Fleming Properties offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission

Fleming Properties AB ("Fleming" eller "Bolaget") meddelar det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 59 500 000 aktier ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades idag, den 24 juni 2024. Det preliminära utfallet indikerar att 53 947 880 aktier, motsvarande cirka 90,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 6 919 131 aktier, motsvarande cirka 11,6 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 102,3 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 291,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.comMedicortex får ett forskningsanslag på 1,4 MUSD från det amerikanska försvarsdepartementet

Dividend Swedens portföljbolag Medicortex Finland Plc, ett bioteknikföretag dedikerat till att förbättra diagnostik och behandling av traumatisk hjärnskada, har tilldelats att forskningsanslag på ca 1,4 miljoner dollar för sin projektplan för att utveckla ett snabbtest för upptäckt av mild traumatisk hjärnskada med hjälp av saliv. Projektet startar i juni 2024.


Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ)

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.Trixell beställer utvecklingstjänster av H&D Wireless inför produktionsstart

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts av Trixell att säkerställa en sista prestandaoptimering från bolaget inför produktionsstart. Trixell, är den ledande leverantören i världen av digitala röntgendetektorer. ordervärdet är cirka 100KSEK.   
Eevia wins new customer with starting sales order for 2,1 MSEK (188 KEUR)

Eevia Health Plc ("Eevia" or "The Company") has received a first sales order for 188 KEUR (2,1 MSEK) from a large international ingredient company for Feno-Myrtillus® 25 organic (bilberry extracts).


Adventure Box genomför en 100 procent garanterad företrädesemission av aktier om cirka 13,1 MSEK

Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har idag den 20 juni 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43 747 308 aktier ("Företrädesemissionen"). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att säkerställa den långsiktiga driften av Bolagets verksamhet och Bolagets utveckling.Autocirc signs an agreement to acquire SVP Auto, expanding into the Portuguese market

Autocirc has entered into an agreement to acquire SVP Auto (S.V.P.-AUTO SOCIEDADE DE VENDA DE PEÇAS LDA) in Portugal. The completion of the acquisition is expected to take place during July 2024.H&D Wireless offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och ingångna toppgarantiåtaganden

Prospektet avseende Hitech & Development Sweden Wireless Holding AB:s (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 8,6 MSEK, vilken beslutades om av styrelsen den 11 juni 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 24 maj 2024, ("Företrädesemissionen"), har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 24 juni 2024. Bolaget har vidare ingått toppgarantiåtaganden med Bolagets befintliga långivare motsvarande 5 MSEK, vilka vid eventuellt utnyttjande till fullo kommer att kvittas mot befintliga lån.Ny publikation: Proteinet ANGPTL4 kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar att nya forskningsresultat, publicerade i European Heart Journal Open, ytterligare förstärker förståelsen av ANGPTL4 som målprotein för behandling av hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Forskningen belyser dess terapeutiska roll, vilket stöder utvecklingsmöjligheterna för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense® att i framtiden adressera dessa tillstånd.


Mahvie Minerals presenterar den tekniska rapporten för Mofjellprojektet

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har färdigställt den tekniska rapporten för Mofjellprojektet ("Rapporten"). I Rapporten ges underlag för den tidigare presenterade mineraltillgångs-bedömningen om 8,9 Mton vid 3,8 % Zneq.


Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future byter till branschstandard vid beräkning av ARR

För att bli mer jämförbart med andra SaaS-bolag byter Brilliant Future beräkningsmodell av ARR (Årligen Återkommande Abonnemangsintäkter) till MRR (Månatliga Återkommande Abonnemangsintäkter) gånger 12.


Ombildningen till publikt aktiebolag registrerad hos Bolagsverket

Danderyd, Sverige - MTI Investment AB (publ) (ticker: MTI) ("MTI" eller "Bolaget") kan idag, den 20 juni 2024, meddela att ombildningen från europabolag (s.k. SE-bolag) till publikt aktiebolag har registrerats hos Bolagsverket. I samband med ombildningen har Bolaget tilldelats ett nytt organisationsnummer.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted