redaktionellt SARSYS-ASFT

Positiv resultatutveckling i SARSYS-ASFT

Intervju med vd Fredrik Graflind

Efter ett utmanande första halvår vände den nybildande koncernen SARSYS-ASFT till vinst i andra halvåret 2018. Vd Fredrik Graflind menar att bolaget fått ordning på sin organisation och nu arbetar för fullt med att leverera på den stora orderstock som byggdes upp under fjolåret.

Svarta resultatsiffror i andra halvåret

Sammanslagningen av de forna konkurrenterna SARSYS och ASFT skedde i april 2018. Koncernens första halvår kom att präglas av personalomsättning i produktionsenheterna och ojämna leveranser i underleverantörsledet.

Vd Fredrik Graflind säger till beQuoted att bolaget vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Han pekar på det positiva resultatet om cirka 1 miljon kronor i andra halvåret som ett kvitto på att åtgärderna biter. Helårsresultatet blev -5,4 miljoner kronor.

"Projekten spiller över till 2019"

Omsättningen 2018 landade på 55 miljoner kronor, lägre än de cirka 70 miljoner kronor som de forna rivalerna omsatte tillsammans 2017, innan sammanslagningen.

Fredrik Graflind återkommer till personalomsättningen och störningarna i komponentleveranserna.

- Följden blev att vi inte kunde leverera ut det som skulle ha gått ut 2018. Det positiva med det här är att projekten inte försvunnit utan istället spiller över till 2019.

Vill upprätthålla utdelningen

SARSYS-ASFT lämnade 5 öre i utdelning för 2017. Fredrik Graflind utesluter inte en utdelning för 2018.

- Vi vill skicka en signal att vi ser positivt på framtiden och vi tycker att en utdelning skulle göra det.

Välfylld orderbok med nya produkter på vägsidan

SARSYS-ASFTs orderstock uppgick till 66 miljoner kronor den 31 december, mer än helårsomsättningen 2018.

Bulken av orderingången ligger inom flygsegmentet men i oktober presenterades en beställning till Sydafrika inom bolagets vägsegment.

- Ordern avser en produkt som vi har arbetat på under en treårsperiod. Vår omsättning har och kommer fortsätta vara 80 procent på flygmarknaden. Men vårt vägsegment ska växa och att få ta ett sådant här projekt på vägsegmentet är jättespännande, speciellt när vi bara är en av två leverantörer globalt.

"Väl positionerat"

SARSYS-ASFT inledde året 2019 med att presentera en affär på friktionstestare och tilläggstjänster till fem flygplatser i New York- och New Jersey-området. Ordern kommer bara månader efter en affär på friktionstestare till världens största flygplats i Atlanta.

Fredrik Graflind säger att bolaget är väl positionerat på samtliga sina affärsområden och påpekar att det grafiska gränssnittet Midas numera säljs till så gott som alla bolagets projekt, däribland de nämnda till flygplatserna i USA.

- Vi har jobbat hårt med det här för att kunna generera tickbaserade intäkter från första leverans till flera år framöver.

Om SARSYS-ASFT

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nordic SME

SARSYS-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser.

SARSYS-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-03-08

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

ProHearings

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

2021-03-22

Tyst period kvartal 1, 2021

2021-03-22 – 2021-04-21


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted