Fakta om Peckas Naturodlingars nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 2 mars

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid pågår 17 februari - 2 mars 2020.
  • Handel med teckningsrätter pågår 17 - 27 februari 2020.
  • Teckningskurs 9,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 5 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 11,2 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 40 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 20 procent av företaget.
  • Värdering 55,9 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-05-29

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 2020

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2020

Interim Report Q1 2020

Teckningsoptioner TO3

29 maj 2020 sista dag för teckning av aktier med teckningsoptioner TO3.


Årsstämma

Årsstämma

Kl. 14.00


Delårsrapport Q1 2019

Avstämningsdag för aktiesplit

(med rätt till inlösenaktier)


2020-06-01

Årsredovisning 2019

Första dag för handel med inlösenaktier

2020-06-02

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Redeye Growth Day

Redeye Growth Day

2020-06-03


Extra bolagsstämma

2020-06-04

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär