Chordate Medical har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att listbytet till Nasdaq First North Growth Market slutligt godkänns

Styrelsen i Chordate Medical AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har erhållit beslut om avnotering av dess aktier från NGM Nordic SME villkorat av att Chordate erhåller slutligt godkännande från Nasdaq First North Growth Market. Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") har idag beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktie på Nordic SME ska vara den 14/2 2022, förutsatt att handeln med Bolagets aktier kan upptas på Nasdaq First North Growth Market nästföljande handelsdag.Host Property

2021 preliminary figures and market update


Secits levererar säkerhet till myndighet

Secits Holding har mottagit en order av säkerhetsteknisk utrustning med tillhörande tjänster från en svensk myndighet. Det samlade ordervärdet överstiger 3.1 MSEK och kommer levereras i sin helhet under Q1 2022.
OBOS ny kund i Norge för FastOuts tjänster

FastOuts samarbetspartner och återförsäljare i Norge, Inviso, har landat den största ordern hittills på den norska marknaden.

Det är OBOS, som är en av Nordens största bostadsbyggare, som tecknat avtal för FastOuts tjänster. Ordervärdet uppgår till 462 000 NOK årligen.
LC-Tec Holding AB - LC-Tec erhåller volymorder från ledande västerländsk kameratillverkare

LC-Tec Displays AB har erhållit volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr från en ledande västerländsk kameratillverkare.


LC-Tec Holding AB - LC-Tecs produktionschef går till nytt uppdrag

LC-Tecs produktionschef Robin Diegnér tillträder som ny VD för Hybrida Group AB och har avyttrat sitt aktieinnehav i LC-Tec.


PowerCell går med i europeiskt utvecklingsprojekt avseende framtidens bränslecellsteknologi

För att accelerera bolagets långsiktiga teknikutveckling har PowerCell Sweden AB gått med i det samordnade europeiska utvecklingsprojektet Camelot.
Projektet syftar till att ta fram framtidens material för bränsleceller. Bland övriga deltagare märks såväl ledande forskningsinstitut som universitet och industriföretag, däribland BMW.


Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.Infrea breddar sitt erbjudande inom asfaltsproduktion med förvärv av Rotomill AB

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Rotomill AB (Rotomill). Rotomill har en stark marknadsposition i Mellansverige med gedigen kompetens och kapacitet inom fräsning av asfaltsmassor, som är en deltjänst inom asfaltsbeläggning.
CR Ventures - reviderad finansiell kalender för 2022

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.


H&D WIRELESS FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 170%

Nasdaq First North Growth Market listade bolaget H&D Wireless Sweden Holding AB ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som löpte från och med den 10 januari 2022 - 24 januari 2022 tecknades till 170%. Företrädesemissionen kommer tillföra H&D Wireless cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader.Rapporter

Artiklar

Evenemang

2022-01-31

Företrädesemission

Teckningsperiod slutar


Aktiedagen Lund

Aktiedagen Lund

2022-02-02

Small Cap Growth Live Virtual Investor Conference

2022-02-03

Emission av depåbevis

2022-02-04

Delårsrapport Q4 2021

2022-02-07

Aktiekvällen

2022-02-08

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-09

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-10

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Q2 21/22

Bokslutskommuniké

2022-02-11

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning 2021

2022-02-15

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

08:30


Bokslutskommuniké 2021

2022-02-16

Bokslutskommuniké 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted