emissioner MedicPen

MedicPen gör framsteg i Danmark

- Teckna MedicPen senast 18 oktober

MedicPen genomför en nyemission för att kunna finansiera färdigställandet av Medimi Smart och leverera på den danska upphandlingen bolaget vann i somras.

Leverans till Danmark som ”proof of concept”

MedicPen har i dagsläget marginella intäkter då fokus har legat på att produktutveckling för relevanta marknader. Intäkter förväntas nu genereras genom upphandlingen i Danmark som vanns av konsortiet MedicCare där MedicPen ingår.

MedicCare är ett konsortium bestående av MedicPen, CareConsult, Falck Danmark och ett apotek. De har tagit fram en gemensam helhetslösning som lyckades vinna upphandlingen i konkurrens med två andra aktörer.

Ekonomisk press på offentlig sektor

Bakgrunden till upphandlingen är den demografiska utvecklingen, människor blir äldre och i kombination med högre förväntad servicenivå kommer offentlig sektor att pressas ekonomiskt. För att möta den utvecklingen efterfrågas nya, bättre och effektivare välfärdslösningar.

MedicPen ska som ett steg i den anpassningen leverera Medimi Smart till nio danska kommuner, för att via internet möjliggöra ordination och övervakning av medicinering i patienters hem.

Nyemission finansierar fortsatt utveckling

Nyemissionen fokuserar på tre områden. Marknadsinsatser i Danmark men även på andra väsentliga marknader i Europa. Vidare ska även befintliga produkter vidareutvecklas och förberedelser göras för en introduktion i USA.

Nyemissionen om 28 miljoner kronor sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är satt till 1,00 krona per aktie, motsvarande en värdering av bolaget på 84 miljoner kronor före emissionspengarna. Teckningstiden löper fram till den 18 oktober.

Ytterligare information om MedicPen och nyemissionen kan laddas ned från: 

http://www.bequoted.com/emissioner/fakta-om-medicpens-nyemission-oktober-2017

Uppkopplad mot journalsystem

MedicPen säljer datoriserade tablettdispensrar med medicineringsscheman som hjälper patienter att sköta sin medicinering, De fylls på hos ett apotek och levereras individuellt konfigurerade till patienters hem.

Dispensrarna går under varumärket Medimi och finns i tre olika utföranden för att kunna uppfylla olika patientbehov. Medimi är en mindre mobil enhet för patienter som rör sig mellan olika platser, den finns även i modellen Pro där korrigeringar i dosering kan göras utan besök på vårdinrättning.

Medimi Smart är en stationär, internetansluten enhet som placeras i patientens hem och kan lagra och portionera ut upp till 16 olika mediciner åt gången. Den kommunicerar mot journalsystem, ändrar läkaren en ordination så går den förändringen automatiskt in i Medimi Smart hos patienten.

Ny vd ska ta tillvara på möjligheter

I juni tillträdde Fredrik Westman som ny vd på MedicPen. Han kommer närmast från posten som vd på Aktietorgslistade Optifreeze.

Han har redan börjat sätta sin prägel på verksamheten genom flera nyanställningar. Mimmi Anderberg har anställts som ny CTO och samtidigt har även ytterligare kompetens inom produktutveckling och regulatory-processer plockats in.

- Nu gäller det att ta tillvara alla de möjligheter som uppstått och avancera framåt. Detta gör vi genom att vara metodiska och strukturerade och följa sedvanliga processer inom medtech-branschen, uppger Fredrik Westman.

USA ses som den strategiskt viktigaste marknaden på sikt

Just nu ligger stort fokus på att uppfylla sitt åtagande i den danska upphandlingen. På längre sikt ses dock USA som den strategiskt viktigaste marknaden.

Det kortsiktiga målet i USA är att under kommande år kunna uppfylla samtliga regulatoriska krav som ställs inför en marknadsintroduktion. Under 2018 förväntas därför ytterligare en version av Medimi Smart färdigställas.

Samarbetsavtal inför marknadsintroduktion

Sedan tidigare har bolaget etablerat ett flertal samarbetsavtal för att kunna nå målet om introduktion i USA, under 2017 har ytterligare avtal slutits för att stärka bolagets närvaro i landet..

I början av året skrevs avtal med CHORDAS som ska hantera utprovning och validering av Medimi Smart och Pro, samt agera rådgivare vid marknadsinsatser i USA.

Genom avtalet med Automated Security Alert som också undertecknades i början av året har bolaget fått tillgång till ett stort patientnätverk. Avtalet omfattar distribution, service, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter i hela USA.

Om MedicPen

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

MedicPen utvecklar och säljer programmerbara tablettdispensers, bland annat den stationära Medimi Smart.

MedicPen utvecklar och säljer programmerbara tablettdispensers, bland annat den stationära Medimi Smart.

MedicPen genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-09-27

Avstämningsdag utdelning

2021-09-28

Årsstämma

2021-09-29

Umeå på börsen

Vd Stefan K. Nilsson berättar om utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter.

Du kan delta som gäst på plats eller via den digitala direktsändningen. 
Se hela programmet och anmäl dig här.


2021-09-30

Årsredovisning 20/21

Halvårsrapport 2020

Rapporten offentliggörs under september månad.


Avstämningsdag utdelning

Delårsrapport maj 2021 - juli 2021

Halvårsrapport 2021

Extra bolagsstämma

Avstämningsdag utdelning

Teckningsperiod
Sista dag för teckning.

2021-10-01

Delårsrapport jun-aug 20/21

Årsstämma

Preliminärt datum. 


Extra bolagsstämma

Handel och inlösen av TO7

Första dag för handel och inlösen.


2021-10-04

Extra bolagsstämma

2021-10-05

Extra bolagsstämma

2021-10-06

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2021-10-08

Bokslutskommuniké 2020/21

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted