Arctic Gold mot sista borrkampanjen i Bidjovagge

Publicerad: 2012-03-15 11:00

Arctic Gold förbereder nu det som ska bli det sista borrprogrammet i Bidjovagge gruvfält innan bolaget fattar beslut om gruvstart. beQuoted har talat med vd Lars-Åke Claesson om planerna.

Lars-Åke Claesson,
VD Arctic Gold.
Arctic Golds borrprogram är en del i förberedelsearbetet inför investeringsbeslut om återstart av Bidjovagge-gruvan i nordnorska Finnmarken.
Investeringsbeslut om eventuell återstart av Bidjovagge beräknas till andra halvan av 2013.

Årets borrkampanj tar form

Under fjolåret borrade Arctic Gold 7.368 meter i Bidjovagge gruvfält. Utfallet var positivt, efterföljande analysresultat ledde fram till en trettiofemprocentig utökning av den indikerade tillgången.

Tillsammans med upplag av bruten malm uppgår nu fyndighetens totala indikerade mineraltillgång till 2,3 miljoner ton med 1,62 gram guld per ton och 1,08 procent koppar. Det motsvarar ungefär 3,8 ton guld och 25000 ton koppar.

Bolagets plan är att genomföra ett i tid och omfattning likartat borrprogram även i år.

- Vi kommer i första hand att borra i närheten av befintliga kända kroppar så att vi kan utöka dessa, säger Arctic Golds vd Lars-Åke Claesson när beQuoted når honom i bilen på väg till en investerarträff i Aktiespararnas regi.

Under fjolårets borrprogram fick bolaget flera uppslag som Lars-Åke Claesson beskriver som mycket intressanta.

- En sådan är den vi kallar Djupmalmen som vi hittade på sluttampen. Det är ett naturligt prospekteringsobjekt, ett långt snitt med bra halter som vi fick med i mineraltillgångsberäkningen.

Årets utmaning är att prioritera. Lars-Åke Claesson fortsätter:

- Vi kommer inte att hinna borra upp allt på vår önskelista men vi kommer att göra ett så stort program som möjligt, upp till 8.000 meter, vilket vi vet att vi klarar på det tidsfönster vi har att jobba med.

Sommarens borrningar kan påbörjas först i slutet av juni och sträcka sig september ut. Tidsfönstret fram till juni och efter oktober begränsas av rennäringens önskemål för flytt mellan vinter och sommarbetesområden samt kalvning i området.

Sista borrprogrammet innan investeringsbeslut

Arctic Golds långsiktiga mål för Bidjovagge gruvfält är att utöka mineraltillgången till 3,5 miljoner ton, motsvarande tio års guldproduktion i den anläggning som bolaget planerar för.

Investeringsbeslut om eventuell återstart av Bidjovagge beräknas till andra halvan av 2013. Årets borrprogram blir således det sista bolaget genomför i Bidjovagge innan investeringsbeslut.

Lars-Åke Claesson understryker samtidigt att målet om en mineraltillgång på 3,5 miljoner ton är trubbigt. Mineraltillgången ska i ett senare skede göras om till malmreserv, en process i vilken en del av tonnaget faller bort till följd av bryttekniska aspekter.

- Även om vi tar beslutet att uppta gruvdriften så kommer prospekteringen ha en budget för att köra parallellt med produktion.

Finansieringen återstår

Samtidigt arbetar Arctic Gold vidare för att säkra finansieringen av det planerade borrprogrammet. Bolagets kassa uppgick till 11 miljoner kronor vid årsskiftet, vilket täcker kommande halvårs driftskostnader men inte prospekteringsinsatser.

- Fjolårets prospekteringsarbeten i Bidjovagge uppgick till cirka 14 miljoner kronor och motsvarande summa behövs för att fullfölja planerna för borrning under innevarande år, säger Lars-Åke Claesson.

I förra veckan togs ett viktigt steg i arbetet med att säkra finansieringen när den extra bolagsstämman klubbade igenom ett nytt emissionsbemyndigande om maximalt sex miljoner nya aktier.

- Det här ger oss möjlighet att fullfölja vårt treåriga projekt med återstart av gruvverksamhet i Bidjovagge, avslutar Lars-Åke Claesson.

Johan Nygren
johan.nygren@beQuoted.com
Sök bland våra artiklar
beQuoteds nyhetsbrev!