redaktionellt Sensys Gatso Group

Operatörstjänster driver Sensys Gatsos resultat

Sensys Gatsos halvårsrapport bjöd på stark orderingång, högre andel TRaaS-intäkter och fortsatta marginalförbättringar. Den positiva marginaltrenden från fjolårets andra halva står sig.

Fokus på återkommande intäkter ger resultat

Sensys Gatsos fleråriga fokus på att öka andelen återkommande intäkter inom service, licenser och operatörstjänster, det bolaget kallar TRaaS (traffic as a service) gav rejält genomslag på omsättning och resultat i årets inledande kvartal. Den trenden fortsatte och förstärktes i andra kvartalet.

TRaaS-försäljningen ökade 19 procent till 74 miljoner kronor i perioden, som sammantaget visade oförändrad omsättning men en 54 procentig marginalförbättring på rörelsenivå tack vare stark försäljning inom TRaaS-operatörstjänster med högre marginaler. Bolaget har nu levererat positiva rörelseresultat åtta kvartal i följd.

Den växande TRaaS-försäljningen kompenserade för en omsättningsnedgång inom systemsegmentet med -17 procent. Det krympande segmentet domineras av order till Saudiarabien där bolaget nu levererat 75 procent av det kontrakt om 275 miljoner kronor som tecknades i augusti 2020.

Siffrorna för det andra kvartalet 2022 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 124,5 Mkr (125,7)
  • Rörelseresultat: 7,1 Mkr (4,6)
  • Resultat efter finansnetto: 12,2 Mkr (3,1)
  • Resultat per aktie: 0,01 kr (0,00)

Andelen återkommande intäkter från avtal för service, licenser och operatörstjänster uppgick till 59 procent, jämfört med 49 procent motsvarande period 2021. Sensys Gatsos långsiktiga målsättning är att andelen ska överstiga 60 procent. 

Ackumulerat för första halvåret 2022:

  • Nettoomsättning: 237,9 Mkr (203,8)
  • Rörelseresultat: 12,7 Mkr (-9,6)
  • Resultat efter finansnetto: 21,6 Mkr (-6,7)
  • Resultat per aktie: 0,02 kr (-0,01)

Kassaflödet efter investeringar på 73,6 miljoner kronor tar bolaget till en nettokassa på 42,5 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Orderingången ökade 411 procent

Orderingången andra kvartalet uppgick till 240 miljoner kronor, en ökning med 411 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. För första gången utgjorde ett kvartals orderingång enbart TRaaS.

Den affärsmodell för operatörstjänster som Sensys Gatso tidigare fått på plats i USA kommer även att genomföras i Tasmanien. Det efter att bolaget mottagit en order på 74 miljoner kronor avseende ett automatiskt övervakningssystem för trafikförseelser. Kontraktstiden är tre år.

- Detta bekräftar vår vision att fler tekniskt avancerade länder i framtiden kommer att vilja lägga ut den operativa delen av sin automatiska trafikövervakning på kommersiella aktörer, samtidigt som de behåller den juridiska kontrollen över processen, säger vd Ivo Mönnink.

Förutom det nya Tasmanienkontraktet förnyade bolaget kontrakt med två amerikanska städer till ett totalt värde av 144 miljoner kronor. Ett TRaaS-kontrakt i Nederländerna förlängdes till ett värde av 10 miljoner kronor.

På rullande tolvmånadersbasis uppgår Sensys Gatsos orderingång till 583 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång. Det inkluderar inte den upphandling i Holland om 245 miljoner kronor som vanns under första kvartalet och som ännu inte formellt tilldelats.

Analytiker lämnar estimat oförändrade

Sensys Gatsos rapport för andra kvartalet 2022 kom in i linje med Erik Penser Banks förväntningar och banken väljer att bibehålla sitt motiverade värde på aktien om 1,60 – 1,70 kronor.

Bankens bedömning är dock att Sensys Gatso fortsätter utvecklas till ett mer mjukvaruorienterat bolag och ser i och med det potential till ett högre motiverat värde baserat på multiplar från liknande bolag. Samtidigt beröms balansräkningen som banken menar skapar utrymme för värdeskapande åtgärder.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted