emissioner JonDeTech

Fakta om JonDeTechs nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 15 september

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 1 - 15 september 2020.
  • Handel med teckningsrätter 1 - 11 september 2020.
  • Teckningskurs 10,00 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 25 befintliga aktier berättigar till teckning av 4 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 36,3 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 13,8 procent av företaget.
  • Värdering 227 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-05-17

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

2021-05-18

Årsstämma 2020

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma

Extra bolagsstämma

2021-05-19

Delårsrapport Q3, jan-mars 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021


Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

Delårsrapport Q1 2021

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted