emissioner MaxFASTIGHETER

MaxFast växer i väst

Efter ett expansivt 2016 genomför nu MaxFast en nyemission i syfte att förvärva nya fastigheter och driva på projektutvecklingen med särskilt fokus på Karlstad.

Den pågående nyemissionen sker utan företräde för befintliga aktieägare och omfattar totalt 3.174.604 nya aktier till teckningskursen 31,50 kr. Vid full teckning tillförs bolaget 100 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionspengarna ska användas till investeringar i form av projektutveckling och förvärv av nya fastigheter. Bolaget har identifierat och förvärvat ett markupplåtelseavtal med en projektmöjlighet i Karlstad. Samtidigt utvärderas fastigheter på ett flertal orter.

I Karlstad ser bolaget en möjlighet att i den första av totalt tre etapper investera 180 miljoner kronor i ett centralt projekt på 10.000 kvadratmeter bruttoarea. Arean avser huvudsakligen kontorslokaler. I dagsläget är 70 procent av arean i den första etappen uthyrd. Projektstart beräknas till andra kvartalet i år.

MaxFast äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter belägna på lokalt starka handelsplatser i framförallt Mellansverige. Bland de större hyresgästerna finns Leos Lekland, Burger King, Granngården och Willys.

Bolaget lägger ett mycket expansivt fjolår bakom sig. I samband med listningen på First North i juni 2016 genomfördes en nyemission om 210 miljoner kronor. Då presenterades även målet att inom ett år nå ett fastighetsbestånd om en miljard kronor och inom en treårsperiod uppnå två miljarder kronor i fastighetsvärde.

Under fjolåret växte bolagets fastighetsbestånd från elva till 20 förvaltningsfastigheter med ett värde på nästan 960 miljoner kronor. Antalet hyresavtal och hyresgäster fördubblades under perioden.

Sista dag för teckning i den pågående nyemissionen är fredagen den 24 februari.

Läs mer om nyemissionen här

Om MaxFASTIGHETER

Bransch: Fastigheter

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-02-17

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning

Extra bolagsstämma

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2020-02-18

Bokslutskommuniké 2019

Avstämningsdag för utbetalning av utdelning

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-19

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-20

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär