emissioner MTI Investment

Fakta om MTI Investments nyemission

Sista dag för teckning är söndagen den 12 december

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 29 november - 12 december 2021.
  • Teckningskurs 40,20 kronor per unit. Varje unit består tre nya aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.
  • Minsta teckningspost 140 units, motsvarande 5 628 kr.
  • Nyemissionen uppgår till 22,1 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 80 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 30 procent av företaget.
  • Värdering 50 miljoner kronor pre-money.
  • Styrelsen har ansökt om att bolagets aktier och teckningsoptioner upptas till handel på Nasdaq Firsth North Growth Market. Första handelsdag beräknas till den 21 december 2021.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2023-02-03

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2023-02-08

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09

Bokslutskommuniké 21/22

2023-02-10

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-13

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-14

Bokslutskommuniké för perioden maj - dec 2022

Extra bolagsstämma

2023-02-15

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022

Nyemission
Sista dag för teckning.

Extra bolagsstämma

2023-02-16

Bokslutskommuniké Q4 2022

Bokslutkommunike 2022

Bokslutskommuniké 2022

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted