redaktionellt Sensys Gatso Group

Sensys Gatso växlar upp

Sensys Gatso avrundar 2019 med ett av sina starkaste kvartal någonsin och växlar nu upp tempot med en strategiplan och nya finansiella mål för kommande femårsperiod.

Starkaste kvartalet på fyra år

Sensys Gatso lyfter nettoomsättningen med 27 procent i årets sista kvartal och presterar därmed sitt omsättningsmässigt starkaste kvartal på fyra år.

Systemförsäljningen ökade 20 procent samtidigt som omsättningen inom operatörstjänster ökade med hela 65 procent jämfört med motsvarande period i fjol. De återkommande intäkterna från TRaaS (traffic as a service) minskade som andel av den totala omsättningen till 32 procent.

Bolaget har i fjärde kvartalet levererat till projekt i Mellanöstern och Australien. Försäljningsökningen i USA förklaras av nya TRaaS-program som erhölls under året och föregående år.

Bruttomarginalen i fjärde kvartalet var 34,6 procent att jämföra med 40,9 procent motsvarande period i fjol. Minskningen beror på den högre andelen systemförsäljning med lägre marginal än operatörstjänster. Marginalen inom operatörstjänster har i sin tur pressats av uppstartskostnader i nya program.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2019 i sammandrag:

  • Nettoomsättning: 157,9 Mkr (124,4)
  • Rörelseresultat: 13,8 Mkr (7,2)
  • Resultat efter finansnetto: 12,8 Mkr (7,9)
  • Resultat per aktie: 0,02 kr (0,01)

Även sett till helårssiffrorna dominerade systemförsäljningen med ett bidrag på 311 miljoner kronor. Segmentet växte bara marginellt så årets omsättningsökning hänförs huvudsakligen till operatörstjänster som växte med goda 35 procent.

Ackumulerat för helåret 2019:

  • Nettoomsättning: 406,3 Mkr (380,3)
  • Rörelseresultat: -24,3 Mkr (0,5)
  • Resultat efter finansnetto: -27,5 Mkr (-1,1)
  • Resultat per aktie: -0,02 kr (0)

Utöver en lägre bruttomarginal till följd av systemförsäljningens dominans bidrog ökade personalkostnader till resultatförsvagningen. Antalet heltidstjänster vid årets slut var 252 stycken, upp från 195 vid utgången av 2018.

Ökningen av antalet anställda beror på en utökning av driftpersonal i framförallt USA för start av nya program och i Australien för genomförande av flera projekt som annonserades under 2018.

Rekordhög orderingång

Den positiva trenden i orderingången, som hållit i sig sedan 2016, nådde en ny topp i fjärde kvartalet då Sensys Gatso redovisar den högsta orderingången för ett enskilt kvartal någonsin, om 241 miljoner kronor.

Avgörande för rekordsiffran var att Sensys Gatsos australiensiska dotterbolag strax innan lucia erhöll typgodkännande för Gatso T-serie fordonsmonterad trafiksäkerhetskamera. Godkännandet följdes av en orderingång på 167 miljoner kronor efterföljande två veckor.

Vd Ivo Mönnink konstaterar i bokslutet att bolaget gynnas av flera globala trender och nämner politiska ambitioner för hållbara städer och FN:s hållbarhetsmål för 2030.

- Vår affärsmodell för TRaaS stödjer våra kunders transformering mot hållbara och säkrare miljöer. Ett exempel på det är ett ökande intresse globalt för övervakning av distraherad körning.

Fokus på återkommande intäkter med finansiella mål

Sensys Gatso har sedan en tid fokuserat på att öka andelen återkommande intäkter inom TRaaS, dvs service och underhåll, licenser och operatörstjänster. För helåret 2019 blev siffran 44 procent, ned något från halvårsskiftets nivå på 48 procent.

Med ett starkt 2019 i ryggen tar ledningen ett kliv framåt och presenterar en strategi för 2025 då bolaget ska omsätta 1 miljard kronor varav 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS. Ambitionen är att öka lönsamheten från dagens EBITDA-nivå på 7 procent till 15 procent om fem år.

- Våra investeringar har resulterat i skalbara mjukvarulösningar som kombineras med flexibla hårdvarulösningar. Det ger oss chans att skala upp snabbare mot nya kunder och nya vertikaler som oförsäkrade fordon och parkeringsövervakning. Det möjliggör också snabbare geografisk expansion till nya marknader, säger Ivo Mönnink i en kommentar till de finansiella målen.

Stark orderingång ger prognos knuff uppåt

Erik Penser Bank konstaterar i en analys att den vändning i orderingång och operationellt momentum som banken efterlyst under 2019 nu verkar vara påbörjad.

Baserat på fjärde kvartalets starka orderingång och vägledning av bolagets finansiella mål till 2025 justerar analytikern upp prognosen och räknar med att Sensys Gatso når ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor för 2020.

Om Sensys Gatso Group

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-01-27

Bokslutskommuniké 2020

Aktiedagen

Presentation

Aktiedagen Lund


Aktiedagen Lund

På onsdag den 27 januari kl. 11.15 kommer vd Stefan K Nilsson att presentera
Lipigon på Aktiedagen Lund som i år genomförs digitalt.

Varmt välkommen att lyssna när Stefan berättar om verksamheten inför den förestående börsnoteringen på Nasdaq First North. Klicka här för att komma direkt till eventet.

Om Aktiedagen Lund 2021

Onsdag 27 januari 2021 kl. 8-21.
Eventet streamas live och on demand via Aktiespararnas Youtube-kanal samt via aktiespararna.se. Livestreamen hittar du också på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter läggs alla presentationer upp on demand på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.


2021-01-29

Delårsrapport Q1 2020/21

2021-02-03

Extra bolagsstämma

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-02-04

Bokslutskommuniké 2020

Presentation av bokslutskommuniké 2020

Presenteras av VD Kristoffer Väliharju och CFO Niclas Szieger.  Kl 10:00 CET.

Presentationen hålls på engelska.


2021-02-05

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1 juli 2020 - 31 december 2020

2021-02-09

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

2021-02-10

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Årsredovisning 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted