redaktionellt Eolus Vind

Motvinden driver Eolus

Vindkraften fortsätter expandera samtidigt som elpriset sjunkit till det lägsta på många år. Under Erik Pensers Bolagsdag berättade Eolus Vinds vd Per Witalisson om en orubblig framtidstro på vindkraftsbranschen trots tuffare marknad där bara de bästa projekten blir verklighet. 

”Få branscher hade klarat halverade intäkter”

Den svenska elproduktionen från vindkraft fortsätter öka och väntas uppgå till 15 TWh i år, motsvarande 11 procent av landets elförbrukning. Under året har den svenska elproduktionen från vindkraft gått om den danska, en milstolpe i sig då Danmark länge varit ett föregångsland inom vindkraft.

Den positiva utvecklingen består under breda nedgångar i energipriserna. Svenska elpriser är nu de lägsta på nästan tio år. Per Witalisson talar om mycket utmanande tider för åhörarna på Erik Pensers Bolagsdag.

-Vi ser rubriker om motvind för vindkraftsbranschen men det är ju ur motvinden som vi utvinner energi. Få andra branscher hade klarat halverade intäkter per producerad enhet på så kort tid och ändå fortsätter vi att göra affärer.

För det brutna räkenskapsåret som slutade i augusti omsatte Eolus 1,5 miljarder kronor med ett resultat efter finansnetto på 75 miljoner kronor.

Vindkraft allt mer kostnadseffektivt

En följd av de låga energipriserna är att det numera bara är de allra bästa vindkraftsprojekten som går att realisera, fortsätter Per Witalisson. Eolus har en omfattande projektportfölj som bolaget har tvingats prioritera hårt i.

Trenden går mot färre och större vindkraftsparker, vilket innebär större variation i intäkter och resultat från år till år för bolaget.

Samtidigt pågår en snabb teknikutveckling på området. Verken blir högre med längre rotorblad och mer effektiva turbiner. Den senaste generationens verk täcker in mer än 10.000 kvadratmeter och ger en effekt på över 3 megawatt.

Projektörer som Eolus arbetar allt närmare tillverkare som danska Vestas för att kunna erbjuda investerarna de allra bästa parkerna till lägsta möjliga produktionskostnad. Kostnaden per producerad megawattimme har pressats och är ett fortsatt fokus för bolaget.

-Vindkraften är idag det billigaste sättet att bygga ny produktion, påpekar Per Witalisson och tillägger att det nu avvecklas kärnkraftverk på rent kommersiella grunder i Europa.

Institutionerna ökar i förnybart 

Vindkraftens attraktion som investeringsobjekt har stärkts. Institutionella investerare och pensionsfonder har tagit en mer framträdande position de senaste åren och bidragit till branschens internationalisering.

Per Witalisson exemplifierar med tyska Allianz som nyligen meddelade att man upphör med investeringar i kolkraft. Försäkringsbolaget är en av de aktörer som har investerat mest i svensk vindkraft.

Globala konsumentföretag driver på

Vindkraftsutbyggnaden får även en skjuts av globala konsumentföretags miljöpolicy. Jättar som Apple och Ikea har investerat i nordisk vindkraft. Dagens och nästa generation kunder förväntar sig att företagens energi produceras på ett hållbart sätt är ett återkommande argument.

I fjol tecknade Eolus ett tioårigt avtal med Google som innebär att sökmotorföretaget köper all el som produceras i fyra sydsvenska vindkraftsparker. Eolus svarar för drift och administration av anläggningarna som har en installerad effekt på 59 megawatt.

Driftstjänster litet men i kraftig tillväxt

När Per Witalisson blickar framåt är just administration och driftstjänster ett affärsområde som han återkommer till.

-Här växer vi kraftigt just nu för det är många aktörer som inte vill bygga upp egna driftsavdelningar.

Affärsområdet står i dagsläget för en mycket liten del av Eolus totala omsättning men fördubblades till 6 miljoner kronor under fjolåret.

Ökat fokus på utlandet

Samtidigt flaggar Per Witalisson för att Eolus kommer att öka sitt fokus på byggnation av vindkraftsparker utanför Sverige och nämner Norge som ett land med för tillfället goda förutsättningar för nyetableringar.

Under tredje kvartalet 2015 meddelade bolaget att man utvärderar möjligheterna till etablering i USA. Näst Kina är USA världens största marknad för vindkraft och den som växer snabbast.

De senaste fem åren har 28 procent av all tillkommande produktionskapacitet i USA levererats från vindkraft. Sammanlagt kommer 4,4 procent av all elproduktion i USA från vindkraft. Per Witalisson visar en bild över det låga vattenståndet i Hooverdammen i Kalifornien.

-Det är framförallt i sydvästra USA som det finns en stor medvetenhet kring klimatet och från politiskt håll har vi sett kraftigt höjda målsättningar vad gäller energipolitiken.

 

Om Eolus Vind

Bransch: Olja och gas

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Eolus Vind etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar.

Eolus Vinds vd Per Witalisson i en snabb kommentar kring utvecklingen för vindkraftsbranschen och bolaget.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-01-27

Bokslutskommuniké 2020

Aktiedagen

Presentation

Aktiedagen Lund


Aktiedagen Lund

På onsdag den 27 januari kl. 11.15 kommer vd Stefan K Nilsson att presentera
Lipigon på Aktiedagen Lund som i år genomförs digitalt.

Varmt välkommen att lyssna när Stefan berättar om verksamheten inför den förestående börsnoteringen på Nasdaq First North. Klicka här för att komma direkt till eventet.

Om Aktiedagen Lund 2021

Onsdag 27 januari 2021 kl. 8-21.
Eventet streamas live och on demand via Aktiespararnas Youtube-kanal samt via aktiespararna.se. Livestreamen hittar du också på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter läggs alla presentationer upp on demand på www.aktiespararna.se/tv/evenemang.


2021-01-29

Delårsrapport Q1 2020/21

2021-02-03

Extra bolagsstämma

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-02-04

Bokslutskommuniké 2020

Presentation av bokslutskommuniké 2020

Presenteras av VD Kristoffer Väliharju och CFO Niclas Szieger.  Kl 10:00 CET.

Presentationen hålls på engelska.


2021-02-05

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1 juli 2020 - 31 december 2020

2021-02-09

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

2021-02-10

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Årsredovisning 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted