redaktionellt KebNi

ASTG räknar med MIL-godkännande innan årsskiftet

ASTG räknar med att pågående MIL-tester av bolagets satellitantenn slutförs innan årets slut och att leveranser till Israel påbörjas direkt därefter. beQuoted har träffat bolagets teknikansvarige Thomas Selander.

Standardiserad antenn för militär marknad

För att säkra leveranser med två tidigare partners och i förlängningen kunna adressera en bredare militär marknad inledde ASTG en omfattande omstrukturering av verksamheten i september 2015.

I omstruktureringen ingick en ny modulär produktstrategi där MIL-tester av bolagets satellitantenn P9/Ku100-MIL påbörjades under andra kvartalet i år.

Testerna genomförs hos Bofors i Karlskoga, Jan Linders i Göteborg och Saab i Linköping men även ute med kund, berättar Thomas Selander när beQuoted träffar honom i bolagets lokaler i Kista.

- Vi hade besök från Israel när vi genomförde prestandatester på vår antenn i verklig miljö. Parallellt har slutkunden validerat systemet på fartyg i sin närmiljö. Deras metodik och noggranna genomlysning av systemet är en stor tillgång för oss i det här.

Prestandatesterna omfattar bland annat att bekräfta antennens peknoggrannhet och dataöverföringshastighet. Thomas Selander säger att samtliga moment inom ramen för de här testerna slutförts och godkänts av den israeliska kunden.

Pågående miljö- och hållbarhetstester avslutar testning

Nästa och sista steg av testerna är att kontrollera antennens hållbarhet och funktion i de tillämpningar den är avsedd för. MIL-testerna går ut på att  återskapa fartygets verklighet i labbmiljö.

Antennen utsätts för bland annat extrema temperaturer, fukt, vibrationer, chock och fall. Vissa tester har varit långa och kan sträcka sig över flera veckor för enskilda moment, berättar Thomas Selander.

Den sista september meddelade ASTG att den israeliska kunden valt att uppdatera sin beställning på P9-antenner, mitt under pågående tester. Som en konsekvens av detta flyttades leveransen fram.

- I analysen av testresultaten valde vi att i samförstånd med kund göra vissa justeringar och sedan testa om. MIL-standarden är inget färdigt protokoll så det måste man vara beredd på. Vi är överens om vad som återstår att göra och vi bedömer att detta ska vara genomfört innan årets slut.

MIL-klassade antenner förutsättning

ASTG:s (tidigare C2SAT:s) antennutveckling har pågått under nästan tio års tid men det var först i samband med fjolårets ledningsskifte, då även Thomas Selander kom in i bolaget, som en tydlig produktstrategi antogs. Enbart produkter som genomgått för ändamålet fullgod testning skulle släppas framgent.

Samtidigt avvecklades tidigare marknadsstrategier för att helt fokusera på militära tillämpningar och kunder.

- Konkurrensen på den civila sidan är hård och det råder stor prispress. Vi skulle behöva väldigt stora volymer för att tjäna pengar på det segmentet. Den militära sidan är svårare att ta sig in på men är å andra sidan inte priskänslig på samma sätt.

Närmare en producerbar produkt

Utmaningen för ASTG, fortsätter Thomas Selander, är inte bara att med knappa resurser slutföra pågående MIL-tester utan också att åstadkomma en fullt dokumenterad, modulär produkt som kan serietillverkas.

Styrsystem och mjukvara har harmoniserats och fungerar för olika frekvensband och antennrobotar, däribland den mindre roboten som används i KU100-MIL-antennen och en större som används i P7-antennen kring vilken bolaget samarbetar med en kund i Spanien.

- Den militära marknaden är komplex. Bygger vi inte upp vårt nya modulära system på rätt sätt riskerar vi att få en orimlig varianthantering som naggar på våra marginaler. Vi har kommit långt i det här arbetet och med genomförda MIL-tester känner vi oss redo att möta framtiden, säger Thomas Selander avslutningsvis.

ASTG:s order till den israeliska kunden omfattar i dagsläget 23 stycken P9-antenner med möjlighet till uppföljningsorder. Bolagets rapport för årets tredje kvartal offentliggörs den 29 november.

Om KebNi

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

ASTG:s P9-antenn under provkörning hos SatCube i Karlstad.

ASTG:s P9-antenn under provkörning hos SatCube i Karlstad.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-05-17

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

2021-05-18

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Extra bolagsstämma

2021-05-19

Delårsrapport Q3, jan-mars 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

Delårsrapport Q1 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted