2024, har Erbjudandet accepterats av innehavare av 4 735 661 aktier i Mestro vilka tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren har förvärvat genom Sidoaffärerna motsvarar cirka 99,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro. Budgivaren har beslutat att inte förlänga acceptfristen varvid Erbjudandet nu avslutas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted