redaktionellt Kopy Goldfields

Kopy Goldfields ser goda möjligheter till utökning av Krasny

Utvecklingen av Kopy Goldfields projekt Krasny fortsätter. Inom kort väntas detaljerade lönsamhetsstudier för fyndigheten. beQuoted har talat med CFO Tim Carlsson om förberedelserna inför det formella beslutet om utveckling mot gruva i Krasny.

Ny syn på mineraliseringens utsträckning

Efter att ha slutfört sommarens geofysiska undersökningar på Krasny-fyndigheten genomförde Kopy Goldfields nya borrningar i projektområdets västligaste delar. Resultaten bekräftar den förväntan man haft på mineraliseringens utsträckning men som tidigare inte kunnat verifierats.

Efter borrningar som genomfördes i den här sektionen under 2012 kunde bolaget inte påvisa några signifikanta guldförekomster. Men efter att ha erhållit data från årets borrningar meddelas guldförekomster om 2,12 gram guld per ton malm från samma sektion.

Bolaget menar att de nya resultaten bekräftar en väsentlig förlängning av guldmineraliseringen i västlig riktning, ett potentiellt viktigt tillskott till Krasny-projektets första steg där en dagbrottsgruva planeras för den cirka 200 meter djupa mineraliseringen.

- Det är i dagsläget den undre strukturen i Krasny som ger den stora utväxlingen på projektet så en utökning av den övre strukturen, som i dagsläget utgör cirka en tredjedel av våra totala mineraltillgångar, ser vi som väldigt positivt. Om vi kan inkludera denna nyfunna del av den västra flanken i nästa års JORC-rapport ökar potentialen i Krasny-projektets första steg avsevärt, säger Tim Carlsson till beQuoted.

Bolaget kommer att fortsätta borra västerut med målsättning att kunna bedöma omfattningen av förlängningen innan årets slut.

Möjligheter till ökning av reserver

I september presenterades en ny mineraltillgångsuppskattning på Krasny enligt JORC. Totalt handlar det om tillgångar på 1,4 miljoner ounce guld fördelade på 0,27 miljoner ounce indikerade resurser och drygt 1,1 miljoner ounce antagna resurser.

För första gången kunde bolaget också rapportera malmresever för fyndigheten, uppgåendes till 0,24 miljoner ounce guld. Siffrorna avser både den övre och undre strukturen och inkluderar även en satellitmineralisering som upptäcktes under förra året och är belägen cirka 3 km från Krasny.

Pågående prospekteringsprogram på Krasny ska slutföras under december. Resultaten, tillsammans med ovan nämnda data från den västra flanken av Krasny, pekar enligt bolaget mot goda möjligheter till ökning av både mineralreserver och -resurser.

Målsättningen är att en uppdaterad JORC-rapport ska kunna presenteras under våren 2018.

"Informellt arbetar alla redan mot samma mål"

Parallellt med prospekteringsprogrammet pågår arbeten med en för-lönsamhetsstudie på Krasny-projektets övre struktur och en så kallad ”scoping study” för projektets undre struktur. Fjolårets ”scoping study” på Krasnys övre struktur pekade på lönsamhetspotential.

Båda studierna utförs av TOMS Engineering och beräknas kunna presenteras inom kort. Enligt Tim Carlsson väntas inga överraskningar i rapporterna.

- De kommer ligga till grund för ett formellt beslut att gå vidare in i detaljerade lönsamhetsstudier och förberedelser för gruvstart. Det är bara ett formellt beslut. Informellt arbetar alla redan mot samma mål, både hos oss och vår partner i projektet GV Gold, betonar han och hänvisar till en intervju med GV Golds vd German Pikhoya som publicerades i oktober.

Klargörande för den undre strukturen

En av de stora frågorna att ta ställning till är hur Krasnys undre struktur ska utvecklas till gruva, något som också kommande ”scoping study” sätter fokus på. Tim Carlsson fortsätter:

- Utmaningen ligger i att vi mellan den övre och undre strukturen har en gråbergspassage som vi antingen måste rensa bort eller öppna ned till en underjordsgruva. Vi har guldhalter för en underjordsgruva i den undre strukturen så det handlar egentligen bara om vilket alternativ, dagbrott eller underjordsgruva, som är mest lönsamt i längden.

Fokus på tillgångsuppdatering och lönsamhetsstudier

Återstoden av 2017 ägnas åt att slutföra pågående prospekteringsprogram på Krasny för att sedan kunna uppdatera mineraltillgångarna och publicera en ny rapport enligt JORC.

Bolaget har via lån säkrat finansieringen för pågående prospekteringsprogram på Krasny och en stor kapitalanskaffning för att finansiera Kopy Goldfields del av ett gruvbygge ser inte Tim Carlsson komma det närmsta året. Befintligt rörelsekapital tar bolaget en bit in i 2018, säger han.

- Dagens scenario är att 2018 kommer vikas åt den nya JORC-rapporten och att arbeta fram en detaljerad lönsamhetsstudie på Krasny som utmynnar i en rapport som vi tillsammans med GV Gold kan använda för att söka bankfinansiering inför anläggning och gruvkonstruktion efterföljande år. Parallellt kommer vi att fortsätta prospektera den undre strukturen för att kunna ta även den mot detaljerade lönsamhetsstudier och produktion. Just nu diskuterar vi med GV Gold om hur nästa års budget för Krasny ska se ut.

Om Kopy Goldfields

Bransch: Basresurser

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Kopy Goldfields bedriver guldprospektering i sibiriska Lena Goldifields.

Kopy Goldfields bedriver guldprospektering i sibiriska Lena Goldifields.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-10-18

Delårsrapport Q3 2021

2021-10-19

Delårsrapport Q3 2021

Årsstämma 2021

2021-10-21

Årsredovisning 2020/2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsredogörelse jan - sep 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q3 2021

CDON presenterar delårsrapport via telefonkonferans och webcast kl. 14.00.
Information om presentation här. 


Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-10-22

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

08:30


Extra bolagsstämma

Delårsrapport Q3 2021

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-10-25

Delårsrapport Q3 2021

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2021-10-27

Delårsrapport Q3 2021

Nyemission

Handel och inlösen av TO7

Sista dag för handel av TO7


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted