redaktionellt Eolus Vind

"Eolus ser stora möjligheter för vindkraften framåt"

- Videointervju med vd Per Witalisson

Eolus Vind bygger vindkraftsparker. Intäkterna kommer från att sälja färdiga anläggningar och genom att producera el.

Videointervjun utskriven i text:

Förra året var ett tufft för Eolus Vind. Ni minskade antalet levererade anläggningar, varför då?

Vår projekteringsverksamhet svänger väldigt mycket över kvartal och även över verksamhetsår. Under det förra året så blev det en lageruppbyggnad genom att vi inte levererade de verk som omfattas av vårt elförsäljningsavtal med Google, framförallt. Det påverkade både omsättning och resultat negativt.

Elpriserna är låga och det debatteras friskt på det politiska planet vilka energikällor vi ska använda. Vad ser du för möjligheter?
Vindkraften har mycket låga produktionskostnader jämfört med andra energislag. Vi ser stora möjligheter för vindkraften framåt och teknikutvecklingen går väldigt fort, vilket kommer att pressa elpriset till gagn för Eolus och för konsumenterna och för investerarna.

Google kommer att köpa el från er från 29 anläggningar som ni håller på att bygga. Hur kommer det att påverka mig som Google-användare, kommer hastigheten gå ner på surfandet när det inte blåser?

Du behöver inte vara orolig för att ditt internet kommer bli långsammare på grund av att det inte blåser. Google har en hög ambition att ha en stor andel av sin elförbrukning från förnybara energikällor och det är anledning till att de har gjort det här avtalet med oss.

På norska Öyfjellet kommer ni upprätta ungefär 100 vindkraftverk och det kommer bli er största vindkraftsanläggning på land. Kan du berätta mer om projektet?

Vi har nyligen fått tillstånd från NVE som är norska motsvarigheten till Energimyndigheten. Tillståndet kommer slutligen avgöras av den norska regeringen men det är ett väldigt spännande projekt där vi har möjlighet att etablera mer än 100 vindkraftverk på ett fjäll i Norge, precis vid en fjord, i ett området där det finns ett stort behov av el.

Vilken uppgift ser du som den viktigaste under den närmsta framtiden för egen del?

Den allra viktigaste affären som vi har framför oss att göra är försäljningen av de här 29 vindkraftverken, det långa elförsäljningsavtalet med Google tillsammans med ett långt serviceavtal och med ett driftsavtal med Eolus har vi packat ihop det till en unik investeringsmöjlighet för finansiella investerare. Vi har ingått en avsiktsförklaring med en potentiell investerare och hoppas att kunna avsluta den affären inom kort.

Om Eolus Vind

Bransch: Olja och gas

Marknadsplats: Stockholmsbörsen

Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftsanläggningar.

Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftsanläggningar.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Evenemang

2021-01-25

Nyemission
Sista dag för teckning.

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2021-01-27

Bokslutskommuniké 2020

Aktiedagen

Presentation

Aktiedagen Lund


2021-01-29

Delårsrapport Q1 2020/21

2021-02-03

Extra bolagsstämma

2021-02-04

Bokslutskommuniké 2020

Presentation av bokslutskommuniké 2020

Presenteras av VD Kristoffer Väliharju och CFO Niclas Szieger.  Kl 10:00 CET.

Presentationen hålls på engelska.


2021-02-05

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1 juli 2020 - 31 december 2020

2021-02-09

Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-02-10

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted