emissioner TargetEveryone

Fakta om TargetEveryones konvertibelemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 6 februari

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 21 januari - 6 februari.
  • Handel med uniträtter 21 januari - 4 februari.
  • Teckningskurs 3,25 kr per konvertibel.
  • Ränta 10 procent.
  • Konverteringskurs 3,25 kr.
  • Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie berättigar till 10 uniträtter. Det krävs 102 uniträtter för att teckna 1 konvertibel.
  • Konvertibelemissionen uppgår till 17 miljoner kronor före emissionskostnader
  • Vid full konvertering av samtliga konvertibler kan totalt 5.312.588 nya aktier tillkomma.
  • De nya aktierna som kan tillkomma genom konvertering motsvarar 9 procent av företaget.
  • Handel i BTU kommer att äga rum på First North från 21 januari och till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandling från BTU till konvertibler sker.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-06-14

Tyst period kvartal 2, 2021

2021-06-14 – 2021-07-14


Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-06-15

Bokslutskommuniké 2020/21

Bokslutskommuniké 2020/21

Extra bolagsstämma

2021-06-16

Årsstämma

Delårsrapport Q4 2020 / 2021

Årsstämma

IPO

Last day of subscription.


2021-06-17

OTC International companies Virtual Investor Conference

Extra bolagsstämma

Rights issue

Application period ends


2021-06-18

Första handelsdag

Erbjudandeperiod

Sista dag för teckning.


2021-06-21

Emission 2021
Sista dag för teckning.

2021-06-22

Annual General Meeting 2021

Extra bolagsstämma

2021-06-23

Årsstämma 2021

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted