redaktionellt Arcane Crypto

"Tele2 är ett startskott för att få tillgång till en stor användarbas"

- Videointervju med Peter Håkansson, vd Wifog

Wifogs samarbete med Tele2 innebär att Comviqs kontantskortskunder kan reducera sina telefonräkningar med hjälp av Wifogs bonussystem. Det här är bara ett första steg i samarbetet, berättar Wifogs vd Peter Håkansson när beQuoted träffar honom.

Första steg i Tele2-samarbete

Sedan ett par veckor kan Comviqs cirka 1,3 miljoner kontantkortskunder använda Wifogs bonussystem för att reducera eller helt eliminera sina telefonikostnader.

Wifogs vd Peter Håkansson bedömer att merparten av kontantkortskunderna på sikt kommer att prova bonussystemet.

Möjligheten följer av samarbetet mellan Wifog och Tele2 som presenterades tidigare i år. Erbjudandet till Comviqs kontantkortskunder beskrivs som ett första steg i samarbetet med Tele2.

- Vi tror att den här företeelsen som vi representerar, att man kan reducera räkningar, kommer att bli en global självklarhet överallt. Naturligt för oss blir då att följa Tele2 till deras andra marknader, säger Peter Håkansson.

Inget självändamål att vara egen operatör

Första halvåret 2016 har Wifog omarbetat sitt bonussystem till att bli en aktivitets- och lojalitetsplattform som kan användas mobilt och på desktop.

Den tidigare egna operatörsverksamheten finns kvar men fokus framåt ligger helt på lojalitetsplattformen, förklarar Peter Håkansson. Tanken är att kunna erbjuda en så bred och öppen plattform som möjligt.

Bonussystemet öppet för alla

Avtalet med Tele2 ger alltså Comviqs kontantskortskunder möjlighet att reducera sina telefonikostnader men det stänger inte ute abonnenter från andra operatörer, med den skillnaden att dessa då inte kan använda sina Wifog-poäng till att reducera sina telefonikostnader.

- Reducerar man inte sin räkning i telefonen kan man skänka pengarna till Barncancerfonden eller köpa biobiljetter eller andra roliga grejer, förtydligar Peter Håkansson.

Wifogs affär i lojalitetsplattformen ligger i att bolaget tar en del av intäkterna som kommer in i systemet i form av handels- eller annonsörsintäkter och delar de här intäkterna med användarna.

Lönsamheten per användare har ökat

Lönsamheten per användare, den så kallade ARPU:n, är i sammanhanget ett viktigt nyckeltal. Den fördubblades under andra kvartalet. Förklaringen ligger i en ökad aktivitet på plattformen.

- För att ytterligare öka lönsamheten per användare måste Wifog fortsätta jobba på relevanta och roliga aktiviteter för befintliga användare så att aktiviteten ökar och därmed intäkterna. Men framförallt ska vi öka antalet användare, säger Peter Håkansson.

Vill få in fler användare

Den enskilt viktigaste faktorn för att öka användarbasen är bolagets partnerstrategi, där samarbetet med Tele2 är ett startskott som givit bolaget direkt åtkomst till en stor användarbas på kort tid, resonerar Peter Håkansson.

Andra vägar till att expandera användarbasen går via ett belöningssystem för användare som rekryterar nya användare, samt traditionell marknadsföring.

Internationella konkurrenter bekräftar affärsidé

Ur ett svenskt perspektiv är Wifogs bonussystem en unik lösning för abonnenterna att reducera sina telefonikostnader genom att titta på reklam och delta i olika undersökningar. Men globalt har Wifog konkurrenter.

Australiensiska Unlockd tog nyligen in cirka 130 miljoner kronor i riskkapital och bolaget avser göra ytterligare en nyemission omkring 250 miljoner kronor. Peter Håkansson gläds med konkurrentens framgång.

- För oss är det väldigt viktigt att vår affärsmodell och företeelsen finner gehör på en stor marknad. Vi räknar med att alla världens mobilkonsumenter får till gång till prisreducerande mekanismer som är onlinebaserade likt vår inom några år, säger han avslutningsvis.

Om Arcane Crypto

Bransch: Finansiella tjänster

Marknadsplats: First North

Wifogs bonussystem möjliggör för abonnenterna att helt eller delvis betala sina telefonräkningar med Wifog-poäng. Poängen tjänas in genom att ta del av reklam, delta i marknadsundersökningar eller e-handla i anslutna butiker.

Wifogs bonussystem möjliggör för abonnenterna att helt eller delvis betala sina telefonräkningar med Wifog-poäng. Poängen tjänas in genom att ta del av reklam, delta i marknadsundersökningar eller e-handla i anslutna butiker.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-03-08

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


Cyxone presenterar på BioStock Live den 9 mars 2021

2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extrainsatt investerarevent

Den senaste tiden har Chordate Medical uppmärksammats i allt fler sammanhang – nyligen återupptogs bolagets patientstudie på behandlingstekniken för migrän, samtidigt som flera av bolagets största aktieägare aviserat ökat innehav.

Mot den bakgrunden vill Västra Hamnen och Chordate ge befintliga och nya intressenter möjligheten att få en uppdatering av dagsläget och ställa frågor direkt till vd Anders Weilandt. Anders Weilandt medverkar därför på ett extrainsatt investerarevent med en Q&A den 10 mars, klockan 10:00-10:30.

Chordate Medicals patenterade behandlingar mot kronisk migrän står inför slutfasen av en avgörande patientstudie som nyligen återupptogs efter en paus på grund av pandemin. Samtidigt har bolaget fortsatt med ett aktivt försäljningsarbete av den CE-märkta rinit-behandlingen på flera nyckelmarknader såsom Italien och Saudiarabien.

Tid: Onsdag 10 mars kl 10:00 – 10:45

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/822300970513861135

Länk till själva webbsändningen e-postas till registrerad e-postadress.

En inspelning av sändningen finns i efterhand tillgänglig på Chordates webbplats och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

Chordate Medical och Västra Hamnen Corporate Finance önskar er varmt välkomna!


2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

ProHearings

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

2021-03-22

Tyst period kvartal 1, 2021

2021-03-22 – 2021-04-21


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted