redaktionellt SARSYS-ASFT

Sarsys-ASFT växer med mjukvaror

Videointervju med vd Fredrik Graflind

Sarsys-ASFT kompletterar sina friktionsmätare och väderstationer med ett beslutsstödsystem som bolaget menar ska bli navet i flygplatsoperatörens verksamhet. beQuoted har träffat den nybildade koncernens vd Fredrik Graflind.

Mäter friktionen på landningsbanor

Sarsys-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser. Koncernen har levererat ut system till 1500 flygplatser världen över. 80 procent av försäljningen går på export där Kina, EU och USA är bolagets viktigaste marknader.

Bolaget har sitt ursprung i den friktionsmätningsteknik som utvecklades av SAAB på 1950-talet. Även om väderprodukterna växt omsättningsmässigt de senaste åren står friktionsmätarsystemen fortfarande för 80 procent av bolagets försäljning.

Ser tillväxten i mjukvaror

Sedan sammanslagningen av de forna konkurrenterna Sarsys och ASFT i april har bolaget styrt sitt fokus mot mjukvaror. Vd Fredrik Graflind förklarar:

- Vi kommer från friktionsmätarsegmentet. Till det adderade vi ett vädersegment i och med att det är relaterad information till friktionsmätarna. För att kunna ge mer kundnytta av de här två segmenten har vi börjat erbjuda kunderna det egenutvecklade beslutsstödsystemet Midas.

Så här långt har bolaget levererat ut ett 20-tal Midas-system till kunder i bland annat EU, USA och Kina. Målgrupp för mjukvaran är samtliga 1500 flygplatsoperatörer som köpt bolagets friktionsmätare.

Äldre friktionsmätare kan uppgraderas med moderna databoxar för att fungera tillsammans med Midas.

- Vi ser stor potential i det här beslutsstödsystemet och en möjlighet att växa på tickbaserade intäkter, säger Fredrik Graflind syftandes på det licensupplägg bolaget säljer Midas på.  

Marknadsledande i Kina

Sarsys-ASFT adresserar en växande världsmarknad. Den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO räknar med en passagerartillväxt globalt om 6 – 7 procent kommande år. Utbyggnadstakten av nya flygplatser är särskilt hög i Mellanöstern och Kina. 

- Vi är helt ledande och egentligen den enda leverantören av integrerade friktionsmätare till internationella flygplatser i Kina, säger Fredrik Graflind.

Förklaringen är att Sarsys-ASFT, till skillnad från de inhemska konkurrenterna, kan erbjuda en friktionsmätningsutrustning som godkänts av Federal Aviation Administration, FAA.

- Alla flygplatser som har amerikanskt flyg som kommer in till sig måste bedriva sin verksamhet enligt FAA-regler, däribland ha ett FAA-godkänt friktionsmätningssystem.

Som tidigare nämnts har bolaget levererat ut Midas-system till Kina.

”Den tyngsta biten av sammanslagningen avklarad”

Sarsys-ASFTs omsättning första halvåret 2018 uppgick till 25 miljoner kronor, att jämföra med 18 miljoner kronor proforma första halvåret 2017 och 73 miljoner kronor för helåret 2017.

Samtidigt som omsättningen steg vände resultatet till en förlust på -6 miljoner kronor. Fredrik Graflind fortsätter:

- Det har varit en bumpig åktur från april till september. Nu har vi tagit oss igenom den tyngsta biten av sammanslagningen av de två verksamheterna.

På kundernas begäran kommer de två varumärkena och produktlinjerna Sarsys och ASFT bibehållas men utveckling och produktion har samlats i ett nytt plattformstänk.

Utöver engångskostnader relaterade till verksamhetsflyttarna pekar Fredrik Graflind på att resultatet första halvåret tyngts av affärer som de respektive bolagen, då konkurrenter, tecknade 2016 och 2017.

- Prisbilden var helt annorlunda på de projekten än på de som vi nu tar som en leverantör.

Och på frågan när Sarsys-ASFT åter visar vinst på sista raden återkommer Fredrik Graflind till samordningsvinsterna:

- Med samproduktion, gemensamma plattformar och ett helt annat prisläge så ser framtiden betydligt gynnsammare ut.

Om SARSYS-ASFT

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Nordic SME

Sarsys-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser.

Sarsys-ASFT säljer friktionsmätare och väderstationer till bland annat flygplatser.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-03-08

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


Aktieportföljen Live

Stefan K. Nilsson, VD för nyligen börsintroducerade Lipigon kommer att presentera bolaget på Aktieportföljen Live på onsdag den 10 mars klockan 20.30-20.55. Eventet genomförs digitalt. Varmt välkommen.

Du har möjlighet att ställa frågor direkt till bolaget under en frågestund efter presentationen. Det går även bra att skicka in frågor i förväg eller under bolagens presentation. Skicka dina frågor till info@aktieportfoljenlive.com.

Se eventet på Facebook, YouTube eller hos Börskollen:

Facebook
Aktieportföljen Live
Aktier - Småbolagsjakten
Aktieporteføljen

YouTube
Finwire
Börskollen


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-15

Företrädesemission av units
Teckningstiden inleds.

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

ProHearings

Årsredovisning 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted