Goda utsikter för FormPipe Software

Publicerad: 2012-02-21 14:00

FormPipe Software avslutade 2011 med ett starkt fjärde kvartal. Aktieägarna kan se fram mot höjd utdelning och ett intressant 2012 där bolagets satsning på Life Science-sektorn kan ta fart.

Christian Sundin,
VD FormPipe Software.

För FormPipe Software kom fjolåret att i mångt och mycket handla om försenade ramavtal för offentliga upphandlingar. Med merparten av kunderna inom det offentliga Sverige, gick nyförsäljningen tidvis trögt.

Under andra halvåret kom de nya ramavtalen på plats och med dessa tog försäljningen åter fart. Året avslutades starkt. Omsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 34,5 miljoner kronor, en omsättningsökning kvartal till kvartal på 65 procent och en 20-procentig ökning jämfört med motsvarande kvartal året innan. Rörelsevinsten för fjärde kvartalet blev 6,4 miljoner kronor (-2,2).

Sett till helåret 2011 stod omsättningen stilla på 112 miljoner kronor. De repetitiva intäkterna fortsatte växa och utgjorde 57 procent av fjolårsomsättningen. Årets rörelsevinst fördubblades till 20,2 miljoner kronor jämfört med året innan. Resultatet per aktie ökade till 1,21 kronor (0,72).

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen från 50 till 60 öre per aktie.

FormPipe säljer datorstöd för att skapa ordning och reda i stora datamängder, så kallade ECM-system (Enterprise Content Management).

Bolaget har växt till en jätte på ECM-system mot svensk offentlig sektor. Trots det bedömer bolaget att det finns gott om tillväxtmån kvar där, såväl med nya produkterbjudanden som på befintliga produkter.

Samtidigt görs insteg i Life Science-sektorn. Mjukvaran Platina har anpassats till amerikanska FDAs regelverk, som har globalt genomslag. Marknadsföringsinsatserna har successivt ökats.

I mitten av 2010 presenterades en genombrottsorder från kontraktstillverkaren Kemwell, med kunder som GlaxoSmithKline och Pfizer. Referenser från den här typen av kunder kan öppna dörrar till en global marknad, en marknad med långa ledtider men stor potential.

Satsningen på Life Science kan således bli en joker i sammanhanget. Med de nya ramavtalen på plats bör försäljningen åter ta fart i år och nå bortåt 125 miljoner kronor. Kan bolaget fortsätta lyfta rörelsemarginalen skulle det innebära en vinst per aktie om drygt 1,60 kronor i år.

Johan Nygren
johan.nygren@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!