emissioner Coegin Pharma

Fakta om Coegin Pharmas nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 23 mars

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 9 - 23 mars 2021.
  • Handel med teckningsrätter 9 - 18 mars 2021.
  • Teckningskurs 0,32 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 10 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 16,4 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 8,4 procent av företaget.
  • Värdering 179,2 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-10-19

Delårsrapport Q3 2021

Årsstämma 2021

2021-10-21

Årsredovisning 2020/2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsredogörelse jan - sep 2021

Årsstämma

Delårsrapport Q3 2021

CDON presenterar delårsrapport via telefonkonferans och webcast kl. 14.00.
Information om presentation här. 


Nyemission
Sista dag för teckning.

2021-10-22

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

08:30


Extra bolagsstämma

Delårsrapport Q3 2021

Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.

2021-10-25

Delårsrapport Q3 2021

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2021-10-27

Delårsrapport Q3 2021

Nyemission

Handel och inlösen av TO7

Sista dag för handel av TO7


Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted