redaktionellt Miris

Försäljningslyft för Miris

Miris inleder 2017 med en rejäl försäljningsökning och ett svagare resultat. beQuoted har talat med vd Camilla Sandberg om företagets pågående produktionsomställning, FDA-ansökan och prioriteringar i närtid.

Direkt effekt av ökade försäljningsinsatser

Miris lyfter försäljningen rejält i första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Vd Camilla Sandberg skriver i delårsrapporten att försäljningsökningen är en direkt effekt av ökade försäljningsinsatser.

- Vi har lagt fjolårets mätfelsincident på Akademiska Sjukhuset bakom oss vilket gjort att våra säljare kan ägna sig åt försäljningsarbete istället för support, säger hon när beQuoted når henne på telefon, nyligen hemkommen från USA.

Befintliga kunder köper ytterligare analysinstrument. Merparten av försäljningsökningen kommer dock från förstagångsköpare.

- Vi har tagit order till bland annat USA och Storbritannien men även
skeppat ett flertal analysinstrument till vår distributör i Kina. Där ser vi just nu en nytändning efter att vi omstrukturerat vårt engagemang, med nytt avtal och ny prisstruktur, fortsätter Camilla Sandberg.

Första kvartalet 2017 i sammandrag:

  • Omsättning: 4,4 Mkr (2,6)
  • Resultat efter finansnetto: -3,7 Mkr (-3,1)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,01)

Utsikter till lönsamhet först nästa år

Periodens resultatförsämring hänförs delvis till kostnader knutna till den produktionsomställning som initierades under fjolåret och som beräknas vara klar vid halvårsskiftet. Det högre kostnadstrycket kommer att bestå året ut bedömer Camilla Sandberg:

- Relativt antalet anställda har vi höga kostnader. Detta beror på pågående FDA-ansökan och utvecklingen av standardlösningen som är en del av den processen. Därtill kommer uppgraderingen av varumärket och webbplats och det vi behöver genomföra på försäljnings- och marknadssidan.

Camilla Sandberg räknar med att flera pågående aktiviteter slutförs under året och upprepar sin bedömning att företaget har möjligheter att nå lönsamhet under 2018.

FDA tvingar fram standardisering

Bolaget arbetar vidare med den FDA-ansökan som lämnades in i juni 2016. Då Miris analysinstrument saknar jämförelseobjekt är ansökan en så kallad denovo510k, dvs ansökan avseende en helt ny produkt.

Camilla Sandberg säger att företaget för en löpande dialog med den amerikanska myndigheten, som har återkommit med följdfrågor i flera omgångar. Som en konsekvens har Miris påbörjat arbetet med att standardisera valideringen av bröstmjölk.

- Ingen har gjort detta tidigare. Det tar tid och kostar pengar men är en nödvändighet för att säkerställa reproducerbarhet i analyserna, förklarar Camilla Sandberg.

Erfarenheter stärker försäljningsarbetet

På en direkt fråga om företagets prioriteringar i närtid pekar Camilla Sandberg på försäljningen och arbetet med att uppgradera varumärket Miris.

- Det är mycket fokus på FDA-ansökan och USA men vi ska arbeta för att bygga upp försäljningen globalt. Nu med uppföljningsarbetet efter fjolårets mätfelsincident bakom oss har vi en bra möjlighet eftersom vi vet hur vårt instrument används i praktiken och vi känner våra kunder bättre än tidigare. Nu kan vi fokusera arbetet framöver med att sätta bra försäljningsprocesser och effektiv kundsupport, säger Camilla Sandberg avslutningsvis.

Om Miris

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Miris utvecklar och säljer ett portabelt instrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Miris utvecklar och säljer ett portabelt instrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2020-07-06

Extra bolagsstämma

2020-07-08

Delårsrapport Q3 2019 / 2020

Nyemission
Sista dag för teckning.

2020-07-09

Delårsrapport Q3 2019-2020

2020-07-10

Avstämningsdag utdelning

2020-07-13

Delårsrapport Q2

Avstämningsdag utdelning

Beslutad utdelning

Avstämningsdag utdelning

2020-07-14

Nyemission
Sista dag för teckning.

2020-07-15

Delårsrapport Q2 2020

2020-07-17

Delårsrapport Q2 2020

Halvårsrapport 2020

Extra bolagsstämma

2020-07-23

Halvårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q2 2020

Stämma

2020-07-24

Delårsrapport Q2 2020

2020-07-31

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q2 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted