redaktionellt MedicPen

MedicPen börjar leverera

MedicPen har nu levererat de första enheterna av Medimi Smart. Detta till kommuner på Nordjylland inom ramen för den upphandling bolaget vann i augusti. Senast i sommar ska återstående 95 enheter finnas på plats hos danska vårdtagare.

De fem första enheterna har levererats

MedicPen har inlett året med att påbörja leveranser på den danska upphandlingen som konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, vann i augusti. Totalt 100 enheter av bolagets stationära tablettdispenser Medimi Smart ska levereras till utvalda danska kommuner på Nordjylland.

Fem enheter har redan levererats och placerats ut i patienters hem. Ytterligare 30 enheter levereras i mars och resterande 65 ska vara på plats under sommaren.

Fylld kassa och godkänd CE-märkning

Under oktober genomförde MedicPen en företrädesemission för att bland annat kunna finansiera nödvändiga marknadsinsatser i Danmark. Nyemissionen fulltecknades och bolaget tillfördes cirka 23 miljoner kronor efter emissionskostnader.

I slutet av 2017 gav Läkemedelsverket sitt godkännande för CE-märkning av Medimi Smart, det var den sista pusselbiten som krävdes för att kunna påbörja leverans.

Medimi Smart är en stationär, internetansluten enhet som placeras i patientens hem och kan lagra och portionera ut upp till 16 olika mediciner. Den kommunicerar mot journalsystem. Ändrar läkaren en ordination så förs det automatiskt in i patientens Medimi Smart.

Testfas kan leda till utvidgat kontrakt 

Konsortiet MedicCare, består förutom MedicPen även av CareConsult, Falck samt ett apotek. De ska tillsammans leverera en helhetslösning för att effektivisera hemsjukvård, framförallt med inriktning mot äldre och handikappade.

MedicPen ska leverera Medimi Smart till nio danska kommuner, för att möjliggöra digital övervakning av medicinering i patienters hem.

CareConsult tillhandahåller mjukvaran för att Medimi Smart ska kunna kommunicera med kommunernas vårdsystem. Apoteket sköter paketeringen och påfyllnad av mediciner. Falck hanterar övervakning av att medicinering enligt ordination efterlevs, samt levererar Medimi Smart till patienters hem.

Projektet befinner sig nu i testfas, som kommer att pågå under kommande året. Sedan följer utvärdering, kan Medimi Smart visa på önskade resultat finns möjlighet till att avtalet utvidgas.

MedicPen börjar generera intäkter

MedicPen har i de senaste rapporterna inte redovisat någon omsättning, fokus har legat på att utveckla Medimi Smart och få den leveransklar.

Bolaget kan under 2018 börja generera intäkter om de uppfyller sitt åtagande i upphandlingen. Kommunerna har avsatt 50 miljoner danska kronor för projektet, varav 2 miljoner danska kronor är hänförliga till testfasen. Konsortiet där MedicPen är en part, ska dela på dessa intäkter.

Om MedicPen

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

MedicPens tablettdispenser Medimi Smart är nu CE-märkt och de första enheterna har levererats.

MedicPens tablettdispenser Medimi Smart är nu CE-märkt och de första enheterna har levererats.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-10-19

Delårsrapport Q3 2021

Årsstämma 2021

2021-10-21

Årsredovisning 2020/2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsredogörelse jan - sep 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q3 2021

CDON presenterar delårsrapport via telefonkonferans och webcast kl. 14.00.
Information om presentation här. 


Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-10-22

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

08:30


Extra bolagsstämma

Delårsrapport Q3 2021

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-10-25

Delårsrapport Q3 2021

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2021-10-27

Delårsrapport Q3 2021

Nyemission

Handel och inlösen av TO7

Sista dag för handel av TO7


Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted