emissioner

Banbrytande cancerforskning in i nästa fas

- Teckna WntResearch senast 23 oktober

WntResearch förbereder en fas 2-studie på bolagets cancerläkemedel mot tumörspridning. beQuoted talar med tf vd Ulf Björklund om den unika substansen, den planerade studien och pågående nyemission.

Substans mot tumörspridning till fas 2

Efter två lyckade kliniska studier med bolagets substans Foxy-5 mot tumörspridning förbereder nu cancerläkemedelsföretaget WntResearch en fas 2-studie. Start av studien är planerad till årsskiftet.

Enligt det preliminära upplägget för studien ska den inkludera patienter med tjocktarmscancer där patienterna har fått sin cancertumör kirurgiskt avlägsnad. Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancertyperna med hög risk för tumörspridning.

- I den här fas 2-studien kan vi testa vår substans på en korrekt patientpopulation, dvs patienter som inte har en cancertumör vilket har varit fallet i de tidigare studierna, berättar tf vd Ulf Björklund för beQuoted.

Patienterna kommer att delas in i två grupper där den ena gruppen behandlas med cellgifter och den andra med cellgifter samt WntResearchs substans Foxy-5. Målet är att förlänga tiden till återfall, dvs tiden till att cancertumören kommer tillbaka.

Nyemission finansierar planerad studie

För att finansiera fas 2-studien på Foxy-5 genomförs under oktober en företrädesemission om 64 miljoner kronor.

Teckningskursen är satt till 15 kronor, motsvarande en värdering av bolaget om 256 miljoner kronor före emissionspengarna. Erbjudandet är säkerställt till 75 procent.

Vid sidan av fas 2-studien avsätts delar av emissionspengarna till att arbeta med bolagets patentportfölj och att driva WntResearchs tidiga läkemedelsprojekt Box-5 vidare.

Mer information om bolaget och nyemissionen:

http://wntresearch.emissioner.se/

Naturligt klister

Bakgrunden till WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 finns i den forskning som letts av en av bolagets grundare, professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet.

-De uppmärksammade att om man har tillräckligt av ett protein som kallas Wnt-5a så släpper inte cancercellerna från tumören, dvs proteinet hindrar spridningen av celler och motverkar metastasering, berättar Ulf Björklund.

Forskargruppens svar blev att etablera den syntetiska peptiden Foxy-5 som efterliknar egenskaperna hos proteinet Wnt-5a med den skillnaden att det kan effektivt distribueras ut i kroppen.

Ökad cellrörelse viktig komponent i spridningen

WntResearch menar att Foxy-5 adresserar ett stort medicinskt behov. Ulf Björklund fortsätter:

- När man pratar om cancer och cancers spridning tänker man framförallt på att cancer växer snabbt. Det beror på att man har en ökad celldelning men också att man inte har en naturlig celldöd. Det gör att cancerceller överlever längre.

Vid sidan av ökad celldelning och minskad celldöd är ökad cellrörelse en viktig komponent i tumörspridningen.

-Det är där vår substans kommer in, att hämma och hindra spridningen av cancerceller, säger Ulf Björklund.

Öppen studie

Medan den planerade fas 2-studien pågår ska bolaget intensifiera sina kontakter med läkemedelsbolag.

-Vi har under hela utvecklingen haft kontakter med läkemedelsbolag och förklarat mekanismen bakom Foxy-5. Men under fas 2-studien kommer vi att öka på kontakterna, bland annat för att det är en öppen studie där vi kan följa hur patienterna utvecklas och förmedla resultaten under studiens gång.

”Patienterna finns och det behövs en behandling”

På frågan varför man ska teckna sig i den pågående nyemissionen pekar Ulf Björklund bland annat på resultaten i bolagets prekliniska och kliniska studier.

- Foxy 5 är en väldigt spännande substans med hög potential att ta en stor marknad. Det är första substansen med den här typen av verkningsmekanism och det finns ett stort så kallat ”medical need”, patienterna finns och det behövs en behandling för att förhindra metastasering.

Om WntResearch

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: AktieTorget

WntResearch utvecklar cancerläkemedel. Nu förbereds en fas 2-studie på bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 mot tumörsprindning.

WntResearch utvecklar cancerläkemedel. Nu förbereds en fas 2-studie på bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 mot tumörsprindning.

WntResearch bjuder in till informationsträffar

12 oktober 2017
Aktiekvällen i Lund med Aktiespararna
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund, kl 18.30.
Anmälan via Aktiespararna

17 oktober 2017
Aktiedagen i Stockholm med Aktiespararna
Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm, kl 17.00.
Anmälan via Aktiespararna

WntResearch genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2017-12-12

Extra bolagsstämma 2017
Plats: Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

Delårsrapport 1 augusti - 31 oktober (Q2)

Extra bolagsstämma

2017-12-15

Årsstämma

Halvårsrapport 2017-05-01 till 2017-10-30

2017-12-21

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Xavitech, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2017 klockan 15.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.

2017-12-22

Nyemission
Sista dag för teckning.

2017-12-29

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-01-25

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

Delårsrapport 20117-09-01 till 2017-11-30

2018-01-27

Årsstämma 2018

2018-01-30

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-01-31

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Q4 2017

2018-02-01

Bokslutskommuniké 2017

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-02

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017
Kommunikén kommer att offentliggöras under februari månad.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: