redaktionellt KebNi

ASTG håller fast vid målen

ASTG med dotterbolaget C2SAT visade fortsatt stigande orderingång, högre omsättning och ett förbättrat resultat i första halvåret. Samtidigt har bolaget stuvat om i ledningen. beQuoted har talat med ordförande Fredrik Nygren.

Högre omsättning och förbättrat resultat

ASTGs dotterbolag C2SAT, som tillverkar stabiliserade VSAT-antenner för maritima tillämpningar, visade stigande orderingång, högre omsättning och ett förbättrat resultat för årets första sex månader.

Tillväxten drivs enligt bolaget av pågående utvecklingsprojekt med bland andra israeliska IAI och spanska Indra.

Siffrorna för det första halvåret 2014 i sammandrag:

  • Omsättning: 14,9 Mkr (4,9*)
  • EBITDA: -7,1 Mkr (-11,6*)
  • Resultat efter finansnetto: -12,6 Mkr (-20,9*)
  • Resultat per aktie: -0,27 kr (-)

*) Not: Proformasiffror som bygger på dotterbolagens och ExeoTech Invests siffror för perioden.

Likviditeten fortsatt ansträngd

Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 3,2 miljoner kronor, att jämföra med 0 kronor i första kvartalet. Likviditeten är fortsatt ansträngd trots två kapitalanskaffningar om totalt 60 miljoner kronor i år.

Kassan uppgick till 1,4 miljoner kronor vid halvårets utgång men då hade drygt 4 miljoner kronor av emissionslikviden ännu inte betalats in.

Fredrik Nygren bedömer att bolaget kommer att klara sig utan ytterligare nya pengar fram till dess att faktureringen kommer igång.

- Vi arbetar idag mot fasta order som gör att det är lättare att hitta finansiering än annars. När väl leveranserna börja rulla, vilket vi hade hoppats skulle kunna ske redan i augusti, så vänder kassaflödet. På grund av att vi inte fått in all emissionslikvid i tid har detta gjort att leveranserna skjutits framåt i tiden och så även inflöden vid leverans. Detta har pressat vår likviditet och tvingat oss att prioritera hårt. Förhoppningen var att vi efter emissionen hade haft ett större utrymme.

Stigande orderingång

Orderingången har fortsatt stiga under året och uppgick till 7,8 miljoner kronor i andra kvartalet. Som jämförelse uppgick orderingången till 4,4 miljoner kronor i första kvartalet.

Orderboken omfattande 33 miljoner kronor vid halvårets utgång. Optioner och avrop enligt ingångna avtal inkluderas inte i den siffran, uppger Fredrik Nygren.

Mer än 80 procent av orderboken avser utvecklingsprojekt. Det handlar om projekt där C2SAT för kunds räkning tar fram antennlösningar baserade på antenntillverkarens antennrobot.

Sätter stora förhoppningar till nya antenner

För andra halvåret sätter C2SAT stora förhoppningar till ett antal nya Ku-bandsantenner, däribland Ku100 och Ku100MIL. Fredrik Nygren uppger att de här nya antennerna bör kunna visas för kunder i oktober - november.

Samtidigt hoppas bolaget på att beställningarna av Ku-bandsantenner bland annat från Vietnam ska ta fart. C2SAT levererade C-bandsantenner till vietnamesiska MDSO i fjol och leveranserna har fortsatt i år. Fredrik Nygren säger att bolaget idag är marknadsledande i Vietnam på kommersiella C-bandsantenner.

Under våren levererades en första Ku II-antenn till MDSO. Fredrik Nygren berättar att provinstallationen visats upp för potentiella kunder.

- Samtidigt med detta marknadsförs vår nya Ku100 till potentiella kunder. De Ku100 som nu finns i order är bland annat avsedda för den vietnamesiska marknaden. Ku-band är inte kommersiellt utvecklat i Vietnam och tillsammans med MDSO hoppas vi kunna utveckla den marknaden.

Finansiella mål ligger fast

Bolagets målsättning för 2014 är att nå en omsättning på 35 miljoner kronor, motsvarande en omsättning i andra halvåret på 20 miljoner kronor.

- På den kommersiella sidan har vi förestående leverans av tre så kallade special C-bandsantenner och senare under hösten ett antal Ku100. Utöver detta räknar vi med ytterligare kommersiella order. På den militära sidan har vi leveranser under hösten som är del av pågående projekt tillsammans med IAI och Indra. Tillsammans gör de kommersiella och militära leveranserna ovan att vi räknar med att uppnå uppsatt omsättningsmål, förklarar Fredrik Nygren.

Bolaget har tidigare kommunicerat målsättningen att inom 3 år nå en årsomsättning på minst 150 miljoner kronor med en 10-procentig vinstmarginal och positivt kassaflöde. Den målsättningen kvarstår alltjämt.

Ska nå positivt EBITDA i år

Enligt halvårsrapporten görs bedömningen att bolaget kan nå vinst på EBITDA-nivå för fjärde kvartalet i år. För att nå dit räcker det enligt Fredrik Nygren med att bolaget levererar enligt orderboken. Han säger vidare att bolaget bör kunna upprätthålla den resultatnivån framöver.

- I stort sett. Det kan även under 2015 hända att det kan komma att variera mellan kvartalen beroende på leveranser men därefter skall vi ha uppnått en sådan basvolym att vi kontinuerligt redovisar positivt resultat på EBITDA-nivå.

Ny vd från utvecklingssidan

I slutet av augusti meddelades att Jan Otterling tar över som ny vd för ASTG. Han har arbetat som utvecklingsansvarig inom C2SAT sedan 2010 och därigenom varit med att forma bolagets inriktning mot utvecklingsprojekt, där merparten av orderingången finns idag.

Om KebNi

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

ASTGs dotterbolag C2SAT utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer.

ASTGs dotterbolag C2SAT utvecklar och säljer stabiliserade antenner för satellitkommunikation. Fokus ligger främst på marina applikationer.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-11-30

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

2021-12-01

Teckningsperiod
Teckningstiden inleds.

Stora Aktiedagen

Presentationen kommer att livesändas och kan följas på: www.aktiespararna.se/tv/live.


2021-12-02

Delårsrapport 1 augusti - 31 oktober 2021 (Q2)

Stora Aktiedagen

VD Torbjörn W. Larsson preseterar på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen i Stockholm.
Ta del av presentationen live pa webben, via www.aktiespararna.se/tv/live


Stora Aktiedagen

Du hittar livesändningen på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter, publiceras presentationen på www.aktiespararna.se/tv/evenemang


2021-12-03

eCarExpo

Ferroamp deltar på Nordens största elbilsmässa eCarExpo i Göteborg. Mässan pågår mellan 2021-12-03 - 2021-12-05.


Extra bolagsstämma

2021-12-06

Nyemission

Teckningstiden inleds.


2021-12-07

ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


2021-12-08

Extra bolagsstämma

Q&A

Medclair Invest bjuder in till verksamhetsuppdatering och frågestund med bolagets ledning. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted