redaktionellt KebNi

Spanska leveranser viktigt steg för ASTG

ASTG levererar två styrsystem till spanska Indra, ett viktigt steg för projektet som återstartades tidigare i år. Vd Andreas Adelgren säger till beQuoted att bolagets mål för 2016 om möjligt blygsamt positivt resultat och uppstartad serieproduktion ligger fast.

Ytterligare leveranser till Spanien

Nyligen meddelades att ASTG levererar två första styrsystem och komponenter till spanska Indra inom ramen för tidigare kommunicerat samarbetsprojekt.

Andreas Adelgren ser leveransen som ett kvitto på att bolaget kan möta kraven som ställs i marknaden för den här typen av system.

Totalt omfattar projektet tio antennsystem med slutleverans i september. Slutkunderna finns inom den europeiska marina marknaden.

Komponentbeställningen gäller delar av ASTG:s reservdelslager avseende antennsystemet P7, uppger Andreas Adelgren.

- Givet att vi vet Indras behov vill vi fasa in P9-antennen till dem. Det är där ASTG ser den största potentialen. Alternativet är den vidareutvecklade P7-antennen, vilken vi samarbetar runt.

Uppstädningsarbetet börjar synas i siffrorna

En första mindre delfakturering för samarbetsprojektet skedde redan under första kvartalet i år och bidrog därmed till periodens blygsamma omsättning om 0,9 miljoner kronor.

Det uppstädningsarbete som påbörjades under fjolåret har fortsatt i år och nu börjat få genomslag på siffrorna.

Rörelsekostnaderna kom ned från 18 miljoner kronor sista kvartalet i fjol till knappt 6 miljoner kronor första kvartalet i år. Och bolaget ska kunna effektiviseras ytterligare, säger vd Andreas Adelgren.

Resultatet för första kvartalet blev negativt om -2 miljoner kronor. Det kan jämföras med en förlust på -8 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Positiva signaler från pågående tester

ASTG:s vår har i stort präglats av anpassningar och dokumentationsarbeten kring P9-antennen. Målsättningen är att få den CE- och MIL-godkänd. Testerna utförs i Bofors och SAABs laboratorier.

- Protokollet rullar på bra men det är också tack vare det stora arbete vi ägnade hösten och första kvartalet åt, att utesluta potentiella problem.

Israeliskt projekt med sikte på sensommaren

Parallellt med pågående CE- och MIL-tester har ASTG vidareutvecklat P9-antennen för att möta önskemål från israeliska IAI.

- De har varit hos oss och testkört systemet. De la tre dagar i Sverige och tog då även med sig slutkunden, säger Andreas Adelgren och förtydligar att tidsplanen nu är att skicka en första skarp antenn ned till Israel i slutet av sommaren.

- Men det finns en hel leveransplan som vi tittar på tillsammans med israelerna, när den ska kickas igång. Vi anpassar hela vår organisation efter om och när masten har blivit MIL-godkänd.

Årets mål ligger fast

ASTG har tidigare kommunicerat mål om positivt resultat och att serieproduktion av P9-antennen, om än i liten skala, ska komma igång under 2016.

Andreas Adelgren upprepade målen när beQuoted talade med honom i mars och ser i dagsläget ingen anledning av revidera dem.

- Projekten i Spanien och Israel kommer att ge påtagligt genomslag på omsättningen i andra, alternativt tredje kvartalet och vi går nu in i en annan fas när vi börjar tillverka istället för att enbart utveckla. Med den offertstock som ligger och det som är påskrivet, avhängt av att ASTG får MIL-standard för P9:an ser vi goda möjligheter att uppnå årets mål, om än blygsamt.

Om KebNi

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

ASTG utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer. Bilden visar P9-antennen.

ASTG utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer. Bilden visar P9-antennen.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-05-17

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

2021-05-18

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Extra bolagsstämma

2021-05-19

Delårsrapport Q3, jan-mars 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

Delårsrapport Q1 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted