redaktionellt ExeoTech

Rekordhög orderingång ger ExeoTech andrum

ExeoTech Invest redovisade en rekordhög orderingång för augusti månad. Det ökade intresset för dotterbolaget C2SATs antennteknologi kommer lägligt för koncernen som kämpat med en svag marknad några år. beQuoted har talat med ordförande Fredrik Nygren.

Nytt intresse för C2SATs lösningar

ExeoTech Invest redovisade en orderingång på 3,6 miljoner dollar för augusti månad, ett samlat ordervärde högre än vad bolaget redovisat under dess historia fram till nu.

Den ackumulerade orderingången för 2013 uppgår till 5,1 miljoner dollar, att jämföra med 1 miljon dollar för motsvarande period 2012. Orderingången består mestadels av utvecklingsprojekt för dotterbolaget C2SAT som säljer stabiliserade antenner för framförallt maritima tillämpningar.

- Vi konstaterade för något år sedan att samtliga kundkategorier gillar den unika funktionaliteten i antennen. Men vår stabiliseringsteknik är dyr, förklarar Fredrik Nygren för beQuoted.

Med en tuffare sjöförtsmarknad såg bolaget utvecklingsprojekt som en alternativ väg att även kunna nå kunder som har egna radiolösningar men vill ha fördelarna med C2SATs robot och styrsystem.

C2SAT räknar med att projekten växer över tid

Fredrik Nygren exemplifierar med det så kallade BAM-projektet för den spanska marinen. Inom projektet levererar C2SAT en antennlösning baserad på spanska försvarskoncernen Indra Sistemas X-band radiolösning.

Han understryker att den högre siffran i orderingången för augusti främst ska tolkas som att en kund valt att skriva kontrakt på ett större antal levererade enheter.

- Vi har nu fem pågående utvecklingsprojekt som befinner sig i olika faser. Det är allt från att vi har fått en färdig radiolösning att integrera till att någon kommer med en ritning på en antenn och ber oss att bygga den utifrån deras specifikationer. Projekten skiljer sig egentligen inte så mycket åt rent tekniskt men kontrakten varierar utifrån hur långt kunden är beredd att gå. Projekten vi tog i början av året kan över tid bli större än det vi tog i augusti.

Mer fokus på reservdelsförsäljning

Samtidigt är förhoppningen att med fokus på utvecklingsprojekten och de mest krävande kommersiella kunderna öka försäljningen av reservdelar och service. Det är områden med goda marginaler som stärker lönsamheten ytterligare, resonerar Fredrik Nygren.

- Det syns inte så mycket utåt men för oss har det varit en väsentlig ökning och för varje månad säljer vi mer reservdelar än tidigare. Vi har varit dåliga på att proaktivt sälja reservdelar men nu har vi lagt mycket mer fokus på det.

Efterlängtad signal

Materialiseras affärerna i orderboken innebär det ett efterlängtat lyft för C2SAT som inte kan sägas ha återhämtat sig från ett leveransstopp i 2010. Stoppet kom efter att brister i dokumentationen av C-bandsantennen uppdagats. Antennleveranserna låg helt nere under en femmånadersperiod.

Leveransstoppet lade sordin på dotterbolagets dittills positiva försäljningsutveckling samtidigt som förtroendet för bolaget fick sig en törn. Förstärkt av en konjunkturdipp i sjöfartsmarknaden försämrades orderläget drastiskt.

De första tecknen på ljusning kom i andra halvåret 2011 men någon riktig återhämtning skedde inte. Vid årsskiftet 2012 / 2013 sattes en ny strategi för antenntillverkarens verksamhet, bland annat alltså med fokus på utvecklingsprojekt som komplement till försäljning av serietillverkade antenner.

Den här nya strategin menar bolaget redan ha visat sig vara kommersiellt framgångsrik i och med det dramatiskt förbättrade orderläget i augusti månad.

Uppstädning i balansräkningen

Den ökade orderingången från C2SAT kommer påpassligt för den finansiellt pressade koncernen som vid halvårsskiftet redovisade ett negativt eget kapital om -24 miljoner kronor.

De fortsatta förlusterna, -43 miljoner kronor under fjolåret, har täckts med nya lån. Vid halvårsskiftet uppgick koncernens skulder till över 80 miljoner kronor, resulterandes i ett årligt räntenetto på 6,5 miljoner kronor motsvarande två tredjedelar av årsomsättningen, knappt 10 miljoner kronor för 2012.

Men i och med de positiva nyheterna i orderläget har huvudägarna påkallat konvertering av konvertibellån, en åtgärd som stärker det egna kapitalet med 11 miljoner kronor. Samtidigt har styrelsen beslutat om en kvittningsemission.

Ytterligare kapitalanskaffningar att vänta

Sammanlagt handlar de här åtgärderna om en förstärkning av koncernens balansräkning med 17 miljoner kronor. Men ingen av åtgärderna adresserar bolagets behov av likvida medel. Kassan var tom vid halvårsskiftet. Frågan är om bolaget har finansiella förutsättningar att leverera mot orderboken.

- Ska vi lyckas med det måste vi stärka upp oss och vi jobbar på det, säger Fredrik Nygren.

Styrelsens bedömning är att bolaget behöver en disponibel likviditet om 15 miljoner kronor för att kunna ingjuta förtroende hos kunder och leverantörer.

- Ytterst handlar det om att korta ned införsäljningsprocessen och minska vår risk i projekten. Har du en stark balansräkning kan uppdragsgivarna betala goda förskott i den här typen av affärer, fortsätter Fredrik Nygren.

Utvecklingsprojekten prioriteras

Parallellt med C2SATs fokus på utvecklingsprojekt fortlöper utvecklingen och försäljningen av kommersiella stabiliserade antenner men endast med fokus på de mest krävande kunderna, exempelvis offshore, olja och gas.

Enligt den nya strategin som lades fram vid årsskiftet ska en ny mindre antenn, Ku130, lanseras under andra halvåret 2013.

- Vi visade upp den prototypen redan för något år sedan. Men antennförsäljningen måste ställas i relation till utvecklingsprojekten. Med begränsade finanser har vi sagt att utvecklingen mot en kommersiell utrullning av Ku130 fortgår men att resurserna i första hand ska användas i utvecklingsprojekten där täckningsbidraget är väsentligen bättre.

Antenntillverkningen blir kvar, tills vidare

Några planer på att helt avveckla den kommersiella antenntillverkningen finns emellertid inte i dagsläget.

- Det har diskuterats flitigt internt men vi tror att det finns ett värde i att erbjuda en kommersiell produkt. Dels för att synas, dels för att nischa oss mot vissa sektorer i marknaden. Men tyngdpunkten framöver kommer helt och hållet vara på utvecklingsprojekt, avslutar Fredrik Nygren.

Om ExeoTech

Bransch: Finansiella tjänster

Marknadsplats: beQuoted inofficiella

ExeoTech Invest består av dotterbolagen AIMS, C2SAT samt intressebolaget FMC Renewable Technologies. Bilden visar C2SATs stabiliserade antenn Ku130.

ExeoTech Invest består av dotterbolagen AIMS, C2SAT samt intressebolaget FMC Renewable Technologies. Bilden visar C2SATs stabiliserade antenn Ku130.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-07-29

Delårsrapport Q2 2021

2021-07-30

Delårsrapport Q2 2021

Extra bolagsstämma

2021-08-02

Första handelsdag

2021-08-04

Extra bolagsstämma

2021-08-09

Delårsrapport Q2 2021

Extra bolagsstämma

2021-08-10

Delårsrapport Q2 2021

2021-08-12

Delårsrapport Q2 2021

2021-08-13

Delårsrapport Q2 2021

Delårsrapport Q2 2021

Delårsrapport Q2 2021

Delårsrapport Q2 2021

Nyemission
Sista dag för teckning.

Delårsrapport Q2 2021

2021-08-16

Delårsrapport Q2 2021

Extra bolagsstämma

2021-08-17

Delårsrapport Q2 2021

2021-08-18

Delårsrapport Q2 2021

Delårsrapport Q2 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted