emissioner JonDeTech

Fakta om JonDeTechs nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 15 september

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 1 - 15 september 2020.
  • Handel med teckningsrätter 1 - 11 september 2020.
  • Teckningskurs 10,00 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 25 befintliga aktier berättigar till teckning av 4 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 36,3 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 13,8 procent av företaget.
  • Värdering 227 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-10-27

Delårsrapport Q3 2020

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Kapitalmarknadsuppdatering

2020-10-28

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

2020-10-29

Delårsrapport Q3 2020

Årsstämma


2020-10-30

Bokslutskommuniké 2019-2020

Publiceras oktober 2020.


Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

Årsredovisning 2019 / 2020

Delårsrapport Q3

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission

2020-11-02

Delårsrapport Q3 2020

2020-11-03

Delårsrapport Q3

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Delårsrapport Q3 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted