emissioner TargetEveryone

Fakta om TargetEveryOnes nyemission

Sista dag för teckning är torsdagen den 19 november

  • Teckningstid 5 november - 19 november 2015.
  • Handel med teckningsrätter pågår 5 - 17 november 2015.
  • Teckningskursen är 5,01 SEK per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. Det krävs 5 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 15,7 miljoner kronor. 
  • Högst 3.136.765 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier fullt ut säkerställd.
  • De nya aktierna motsvarar 16,7 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 78,6 miljoner kronor före nyemissionen och 94,3 miljoner kronor efter nyemissionen.

 

Dokument för nedladdning

undefined

Memorandum

Informationsbroschyr

Teckningsanmälan

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-06-14

Tyst period kvartal 2, 2021

2021-06-14 – 2021-07-14


Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-06-15

Bokslutskommuniké 2020/21

Bokslutskommuniké 2020/21

Extra bolagsstämma

2021-06-16

Årsstämma

Delårsrapport Q4 2020 / 2021

Årsstämma

IPO

Last day of subscription.


2021-06-17

OTC International companies Virtual Investor Conference

Extra bolagsstämma

Rights issue

Application period ends


2021-06-18

Första handelsdag

Erbjudandeperiod

Sista dag för teckning.


2021-06-21

Emission 2021
Sista dag för teckning.

2021-06-22

Annual General Meeting 2021

Extra bolagsstämma

2021-06-23

Årsstämma 2021

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted