Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ) måndag den 9 oktober 2023

Såsom beslutat på extra bolagsstämma i Unibap den 2 oktober 2023, kommer Unibap att genomföra en företrädesemission av units till ett värde av 85,1 MSEK. Teckningsperioden löper från den 6 till den 20 oktober 2023. Med anledning av detta bjuder vi in till ett öppet möte måndagen den 9 oktober kl. 12.00 där VD Johan Åman presenterar bolaget.

 Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.com


Rentunder tecknar distributör för Norge

Nordic SME-listade cleantechbolaget Rentunder har tecknat ett distributionsavtal för Norge. Vidare innebär avtalet att Rentunder erhåller EUR 50 000 under 2023. Avtalet är kopplat till minimumkrav gällande order av båtbottentvättar.


Rättelse: Uppdaterade länkar - Cyxone bjuder in till digital bolagspresentation och Q&A

Cyxone AB ("Cyxone") bjuder härmed in till en bolagspresentation, en uppdatering om den reviderade strategin samt en Q&A. Presentationen kommer hållas digitalt på två separata tillfällen. Det första tillfället att medverka på är tisdag 10 oktober kl. 12:30.


Cyxone bjuder in till digital bolagspresentation och Q&A

Cyxone AB ("Cyxone") bjuder härmed in till en bolagspresentation, en uppdatering om den reviderade strategin samt en Q&A. Presentationen kommer hållas digitalt på två separata tillfällen. Det första tillfället att medverka på är tisdag 10 oktober kl. 12:30.


Offentliggör operationell uppdatering, meddelar preliminära försäljningssiffror och kommer att kalla till extra stämma för att skapa flexibilitet i förestående kapitalanskaffning

Den trend med senarelagda ordrar från bränslecellstillverkare som Cell Impact kommunicerade i delårsrapporten för andra kvartalet 2023 håller i sig och tendensen är starkare än tidigare.


Cell Impact har fått en order från Plug Power värd 22,0 MSEK

Cell Impact har fått en order, värd 22,0 MSEK, från den världsledande bränslecells- och elektrolysörtillverkaren Plug Power Inc. rörande tillverkning av flödesplattor och leverans av relaterade produkter för leverans under första halvåret 2024.


Daniel Baudin Lundström blir Chief Marketing Officer och Head of Sales på Brilliant Future

Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Företagets vision är att hjälpa organisationer världen över att nå sina strategiska mål genom att frigöra potentialen i människor. Nu stärker de sitt fokus på marknadsföring med en ny Chief Marketing Officer (CMO).


Parker förnyar ramavtalet samt ökar på Casat4.0

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har förnyat ramavtalet med Parker-Hannifin AB för Casat4.0 samt ökar antalet användare med 40%. Ordervärdet av ökningen för resten av 2023 är drygt 50kSEK men förnyas varje år med 12 månader till ett värde som beror på antal användare.AAC Clyde Space receives SEK 12.1 million satellite order

2023-10-03 AAC Clyde Space AB (publ)

AAC Clyde Space has won a GBP 0.902 million (approx. SEK 12.1 million) order for a 3U satellite. The satellite is scheduled for delivery in Q4 2024.


Cyxone förtydligar, nya strategin avser att snabbare nå marknad

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar med huvudkandidaten rabeximod för utveckling inom ledgångsreumatism, meddelade tidigare att man reviderar sin strategi med anledning av viktiga patentgodkännanden och värdefulla marknadsmöjligheter.Kallelse till extra Bolagsstämma i Caybon Holding AB

Aktieägarna i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056 (nedan "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum klockan 10.00 onsdagen den 18 oktober 2023 i Bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 i Stockholm . Inregistrering påbörjas 30 minuter i förväg.


Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 76 procent och Euroafrica Digital Ventures tillförs cirka 0,73 MSEK

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i december 2022. Totalt nyttjades 4 840 837 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 76 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 4 840 837 aktier till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Euroafrica cirka 0,73 MSEK före Emissionskostnader.


Free2Move offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Stockholm den 2 oktober 2023 - Styrelsen för Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget") beslutade den 25 augusti 2023, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om att genomföra en nyemission av högst 176 576 076 aktier till en teckningskurs om 0,086 SEK per aktie med företrädesrätt för Free2Moves aktieägare ("Företrädesemissionen"). Den 27 september 2023 godkände extra bolagsstämma styrelsens förslag att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 15,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 75,8 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ett informationsmemorandum, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag den 2 oktober 2023 godkänts av Bolagets styrelse.Tingsvalvet Fastighets AB (publ) - Förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 har genomförts

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") offentliggjorde den 31 augusti 2023 att Tingsvalvet, genom dotterbolaget RetailFast Karlskoga AB, ingått avtal med Poplanäs Invest AB avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 ("Förvärvet"). Idag, den 2 oktober 2023, genomfördes Förvärvet. Den preliminära köpeskillingen för samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 uppgår till cirka 41,8 MSEK, varav cirka 25,3 MSEK erläggs kontant. Den återstående delen av köpeskillingen om 16,5 MSEK erläggs genom revers, vilken kvittas mot 55 000 nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet till en teckningskurs om 300 kronor per aktie ("Kvittningsemissionen"). Styrelsen för Tingsvalvet har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om en riktad kvittningsemission om 55 000 aktier i Bolaget till Poplanäs Invest AB.


KOMMUNIKÉ FRÅN UNIBAPS EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 2 OKTOBER 2023

Uppsala, 2 oktober 2023. Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har i dag hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman i Unibap fattade, bland annat, följande beslut.


Notice of mandatory prepayment due to a permitted partial divestment for bonds with ISIN SE0013486057 issued by Host Property AB (publ)

Reference is made to the terms and conditions for the SEK 343,126,000 senior secured and guaranteed floating rate bonds with ISIN SE0013486057 originally dated 26 November 2019, as amended and restated on 26 March 2021 and on 28 November 2022 (the "Terms and Conditions") with Host Property AB (publ) as the issuer (the "Issuer"). Terms defined in the Terms and Conditions shall have the same meaning when used in this press release, unless otherwise defined herein.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted