MedicPen 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av delårsrapport 3 2017

20170701 - 20170930 (kvartal 3)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -3 084 071 SEK (2 641 577 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (0,03 SEK)
 • Soliditeten per den 30 september 2017 uppgick till 41% (92 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier


Quarterly report July - September 2017

NET TURNOVER IN Q3 2017 INCREASED BY 77% AND EBITDA by 169% COMPARED TO CORRE- SPONDING PERIOD THE PREVIOUS YEAR.

JULY - SEPTEMBER 2017 

 • Net turnover totaled SEK(k) 30,064 (16,963), an increase of 77%.
 • EBITDA totaled SEK(k) 5,845 (2,173) and EBITDA margin reached 19.4% (12.8), an increase of SEK(k) 3,672 corresponding to 169%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 1,545 (374).
 • * The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) -3,218 (3,696).
 • * The period's cash-flow from investment activities totaled SEK(k) -2,088 (-3,513).
 • Result per share reached SEK 0.88 (0.26).
 • ** Earnings after tax excluding acquisition depreciation totaled SEK(k) 4,089 (941).

*Cash-flow shows a strong, positive increase at the end of the period.
**See description of acquisition depreciation and alternative key indicators on page 6.

JANUARY - SEPTEMBER 2017 

 • Net turnover totaled SEK(k) 85,342 (59,180), an increase of 44%.
 • EBITDA totaled SEK(k) 15,403 (11,271) and the EBITDA margin reached 18.0% (19.0), an increase of SEK(k) 4,132 corresponding to 36.7%.
 • Earnings after tax totaled SEK(k) 2,216 (5,338).
 • * The period's cash-flow from operating activities totaled SEK(k) 1,357 (10,783).
 • * The period's cash-flow from investment activities totaled SEK(k) -4,443 (-5,200).
 • Result per share reached SEK 1.27 (3.56).  
 • ** Earnings after tax excluding acquisition depreciation totaled SEK(k) 9,848 (6,931).

*Cash-flow shows a strong, positive increase at the end of the period.
**See description of acquisition depreciation and alternative key indicators on page 6.Alfa Laval tar offshore-order värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till en oljeplattform i Nordsjön. Ordern, bokad inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen, har ett värde av cirka 60 miljoner kronor. Leverans beräknas ske 2018.


Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Nu färdigställer vi vår prekliniska forskning och går in i klinisk fas

Två viktiga milstolpar har nu framgångsrikt uppnåtts. Dels att vi genomfört storskalig tillverkning i enlighet med god tillverkningssed (GMP), dels färdigställda GLP-toxicitetsstudier. Detta, tillsammans med arbetet att verifiera nyheten att ROSgard™ har en skyddande effekt på benmärg vid strålbehandling gör att A1M Pharmas framtid ser mycket spännande ut. Nu är vi inte långt ifrån att nå klinisk fas, och därmed ta Bolaget till en helt ny nivå.

- Tomas Eriksson, VD


Kommunikationsdirektör Katarina Grönwall lämnar Skanska

Kommunikationsdirektör Katarina Grönwall lämnar Skanska för att börja på Handelsbanken där hon blir kommunikationsdirektör och kommer att ingå i ledningsgruppen. Katarina kommer att tillträda sin nya tjänst senast den 10 maj 2018. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts.


Lyssna live till TargetEveryones kapitalmarknadsdag 2017

TargetEveryone genomför idag en kapitalmarknadsdag i Oslo. Denna filmas och kan följas i direktsändning.


Delårsrapport kvartal 1, 1 juli - 30 september 2017

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Nettoomsättning 593 KSEK (911)
 • Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)
 • Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,60 SEK (-0,21)
 • Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 - 30 juni 2017

 • Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905)
 • Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188)
 • Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,98 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 975 KSEK (-2 197)

Clas Ohlson bjuder in till Q2-presentation den 6 december

Den 6 december 2017 klockan 07:00 publicerar Clas Ohlson sexmånadersrapport för 2017/18. En presentation av rapporten hålls samma dag kl 08:30 i butiken på Drottninggatan i Stockholm.


Atella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospekt

Atella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospekt Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 50 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet").


MediRätt utser Erik Penser Bank till ny Certified Adviser

MediRätt AB har anlitat Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017. Erik Penser Bank ersätter MediRätts tidigare Certified Adviser Mangold Fondkommission AB.


MediRätt appoints Erik Penser Bank as new Certified Adviser

MediRätt AB has engaged Erik Penser Bank as the new Certified Adviser for the company as of December 1, 2017. Erik Penser Bank replaces MediRätt's former Certified Adviser Mangold Fondkommission AB.


Sokaogon Medicinal Corporation väljer Heliospectras LED-belysningslösningar för industriell hampodling

Chippewa Tribal Organiszation satsar på marknadsledande LED-teknik för ökad avkastning och förbättrad kvalitet

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar en ny order från Sokaogon Medicinal Corporation (SMC) i Mole Lake, Wisconsin. Sokaogon Medicinal Corporation inriktar sig på industriell hampodling för medicinskt bruk. Ordern värderas till 1 948 186kr (232 704 USD).


ÅAC Microtec presenterar på Stora Aktiedagen

Datum: Måndag 27 november, kl 10:50
Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 8, Göteborg2017 Q3 report, July-September for Panion Animal Health

Period July-September 

 • Net sales: kSEK 0 (0)
 • Operating profit: kSEK -923 (-43)
 • Earnings per share: SEK -0,25 (-0,01)
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 1 166 (541)

Period January-Sept 

 • Net sales: kSEK 0 (0).
 • Operating profit: kSEK -3 501 (-43)
 • Earnings per share: SEK -0,25 (-0,01)
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 1 166 (541)

Intuitive Aerial får ytterligare order på två NEWTON-system

Intuitive Aerial får ytterligare order på två NEWTON-system Intuitive Aerial AB (publ) har erhållit en kompletterande order på två NEWTON-system från ett ungerskt bolag, som i och med detta lagt beställningar för motsvarande 1,1 MSEK sedan slutet av september.


Delårsrapport januari - september 2017

Juli-september i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 216,8 MSEK (168,7)
 • EBITDA-resultatet uppgick till 20,5 MSEK (20,4)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 MSEK (9,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,5 MSEK (15,9)
 • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,23 SEK (0,31)
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 50,6 MSEK (20,0)

Januari-september i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 633,5 MSEK (526,5)
 • EBITDA-resultatet uppgick till 56,4 MSEK (59,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16,0 MSEK (25,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,2 MSEK (52,6)
 • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,52 SEK (0,86)

Borrningarna i Orrbäcken är slutförda

Som tidigare meddelat har Nickel Mountain Resources AB (publ) ('bolaget') genomfört ett borrprogram för att följa upp olika geofysiska anomalier på Orrbäckens nickelprojekt utanför Skellefteå i Västerbotten. Borrningarna har pågått under hösten men av tekniska orsaker så har takten varit låg och det har dröjt tills nu innan de har kunnat slutföras.


Kakel Max förvärvar JMW Grossen

 • Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max") har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal med MW Bolaget AB om förvärv av samtliga aktier i JMW Grossen AB ("Grossen"). Tillträde, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.
 • Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver nns möjlighet till tilläggsköpeskilling. 
 • För räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen ca 43 miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 3,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ca 41 miljoner kronor respektive ca 4.5 miljoner kronor.


Rapporter

Artiklar

Evenemang

2017-11-22

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q1 2017 / 2018

2017-11-23

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Kvartalsredogörelse Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Kapitalmarknadsdag i Stockholm
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm, andra våningen. Torsdagen den 23 november kl 08.30, registrering och frukost från 08.00. Anmälan görs senast onsdagen den 22 november 2017.

Kapitalmarknadsdag 2017
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm, andra våningen.
Dag och tid: torsdagen den 23 november kl 08.30, registrering och frukost från 08.00.
Anmälan görs senast onsdagen den 22 november 2017.

2017-11-24

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q3 2017
Delårsrapport för kvartal tre 2017 lämnas senast den 24 november.

Nyemission
Sista dag för teckning.

2017-11-27

Delårsrapport Q3 2017

Delårsrapport Q1 2017 / 2018

Delårsredogörelse Q1 2017 / 2018

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: