redaktionellt Eolus Vind

Eolus växer på förvaltning

Eolus Vind har parerat fallande elpriser och expanderar affärsområdet drift- och förvaltningstjänster med flera nya avtal under hösten. Under Erik Pensers bolagsdag gav vd Per Witalisson en lägesrapport över bolaget och marknaden.

Sedan starten 1990 har Eolus Vind etablerat 420 av de cirka 2500 vindkraftverk som finns i Sverige. Huvudverksamheten är att utveckla vindkraftprojekt, att få tillstånd på plats, upphandla verk, entreprenader, leda byggnationer och att sälja verken som nyckelfärdiga och driftsatta anläggningar.

Under bolagets fjärde kvartal, som avslutades den 31 augusti, överlämnades 25 vindkraftverk till kunder. Under hela det gångna verksamhetsåret 2012 / 2013 etablerades 30 verk.

Eolus erbjuder hela skalan från enstaka vindkraftverk till vindkraftparker och vidare uppåt till portföljer med parker. Även projekt är till salu.

- Vi har en väldigt stor projektportfölj av hög kvalitet och vi har, från tid till annan, fler projekt än vi klarar av att bygga själva. Det finns andra aktörer på marknaden som är intresserade av att förvärva tillståndsgivna projekt och bygga i egen regi. Då har vi möjlighet att göra det och det är en verksamhet som binder mycket mindre kapital än att bygga och sälja nyckelfärdigt, säger Per Witalisson.

För några år sedan kunde elproducenterna räkna med en intäkt på 1 krona per kWh mot dagens nivå på 55 - 60 öre.

De fallande el- och elcertifikatpriserna till trots har svensk vindkraft fortsatt att expandera, noterar beQuoted. Under 2012 uppgick produktionen från den svenska vindkraften till 7,2 TWh. Per Witalisson uppskattar att produktionen växer till 9 TWh under 2013, motsvarande 7 procent av svensk elproduktion.

En konsekvens av det lägre elpriset är emellertid att det bara är de allra bästa vindkraftprojekten som går att realisera. Anläggningarna måste ha så låga kapitalkostnader och driftskostnader att det blir en vettig kalkyl för kunderna, fortsätter Per Witalisson.

Direktavkastningen på ett nyproducerat verk ligger på ungefär 7 - 8 procent obelånat och efter förvaltningskostnader, resonerar han.

Det har även skett en teknikutveckling inom vindkraften.

- De första verken Eolus byggde på södra Öland 1991 kommer att hålla många år till men det skulle vara väldigt lönsamt att bygga nya verk där. Ett nytt verk skulle producera 12 - 13 gånger mer el på samma plats.

Per Witalisson säger att Eolus vill göra mera på utbytesmarknaden. Vid sidan av projektering och elproduktion växer samtidigt bolagets affärsområde för drift- och förvaltningstjänster.

- Många av de större aktörerna som pensionsfonder, försäkringsbolag och andra investerare kan inte så mycket om vindkraft utan ser helst att någon tar hand om deras park och bara skickar de tekniska rapporterna varje månad. Där ser vi en bra möjlighet att erbjuda sådana tjänster och vi har tecknat ganska många avtal sedan i höstas.

Eolus omsättning för det verksamhetsåret 1 september 2012 - 31 augusti 2013 backade 36 procent till 1,2 miljarder kronor. Rörelseresultatet mer än fördubblades till 164 miljoner kronor. Resultatförbättringen hänförs bland annat till fokus på de allra bästa projekten och produktivitetsförbättringar i värdekedjan.

Verksahetsårets resultat per aktie blev 5,68 kronor. En utdelning om 1,50 kronor per aktie föreslås.

Om Eolus Vind

Bransch: Olja och gas

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Per Witalisson,  VD Eolus Vind.

Per Witalisson, VD Eolus Vind.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2020-04-03

Årsstämma

Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 


Extra bolagsstämma

2020-04-07

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-04-08

Extra bolagsstämma

2020-04-13

Årsredovisning 2019

2020-04-14

Avstämningsdag utdelning

Avstämningsdag utdelning

Årsstämma


Årsredovisning 2019

2020-04-15

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019


Årsredovisning 2019

2020-04-16

Årsstämma

Årsredovisning

Årsstämma

Klockan 16:08 i Bolagets lokaler, Evenemangsgatan 31a, 169 79 Solna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär