Fakta om Peckas Naturodlingars nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 2 mars

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid pågår 17 februari - 2 mars 2020.
  • Handel med teckningsrätter pågår 17 - 27 februari 2020.
  • Teckningskurs 9,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 5 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 11,2 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 40 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 20 procent av företaget.
  • Värdering 55,9 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-10-27

Delårsrapport Q3 2020

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2020-10-28

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

2020-10-29

Delårsrapport Q3 2020

Årsstämma


2020-10-30

Bokslutskommuniké 2019-2020

Publiceras oktober 2020.


Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

Årsredovisning 2019 / 2020

Delårsrapport Q3

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission

2020-11-02

Delårsrapport Q3 2020

2020-11-03

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3 2019

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2020-11-04

Delårsrapport Q3 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted