redaktionellt KebNi

ASTG till leveransstart av ny antenngeneration

Efter ett tufft år av uppstädningsarbete och produktgenomgångar vände ASTG till vinst i andra kvartalet. Snart går bolagets första leverans av en ny antenngeneration till en kund i Israel. beQuoted har talat med vd Andreas Adelgren.

Vänder till vinst
Efter ett år av uppstädning och omläggning av verksamheten visar ASTG vinst i rörelsen och på sista raden. Tack vare en slutleverans av styrsystem till kund i Spanien steg omsättningen rejält mot föregående kvartal och jämförelseperioden i fjol.

- Mjukvaran har varit ett område där vi har känt oss ganska ifrågasatta tidigare så det känns bra att det är just det som utgör kärnan i det nya ASTG:s första skarpa leverans, säger Andreas Adelgren till beQuoted.

Siffrorna för andra kvartalet 2016 i sammandrag:

  • Omsättning: 4 Mkr (-0,3)
  • Rörelseresultat: 1,7 Mkr (-9,8)
  • Resultat efter finansnetto: 1,4 Mkr (-12,1)
  • Resultat per aktie: 0,005 kr (-0,14)

Omsättningen avser i allt väsentligt leveranser av styrsystem. Bolaget minskade de löpande kostnaderna i andra kvartalet jämfört med årets första, men nu ser Andreas Adelgren inget utrymme för ytterligare minskningar kopplade till den löpande driften.

Däremot, betonar han, kommer bolagets totala kostnader att minska under andra halvåret 2016. Anledningen är reducerade utvecklingskostnader för P9-antennen, vilka var betydande under första halvåret.

Ackumulerat för första halvåret:

  • Omsättning: 4,9 Mkr (0,3)
  • Rörelseresultat: -1,2 Mkr (-18,7)
  • Resultat efter finansnetto: -0,6 Mkr (-20,4)
  • Resultat per aktie: -0,002 kr (-0,13)

Kassaflödet för halvårsperioden uppgick till -10,5 miljoner kronor. Ledtiderna på betalningarna är långa men bolaget ser att kassaflödet kommer att förbättras i innevarande tredje kvartal.

Nytt segment
Samarbetsavtalet med spanska Indra har inneburit att ASTG vidareutvecklat sitt erbjudande med leveranser av styrsystem. Spanjorerna har haft en antennrobot, vidareutvecklad utifrån ASTG:s ritningar för P7-antennen, men valt ASTG:s styrsystem för enheterna.

ASTG:s leveranser under andra kvartalet bestod av mjukvara och fiberoptiska gyron, så kallade FOG-IMU:er som ASTG:s dotterbolag AIMS nu fullt ut anpassat för serietillverkning.

- I det här samarbetet såg vi att det kom till något som vi inte räknade med, nya segment för ASTG. Upplägget har fungerat bra för oss och varit gynnsamt eftersom vi inte behövt binda så mycket kapital i projektet.

Styrsystemen som levererats är anpassade för X- och Ka-band. Andreas Adelgren ser stora möjligheter att tillsammans med den spanska aktören gå in på nya marknader med erbjudandet men han vill i dagsläget inte nämna några länder vid namn.

MIL-certifiering och första skarp leverans
Framgent, efter MIL-godkännandet hoppas ASTG även fasa in sin nya P9-antenn till den spanska kunden. Antennen har sedan hösten 2015 genomgått omfattande omarbetning och dokumentering. I början av sommaren inleddes tester för MIL-certifiering i SAAB:s och Bofors laboratorier.

Bolaget räknar med att ha slutgodkännandet klart i höst för att genomföra en första leverans av skarp antenn till en kund i Israel. Därefter räknar ASTG med att kunna presentera en omfattande leveransplan gällande det israeliska samarbetet.

-Vår avsikt är att ge marknaden så god guidning det går, både gällande antal och när de är tänkta att levereras inom ramen för vad avtalet med kunden tillåter, säger Andreas Adelgren.

Nya affärer avhängigt MIL-godkännande
Vid sidan av eventuella följdaffärer till Spanien och de planerade leveranserna till Israel har bolaget fått förfrågningar från Nordamerika och Asien.

- Vi är i ett standby-läge med de här nya intressenterna. Med MIL-godkännandet klart kommer läget att förändras. Sett till helheten bedömer jag att våra intäkter ökar ordentligt under nästa år. Då ska vi ha gått över i industrifasen vilket ska få ordentligt genomslag.

Om KebNi

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

ASTG utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer. Bilden visar P9-antennen.

ASTG utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer. Bilden visar P9-antennen.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-05-17

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

2021-05-18

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Extra bolagsstämma

2021-05-19

Delårsrapport Q3, jan-mars 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

Delårsrapport Q1 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted