SMART VALOR AG intends to carry out an issue of SDRs in connection with its listing of the company's SDRs on Nasdaq First North Growth Market as well as two private placements

In conjunction with the planned listing of SDR's in SMART VALOR AG ("SMART VALOR" or the "Company") on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"), the Board of Directors in SMART VALOR intends to resolve, with support of issuing authorization, on an issue of Swedish depositary receipts ("SDR") of approximately SEK 21.7 million, to fulfill the distribution requirement under Nasdaq First North rulebook (the "Offering"). In order to cover a possible over-allotment in connection with the Offering, SMART VALOR has undertaken to offer up to 56,000 additional SDRs, corresponding to 15 percent of the total number of SDRs in the Offering (the "Greenshoe Option"). Furthermore, the Board of Directors intends to resolve, with support of issuing authorization and provided that Nasdaq approves the listing, on two private placements of approximately SEK 110.6 million (the "Private Placements"). One (1) SDR represents one (1) underlying share in the Company.


Sensys Gatso USA erhåller femårigt TRaaS-kontrakt från Gates Mills, Ohio värt 9,2 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA valts ut som leverantör av automatisk hastighetsövervakning för Gates Mills, OH. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 1 022 000 USD, motsvarande 9,2 miljoner kronor under en femårsperiod.Mangold AB Bokslutskommuniké 2021

januari-december

 • Rörelsens intäkter ökade med 91,9 procent till 362,8 (189,1) mkr
 • Rörelseresultatet ökade med 291,1 procent till 131,8 (33,7)
 • Avkastning på eget kapital ökade med 33,7 procentenheter till 63,6 (29,6) procent
 • Rörelsemarginalen ökade med 18,5 procentenheter till 36,3 (17,8) procent
 • Antal transaktioner ökade med 109,8 procent till 487 177 (232 166) stycken
 • Utlåning till allmänheten uppgick till 213,5 (182,8) mkr
 • Föreslagen utdelning uppgår till 49,0 (17,3) kr per aktie
 • Resultat per aktie 246,7 (57,6) krGapwaves får en ny order från global tech-gigant

Gapwaves har erhållit en ny order på högupplösta radarantenner från den globala tech-gigant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern har ett värde om ca 10MSEK med beräknad leverans under första halvåret 2022.Xintela erhåller 4,8 miljoner kronor från Vinnova

Lund, Sverige, 18 januari 2022 - Xintela har beviljats 4,8 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen "Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården". Bidraget avser finansiering av en klinisk fas I/IIa studie som ska utvärdera Bolagets stamcellsprodukt XSTEM® för behandling av svårläkta bensår.


Omsättningsmålet för helåret 2021 uppnås ej på grund av uppskjutna affärer - Dock fortsatt god lönsamhet

Sensec Holding AB (publ) ("Bolaget") aviserade den 18 maj 2021 att man hade för avsikt att uppnå en omsättning om minst 150 MSEK med en EBITDA-marginal om 10 %. Till följd av pandemin så har ett antal större affärer skjutits upp till detta år som i sin tur påverkat omsättningen negativt under föregående år. Detta har resulterat i att det kommunicerade omsättningsmålet om 150 MSEK under 2021 inte kommer att uppnås.


Plexian AB (publ): Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 har inletts

I samband med upptagandet till handel av aktierna i Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") under mars 2021 emitterade Bolaget units inkluderande teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har inletts och löper fram till och med den 28 januari 2022, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Plexian till en teckningskurs per aktie om 5,19 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 1 500 700 Teckningsoptioner tillförs Plexian cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 januari 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 26 januari 2022. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 28 januari 2022. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning.Sensys Gatso har erhållit ett femårigt TRaaS-kontrakt från Pelham Manor, New York värt 7,9 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut som leverantör av automatisk rödljusövervakning för Pelham Manor, NY. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 875 000 USD, motsvarande 7,9 miljoner kronor under en femårsperiod.


Cyxone tar nästa steg i sitt program mot multipel skleros genom att anlita kontraktsutvecklings- och tillverkningsföretag för produktion av T20K

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget har anlitat en välrenommerad europeisk CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) för uppskalning och produktion av den aktiva ingrediensen i läkemedelskandidaten T20K. Produktionen kommer att ske i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och baseras på användningen av en helt ny tillverkningsmetod. Samarbetet kommer inledningsvis att täcka metodutveckling och senare leverans av material för användning i prekliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter.


Avnet Embedded beställer 12 mån support från H&D Wireless för 0,5MSEK

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har skrivit ett avtal med Avnet Embedded gmbh, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör support under 2022 för gemensamma kunder och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2021 - 31 DEC 2021

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2021 - 31 DEC 2021

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 6908 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första året koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 5 270 TSEK (6 615 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 96,6 % (94,0 %)
 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 5 454 TSEK (7 040 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -29 272 TSEK (-17 723 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -25 183 TSEK (-14 317 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 323 TSEK (-18 541 TSEK) för koncernen och -24 328 TSEK (-13 544 TSEK) för moderbolaget
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning


Lipigon presenterar på Emergers bolagsdag den 19 januari

På onsdag den 19 januari klockan 17.25 medverkar Lipigon på Emergers bolagsdag, där vd Stefan K. Nilsson kommer presentera bolaget och svara på frågor. Presentationen kommer att fokusera på den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense, bolagets längst framskridna projekt som förväntas gå in i klinisk fas under 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under måndagen den 17 januari 2022 en extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.


SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB utförde under november olika tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt).Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-01-19

Emergers bolagsdag 2022

För anmälan och mer info, läs mer här.


2022-01-20

Nyemission
Sista dag för teckning.

2022-01-24

Företrädesemission

Teckningsperioden slutar


2022-01-25

Extra bolagsstämma

2022-01-26

G&W Småbolagsfrukost 26 januari

2022-01-27

Extra bolagsstämma

2022-01-31

Företrädesemission

Teckningsperiod slutar


2022-02-04

Delårsrapport Q4 2021

2022-02-08

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-09

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-10

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Q2 21/22

Bokslutskommuniké

2022-02-11

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning 2021

2022-02-15

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

08:30


Bokslutskommuniké 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted