Eolus Vind snurrar vidare i oförminskad takt

Publicerad: 2012-02-02 11:00

Lägre elpriser och färre avyttrade verk har dragit ned Eolus Vinds omsättning och resultat. Men projekteringarna fortsätter som planerat och prognosen för 2011 / 2012 kvarstår bekräftade vd Gustaf Ekberg när han presenterade verksamhetsårets första kvartal vid en investerarträff.

Gustaf Ekberg,
VD Eolus Vind.
Eolus Vind projekterar och förvaltar. Elproduktionen i den egna förvaltningen uppgick till 24,6 GWh under första kvartalet 2011 / 2012. Antalet verk uppgår i dagsläget till 37 stycken.
Utbyggnadstakten avtar i den tidigare snabbväxande svenska vindkraften. Enligt siffror från Svensk Energi producerade svensk vindkraft 6,1 TWh under 2011, en fördubbling jämfört med 2010. Prognosen för 2012 är 8 TWh.

”Bra flöde i etableringarna”

Trots lägre omsättning och halverad vinst syntes få bekymrade miner runt Remiums lunchbord när Eolus Vinds vd Gustaf Ekberg presenterade rapporten för det första kvartalet i verksamhetsåret 2011 / 2012.

- Vi har ett bra flöde i etableringarna, vilket gör att vi kan pressa priserna och ändå sälja verken med vinst, säger han inledningsvis.

Efter flera år av snabb utbyggnad menar Gustaf Ekberg att den svenska vindkraftsbranschen nu visar tecken på att mogna. Han pekar bland annat på en flerårig negativ prisutveckling på nyckelfärdiga vindkraftverk.

Samtidigt avtar utbyggnadstakten i Sverige. Enligt siffror från Svensk Energi producerade svensk vindkraft 6,1 TWh under fjolåret, en fördubbling jämfört med 2010. Prognosen för 2012 är 8 TWh.

- Stämmer de här siffrorna bygger vi nu en fjärdedel av allt som byggs i Sverige, fortsätter Gustaf Ekberg. Under första kvartalet etablerades 14 vindkraftverk med en total effekt på 28 MW.

Han beskriver bolagets prospekteringsportfölj som stark och att sommarens förvärv av Svenska Vindbolaget gett portföljen ytterligare tyngd. Samtidigt kommer man att vara mer selektiv i etableringarna framöver.

- Hittills har vi byggt på 80 procent av de platser vi har. Framöver kommer vi nog se att den här andelen sjunka något för man är nu lite mer kritisk när man bedömer vindlägen. Icke desto mindre är vi väldigt nöjda med de vindlägen vi har.

Tillströmningen av nya färdiga tillstånd är fortsatt god. Flera av dessa ligger i södra Sverige, vilket efter införandet av elprisområden kommer att ge högre elintäkter.

Färre avyttrade verk drog ned kvartalssiffrorna

De fluktuerande elpriserna har varit ett huvudbry för branschen. Gustaf Ekberg säger att osäkerheten lett till en trögare försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsverk.

Priserna har även slagit mot intäkterna i Eolus förvaltning med 37 stycken vindkraftverk. Bolagets elproduktion uppgick till 24,6 GWh under första kvartalet, med en genomsnittlig intäkt på 0,71 kronor per kWh. Den genomsnittliga intäkten för motsvarande period föregående år var 0,86 kronor.

Det huvudsakliga skälet till Eolus artonprocentiga omsättningstapp och halverade vinst i första kvartalet hänförs emellertid främst till att något fler verk tagits in i egen förvaltning och att tre stycken färre verk avyttrats.

Omsättningen för perioden 1 september till 30 november 2011 uppgick till 424 miljoner kronor med ett resultat efter finansnetto på 35 miljoner kronor. Kvartalets resultat per aktie landade på 1,06 kronor, att jämföra med 2,00 kronor motsvarande period föregående år.

Prognosen för 2011 / 2012 kvarstår

Trots ett något svagare första kvartal och tecken på att branschen mognar ser Gustaf Ekberg inga skäl att justera framtidsutsikterna.

Styrelsen räknar med att 90 verk etableras under verksamhetsåret och att bolaget, givet rådande förutsättningar på marknaden, når en omsättning på 2,5 miljarder kronor med ett resultat efter finansnetto på 220 miljoner kronor.

Föregående verksamhetsår 2010 / 2011 etablerades 50 vindkraftverk. Bolaget omsatte då 1,6 miljarder kronor och gjorde ett resultat efter finansnetto på 189 miljoner kronor.

- De verk som vi har sagt att vi ska bygga är under byggnation i olika faser av etablering och prognosen för helåret kvarstår, säger Gustaf Ekberg.

Johan Nygren
johan.nygren@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!