redaktionellt

"Bygga marknader årets fokus för Miris"

Fjolåret var ett omställningsår för instrumenttillverkaren Miris. Bolaget har lagt om sin produktion, avvecklat alla tidigare satsningar på mejerimjölksanalys och tagit ett helt nytt grepp om sitt försäljningsarbete. beQuoted har talat med vd Camilla Myhre Sandberg.

Flera tecken på återhämtning

Miris bokslut för 2017 visade att bolaget återhämtat sig från mätfelsincidenten som rapporterades 2016, och mer därtill. Fjolårsförsäljningen steg 80 procent till 13,3 miljoner kronor, Miris starkaste helårssiffra sedan 2014.

I resultaträkningen syns nu även effekterna av den produktionsomställning som initierades för ett par år sedan. Samtidigt som omsättningen från analysinstrument med tillbehör nära fördubblades var produktionskostnaderna mer eller mindre oförändrade jämfört med året innan.

- Vi har utvecklat våra beställarrutiner, jobbat med marginaldelen och avvecklat produkter som vi inte tjänade pengar på, säger vd Camilla Myhre Sandberg som inte ser utrymme för ytterligare kostnadsreduceringar på produktionssidan i nuläget.

Resultatet efter finansnetto för 2017 förbättrades till -14,6 miljoner kronor jämfört med -22 miljoner kronor året innan.

För att säkerställa finansiering av bolaget genomfördes en riktad emission om 6 miljoner kronor i november. Bolaget räknar med att uppta ett banklån om ytterligare 6 miljoner kronor under våren.

Fokus på HMA

Under Camilla Myhre Sandbergs ledning har bolaget lämnat sina tidigare satsningar på mejerimjölksområdet för att uteslutande arbeta mot marknaden för analys av humanmjölk, HMA. Ytterst handlar beslutet om trovärdighet, menar hon.

Bolagets fokusområden är neonatalkliniker, mjölkbanker, forskning och asiatiska mödravårdskliniker.

- Inom området analys av humanmjölk är vi det bolaget som arbetat längst, i tio års tid. Nu när vi blivit tydligare med vad vi kan och kan erbjuda ser vi att vår kunskap efterfrågas allt mer.

Bland de större affärerna under fjolåret fanns beställning om 30 instrument till kinesiska mödravårdskliniker som kom via bolagets kinesiska distributör. Till höjdpunkterna räknas också försäljning till amerikanska forskningsmarknaden och beställningar till filippinska mjölkbanker, en marknad bolaget har förhoppningar att utveckla vidare.

Forskningsmarknad viktig ingång till USA

Under fjolåret fick Miris även sina första beställningar från amerikansk forskningsmarknad. Bolaget har en pågående FDA-ansökan för sitt analysinstrument avseendes kliniskt bruk. Försäljning till forskningsändamål medges utan godkännande från myndigheten.

- Den här försäljningen ger oss en möjlighet att träffa den amerikanska marknaden och lära känna vilka som är tongivande i den och nyanserna som finns i den, säger Camilla Myhre Sandberg.

Användarfrekvensen adresseras

Parallellt med produktionsomställningen har bolaget arbetat fokuserat på att få upp användarfrekvensen på utlevererade instrument, berättar Camilla Myhre Sandberg vidare.

Bakgrunden ligger i det valideringsarbete som genomfördes efter att mätfelet rapporterats till Läkemedelsverket 2016. Bolaget besökte kunderna och validerade 150 utlevererade instrument.

- Vi upptäckte att många instrument stod på hyllor och att de som var i bruk ofta användes fel. Att få upp användarfrekvensen handlar i slutändan om att få upp försäljningen av förbrukningsvaror kopplade till instrumenten. För att detta ska ske måste vi först se till att installation och träning går rätt till och blir bra, konstaterar Camilla Myhre Sandberg.

Bolaget har satt upp en ny avdelning för teknisk support och börjat bygga ett bibliotek med interaktiva manualer för analysinstrumentet.

I januari lanserades den egenutvecklade standardlösningen som kunderna kommer att vara tvungna att använda framöver. En milstolpe för bolaget och det egentliga startskottet för försäljningen av förbrukningsvaror kopplade till analysinstrumentet.

”Bygga marknader fokus 2018"

På frågan om fokus för innevarande år trycker Camilla Myhre Sandberg på den fortsatta utvecklingen av bolagets försäljningsprocess.

- Vi har fått nya system och interna rutiner på plats som gör det möjligt för oss att bygga statistik och få vägledning i vilka aktiviteter som är långsiktigt effektiva för bolaget.

Samtidigt vill hon att Miris ska minska sitt beroende av distributörer och börja arbeta mer med direktförsäljning.

- Vår försäljning har historiskt varit väldigt distributörsbaserad, i de flesta fall via exklusiva distributörer. Det har lett till att vi har haft dålig förståelse för marknader vi arbetat på. Mitt mål är att vi ska ha direkt tillgång ut i marknaderna, för att förstå dem bättre och ha möjlighet att möta kundernas behov.

Kontentan, betonar hon, är att fjolårets positiva omsättningsutveckling måste fortgå.

- Det handlar om att bygga marknader, att vara med och upplysa och informera om vad individuell nutrition är, hur det görs och inte minst varför det är viktigt. Sverige är främst i världen inom det här området, vilket ger oss extra tyngd när vi kommunicerar med marknaden.

Miris delårsrapport för det första kvartalet 2018 släpps den 2 maj.

Om Miris

Bransch: Industrivaror och -tjänster

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Miris utvecklar och säljer analysinstrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Miris utvecklar och säljer analysinstrument för mätning av fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk. Målgrupp är bland annat neonatalkliniker.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted