emissioner Minesto

Tar havsenergiteknik till elproduktion i kommersiell skala

Teckna Minesto senast den 16 februari

Minesto närmar sig testning av bolagets första havsenergikraftverk i kommersiell skala i Wales och ska parallellt utveckla ett system i mindre skala. Nu genomförs en nyemission för att finansiera de här aktiviteterna och förberedelserna av ett nytt projekt inom EU.

Driftsättning i april, elproduktionsdata i sommar

Efter flera års utveckling och testning vid bolagets projektsajt i Holyhead, Wales, förbereder Minesto driftsättning av sitt havsenergikraftverk Deep Green i april månad för att genomföra funktionalitets- och kapacitetstester av systemet under det andra kvartalet.

Ambitionen är att producera el med det fullskaliga kraftverket under det tredje kvartalet.

- Datan kommer att ge ett kraftfullt bidrag till den kommersiella processen i bolaget, säger vd Martin Edlund när beQuoted träffar honom i Stockholm.

Möter efterfrågan på mindre kraftverk

Parallellt med förberedelserna för driftsättningen av det storskaliga kraftverket möter Minesto ett ökat intresse för mindre system. Martin Edlund fortsätter:

- Vi ser en efterfrågan på kraftverk i en skala upp till 100 kilowatt. Ett sådant system ger oss ett kommersiellt verktyg för att tillsammans med kunder och projektutvecklare i branschen bygga anläggningar i mindre skala.

Nya pengar säkrar driftsättning och nya projekt

För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av driftsättningen i Holyhead och utvecklingen av ett kraftverk i mindre skala genomförs under februari en nyemission om drygt 100 miljoner kronor.

Emissionspengarna ska även användas till etableringar av en eller flera nya projektsajter inom det framtida EU. Martin Edlund utvecklar:

- Vi har en bra dialog med EU där det finns stödsystem och lösningar för att överbrygga omogna energiteknikers avsaknad av bankfinansiering. I och med Brexit vill vi säkerställa att vi fullt ut är med i de här nya programmen som är väldigt tydliga satsningar mot vad EU kallar blå energi, havsenergi.

Nyemissionen är till 60 procent säkerställd via emissionsgarantier och ytterligare 10 procent via teckningsförbindelser. Teckningskursen om 2,80 kronor per aktie motsvarar en värdering av bolaget om 207 miljoner kronor före emissionspengarna. Teckningstiden pågår till 16 februari.

Mer information om bolaget och nyemissionen:

http://minesto.emissioner.se

Utvinner elektricitet ur långsamma havsströmmar

Minestos kraftverk Deep Green omvandlar havets rörelseenergi till elektricitet. Kraftverket kan liknas vid en turbinförsedd kite, eller drake, som fästs i ett fundament på havsbotten. Havsströmmen lyfter vingen, som flyger fram och tillbaka genom vattnet varpå elektricitet genereras.

Tekniken är unik i så mån att den kan utvinna elektricitet ur långsamma havsströmmar. Förklaringen ligger i den rörelse, formad som en åtta, draken rör sig med.

- Vi utnyttjar samma princip som när man flyger kite i luften. Med den kommer vi åt en väldigt stor del av den här naturresursen, förklarar Martin Edlund.

Osynlig men bidrar till energimixen

Kraftverken etableras i mindre skala i så kallade mikrogrid-miljöer eller i form av storskaliga parker på samma sätt som man bygger vindkraftsparker. Skillnaden är att de här kraftverken inte syns eftersom de arbetar under havsytan.

- Det är ett av de stora bidragen som den här tekniken ska ge till energimixen i de delar av världen där havet finns som en resurs, poängterar Martin Edlund.

Förutsättningar vid samtliga kontinenter

De marina förutsättningarna för tekniken finns vid samtliga kontinenter. Minesto har valt att fokusera på Storbritannien, den europeiska atlantkusten och Taiwan som första instegsmarknader.

Projektsajten i Holyhead, Wales, har tidigare nämnts. Samtidigt pågår en sajtutveckling i Taiwan och under året ska ytterligare en projektsajt alltså startas upp inom EU.

"Konkurrenskraftig teknik"

Sett till elproduktionskostnaden med Deep Green jämfört med andra förnyelsebara energislag lutar sig bolaget mot analyser som pekar på en produktionskostnad om 100 euro per megawattimme vid 100 megawatt kumulativ installerad kapacitet i tidvattenströmmar.

På frågan varför man ska teckna sig i nyemissionen pekar Martin Edlund först och främst på konkurrenskraften i tekniken och de globala förutsättningarna.

- Minesto är ensam ägare till lösningen som öppnar upp den här enorma marknaden. Sedan är vi i ett läge där väldigt mycket värden kommer att byggas i bolaget i och med lanseringen av det fullskaliga kraftverket och utrullningen som vi gör i år.

Om Minesto

Bransch: Olja och gas

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Minestos havsenergikraftverk Deep Green utvinner elektricitet ur långsamma havsströmmar.

Minestos havsenergikraftverk Deep Green utvinner elektricitet ur långsamma havsströmmar.

Minesto bjuder in till informationsträffar

5 februari 2018

Aktiekvällen i Stockholm med Aktiespararn

Café Opera, Karl XII:s torg, Stockholm, kl 18.30.

Anmälan via Aktiespararna

Minesto genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

Resultatpresentation fjärde kvartalet

2023-02-16

Bokslutskommuniké Q4 2022

Bokslutkommunike 2022

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted