redaktionellt ExeoTech

Mindre antennrobot ger stora förhoppningar

ExeoTech har lagt fram en ny strategi som ska ta bolaget till vinst 2014. Men det förutsätter en rejäl försäljningsökning i dotterbolaget C2SAT. Med lanseringen av en ny antennrobot menar styrelsen att förutsättningarna för detta nu är bättre än tidigare.

Ny strategi till 2014

I förra veckan meddelade ExeoTech Invest att konvertibelemissionen om 7,5 miljoner kronor som genomfördes under mars och april blev fulltecknad. Med emissionen i ryggen siktar bolaget framåt med en strategi som styrelsen tagit fram.

Det handlar om åtgärder och satsningar som är tänkta att inom två år resultera i positivt resultat och neutralt kassaflöde för det förlusttyngda investmentbolaget.

Portföljen domineras av C2SAT, som utvecklar och tillverkar antenner för maritima applikationer. Bland innehaven finns även Karlskogaföretaget AIMS som utvecklar och säljer tröghetssensorsystem (IMU) för mätning av rörelser i 3 dimensioner, FMC Renewable Technologies inom miljöteknik , samt MRT Wind GmbH, ett bolag fokuserat på minivindkraftverk verksamt framförallt i Europa.

Ny antennrobot från C2SAT

Den nya strategin förutsätter en rejäl tillväxt i dotterbolaget C2SAT. Styrelsen menar att förutsättningarna för antenntillverkarens framgång nu är bättre än tidigare, mycket tack vare en nyutvecklad, mindre 4-axlad antennrobot som lanseras under andra halvåret.

Med utgångspunkt i den mindre antennroboten räknar C2SAT med att lansera nya antenner för Ku-banden.

Nylanseringarna ska enligt styrelsens strategi kombineras med nytt kundfokus på nischaktörer. Tanken är att positionerna antennprodukterna så att de undviker konkurrens från standardlösningar där priset är en viktig konkurrensfaktor.

Nytt utvecklingsprojekt centralt

Samtidigt pekar styrelsen på att antenntillverkaren för första gången fått totalansvar för en kunds utvecklingsprojekt. Utvecklingsarbetet är baserat på att C2SATs antennrobot anpassas till en av kunden framtagen radiolösning. Inom ramen för projektet säkrades en order om 3 miljoner kronor i januari.

Den här typen av projekt genererar högre marginaler och stabilare kassaflöden än direkt antennförsäljning, menar styrelsen som bedömer att projektet tillsammans med nylanseringarna av Ku- och C-bandsantenner ska ta C2SAT till en årsvolym på 50 enheter under 2014, vilket då skulle ge ett positivt resultatbidrag.

Satsning på service och reservdelar

En annan del av styrelsens nya strategi är att etablera en eftermarknadsförsäljning av reservdelar och service. Bedömningen är att marginalerna här är väsentligen bättre än vid nyförsäljning av antenner.

Till dags dato har C2SATs eftermarknadsförsäljning varit i princip obefintlig. Med flera antenninstallationer som närmar sig garantitids slut räknar bolaget dock med att efterfrågan på den här typen av artiklar och tjänster stiger och rapporterar en ökning av reservdelsförsäljningen under början av 2013.

Försäljningen till eftermarknaden väntas utgöra mindre än 5 procent av C2SATs försäljning för 2013. Målsättningen är att öka den här andelen till 20 procent på några års sikt. Siffrorna ska ställas i relation till den förväntade försäljningsutvecklingen inom C2SAT.

Fortsatt svaga siffror

I såväl det korta som långa perspektivet anser emellertid beQuoted att ExeoTech Invests största utmaning ligger i att säkerställa finansiella resurser för C2SAT att realisera strategin som styrelsen stakat ut. De finansiella målen för kommande två år bör även ställas i relation till bolagets historik.

Fjolåret gav vissa förbättringar i resultaträkningen. Omsättningen ökade med 3,5 miljoner kronor till 9,8 miljoner kronor. EBITDA blev -24 miljoner kronor och resultat efter finansnetto -43 miljoner kronor, upp från -54 miljoner kronor 2011.

Finansieringen fortsatt en huvudfråga

Det som inte utvecklas i rätt riktning är bolagets finansnetto, som med nya lån och en växande stock av utestående konvertibler fortsätter att svälla. Bolaget har haft problem att betala ränta på utestående konvertibler men lyckades i höstas refinansiera utgående konvertibler med nya konvertibler.

Samtidigt gav inte den senaste konvertibelemissionen det andrum som bolaget sökte. Mer än 90 procent av den tecknades genom kvittning mot fordringar och huvudägarna stod för en stor del av tecknandet, då de löpande stöttat bolaget med finansiering. Efter emissionskostnader blir tillskottet av likvida medel litet om något, och utrymmet för offensiva satsningar är fortsatt begränsat.

Nettoskulden uppgick vid årsskiftet till 42 miljoner kronor.

Nya medel kan emellertid vara på väg in via det finansieringsavtal om 10 miljoner kronor som slöts med huvudägaren Gestrike Invest i november.

Till ljusglimtarna ska läggas de positiva signaler bolaget kommunicerat kring den växande reservdelsförsäljningen, men även det nu uppstartade projekt där C2SAT fått totalansvar. Som nämnts resulterade projektet i en större order i januari. Enligt bolaget har projektet goda möjligheter att utvecklas till mer.

Om ExeoTech

Bransch: Finansiella tjänster

Marknadsplats: beQuoted inofficiella

Dotterbolaget C2SAT lanserar en nyutvecklad, mindre 4-axlad antennrobot som lanseras under andra halvåret.

Dotterbolaget C2SAT lanserar en nyutvecklad, mindre 4-axlad antennrobot som lanseras under andra halvåret.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-05-18

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Extra bolagsstämma

2021-05-19

Delårsrapport Q3, jan-mars 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsredovisning 2020

2021-05-20

Delårsrapport Q1 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted